Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Piiriülene võlgade sissenõudmine

Kui teile või teie ettevõttele võlgneb raha teises ELi liikmesriigis asuv äriühing, saab kohus välja anda määruse äriühingu pangakontol olevate rahaliste vahendite külmutamiseks.

Millistel juhtudel saab seda võimalust kasutada?

Selline menetlus aitab teid kõikide piiriüleste vaidluste puhul, st juhtudel, kui kohus või teie ettevõte (praegusel juhul kreeditor) asub muus liikmesriigis kui see, kus asub võlgniku pangakonto.

Sellistel juhtudel välja antavat kohtumäärust nimetatakse pangakontode Euroopa arestimismääruseks ning selle eesmärk on kiirendada ja lihtsustada võlgade sissenõudmist ELis.

Te ei pea võlgnikule menetluse algatamisest teatama: vastasel juhul võib ta oma kontol oleva raha mujale paigutada, seda varjata või kulutada, enne kui olete saanud teile võlgnetava summa tagasi nõuda.

Millistes riikides saab arestimismäärust taotleda?

Arestimismäärust saab kohtult taotleda kõikides ELi riikides peale Ühendkuningriigi ja Taani.

Kuidas taotlus esitada?

Taotluse esitamiseks tuleb täita selleks ette nähtud veebivorm. Taotlusele tuleb lisada kõik asjakohased tõendavad dokumendid.

Euroopa arestimismääruse vaidlustamine

Kui te olete võlgnik ja te ei nõustu teie suhtes välja antud arestimismäärusega, saate selle vaidlustada, täites õiguskaitsevahendi taotluse vormi (vorm VII).

Mõlemad pooled võivad õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse edasi kaevata, kasutades õiguskaitsevahendit käsitleva otsuse kohta kaebuse esitamise vormi (vorm IX).

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Teisest ELi liikmesriigist pärit tarnijate või klientidega vaidluste lahendamine nõuete puhul, mille väärtus ei ületa 2000 eurot.