Ostatnio sprawdzono : 06/02/2018

Płatności

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Opóźnienia w płatnościach – Jak naliczyć odsetki za płatności po terminie. Za pomocą kalkulatora sprawdź, w jakiej wysokości odsetki należą Ci się od dłużnika za zaległe płatności.

Usługi płatnicze – Ty i Twoi klienci możecie dokonywać transakcji zagranicznych (w euro i koronach szwedzkich) bez dodatkowych opłat. 

Odzyskiwanie długów z zagranicySąd może nakazać zablokowanie środków finansowych na rachunku bankowym dłużnika, aby pomóc przedsiębiorstwom w odzyskaniu długów, jakie ma wobec nich przedsiębiorstwo z siedzibą w innym kraju UE.

Udostępnij tę stronę: