Navigation path

Oppdatert: 06/12/2017

Rapportere import/eksport

Hvis du driver eksport og/eller import innen EU for mer enn en bestemt verdi, vil du måtte avgi en statistisk rapport om dine handelsstrømmer innen EU.

Terskelverdiene for når du må rapportere blir fastsatt årlig av hvert av EUs medlemsland (vanligvis i siste kvartal) og de gjelder for hele det følgende kalenderår. Separate terskler (som vil kunne variere) fastsettes for eksport (avsendelse) og import (mottak).

Fritaksterskler

INTRASTAT: Fritaksterskel 2017 - Ankomst - Euro 2017 - Ankomst - Nasjonal valuta 2017 -
Utsendelse - Euro
2017 - Utsendelse - Nasjonal valuta
AT  750 000  750 000  750 000  750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG  209 630  410 000  122 710  240 000
CY  100 000  100 000  55 000  55 000
CZ  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
DE  800 000  800 000  500 000  500 000
DK  806 000 6 000 000  604 000 4 500 000
EE  200 000  200 000  130 000  130 000
GR  150 000  150 000  90 000  90 000
ES  400 000  400 000  400 000  400 000
FI  550 000  550 000  500 000  500 000
FR  460 000  460 000  460 000  460 000
HR  225 000 1 700 000  100 000 750 000
HU  550 000 170 000 000  325 000 100 000 000
IE  500 000  500 000  635 000  635 000
IT  200 000  200 000  200 000  200 000
LT  280 000 280 000  170 000  170 000
LU  200 000  200 000  150 000  150 000
LV  180 000  180 000  100 000  100 000
MT   700   700   700   700
NL 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
PL  717 000 3 000 000  478 000 2 000 000
PT  350 000  350 000  250 000  250 000
RO  202 220  900 000  202 220  900 000
SE  990 000 9 000 000  495 000 4 500 000
SI  120 000  120 000  200 000  200 000
SK  200 000  200 000  400 000  400 000
UK 1 745 250 1 500 000  290 875  250 000

Hvor starter din rapporteringsplikt?

Gjeldene medlemsstat fastsetter en terskel som er gjeldende for et gitt kalenderår.

 • Hvis import-/eksportvirksomheten i det foregående året har overskredet denne terskelen, må du rapportere fra januar i det gitte året og fremover

Eksempel: Gjeldende medlemsstat setter importterskelen for 2016 til 100 000 euro. Hvis du i 2015 har importert mer enn 100 000 euro, må du rapportere fra januar 2016 og fremover.

 • Import-/eksportvirksomheten i det foregående år har ikke overskredet terskelen, men i løpet av inneværende år vil de gjøre det, du vil da måtte starte å rapportere fra den måned terskelen overskrides.

Eksempel: Gjeldende medlemsstat har satt importterskelen for 2015 til 100 000 euro. Fra januar til juni 2015 utgjør den akkumulerte importen 90 000 euro. I juli importerer du varer for ytterligere 15 000 euro. Ettersom du har overskredet terskelen i juli 2015, må du rapportere fra og med denne måneden. Den første Intrastat-deklarasjon vil da være for julyimporten på 15 000 euro.

Hvem må rapportere?

Bedrifter og privatpersoner som er registrert for MVA og som sender eller mottar varer – hvis avsendingene eller mottakene overskrider den aktuelle årlige terskelverdien.

Du kan be om at et spesialistfirma representerer deg og avgir rapporten på dine vegne

Når må du rapportere?

 • Minst en gang hver måned om dine handelsstrømmer for den foregående måneden.
 • Fristen for innlevering er fastsatt av den aktuelle nasjonale myndighet i hver medlemsstat.

Hvilke handelsstrømmer må rapporteres?

Fysiske bevegelser av varer fra avsenderstaten til mottakerstaten (og motsatt) .

Hvis du har autorisasjon til å gjennomføre tollprosedyre for fellesskapsintern bearbeidingfrançaisDeutschEnglish – og de ubearbeidede/bearbeidede varene beveger seg mellom medlemsstatene – plikter du å rapportere disse bevegelsene (siden mai 2014).

Merk: Handel med tjenester – som ikke inkluderer noen grenseoverskridende bevegelse av varer – krever ikke rapportering etter Intrastat-systemet.

Hvilke data skal rapporteres?

Månedlige Intrastat-rapporter bør inkludere følgende:

 • MVA-nummer
 • perioden (måneden) du rapporterer for
 • retning for handelsstrømmen: avsending eller mottak
 • den 8-sifrede produktkoden for kombinert nomenklatur (Combined Nomenclature, CN) (CN publiseres hvert år i Eus offisielle journal)
 • koden for det EU-landet som er avsendings-/destinasjonsstat
 • verdien av varene – eksklusive MVA og forbrukeravgifter

(Hvis verdien relaterer til bearbeidingsaktiviteter, vil du måtte få oversikt over verdien av de bearbeidede varene, og deretter beregne verdien av de ubearbeidede varene pluss eventuell verdi tilført under bearbeidingen, f.eks. for materialer og lønninger).

Eksempel: du har en kontrakt om å overtrekke metallrør som sendes deg fra en annen medlemsstat. Verdien som skal rapporteres som egen import vil være verdien av de ubearbeidede rørene; for egen eksport vil du måtte rapportere verdien av de bearbeidede, overtrukne rør (som da vil bestå av verdien av de ubehandlede rørene pluss eventuelle tilleggskostnader: servicegebyrer og materialer).

 • mengden av varer i nettomassen (brutto vekt minus vekten av innpakningen)
 • måleenheten i henhold til CN (for eksempel liter, antall artikler, kvadratmeter)
 • kode for transaksjonens art (som identifiserer kjøps-, salgs- eller bearbeidingsaktiviteten).

Det kan også være at du vil bli avkrevd tilleggsopplysninger så som leveringsvilkår som spesifisert i kontraktsvilkårene (f.eks. EXW, CIF, FOB) eller om transportmåte (f.eks. sjøveis-/landeveis-/jernbanetransport).

Referanser

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning.

Lokal forretningsstøtte

Hjelpetjenester

Kom i kontakt med spesialiserte hjelpetjenester

Hjelpetjenester

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning. For å assistere rådgiveren I det lokale området med å respondere på en betimelig og riktig måte, må du oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

JaNei

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Hellas

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tsjekkia

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østerrike

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.