Навигационна пътека

Актуализация 21/12/2017

Отчитане на внос/износ

Ако извършвате износ и/или внос в ЕС над определена стойност, трябва да представите статистически отчет за вашите търговски потоци в ЕС.

Праговете, чието преминаване ви задължава да представите отчет, се определят ежегодно от всяка страна от ЕС (обикновено през последното тримесечие) и важат за цялата следваща календарна година. Съществуват отделни прагове (те могат да бъдат различни) за износа (изпратени стоки) и вноса (получени стоки).

Прагове за освобождаване

INTRASTAT: Праг за освобождаване (по държави) 2018 г. - Получаване - евро 2018 г. - Получаване - нац. валута 2018 r. - Изпращане - евро 2018 г. - Изпращане - нац. валута
AT  750 000  750 000  750 000  750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG  219 856  430 000  132 936  260 000
CY  130 000  130 000  55 000  55 000
CZ  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
DE  800 000  800 000  500 000  500 000
DK  833 000 6 200 000  631 000 4 700 000
EE  230 000  230 000  130 000  130 000
GR  150 000  150 000  90 000  90 000
ES  400 000  400 000  400 000  400 000
FI  550 000  550 000  500 000  500 000
FR  460 000  460 000  460 000  460 000
HR  252 000 1 900 000  133 333 1 000 000
HU  550 000 170 000 000  325 000 100 000 000
IE  500 000  500 000  635 000  635 000
IT  800 000  800 000  400 000  400 000
LT  250 000 250 000  150 000  150 000
LU  200 000  200 000  150 000  150 000
LV  200 000  200 000  100 000  100 000
MT   700   700   700   700
NL 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
PL  688 000 3 000 000  458 000 2 000 000
PT  350 000  350 000  250 000  250 000
RO  195 746  900 000  195 746  900 000
SE  940 000 9 000 000  470 000 4 500 000
SI  140 000  140 000  220 000  220 000
SK  200 000  200 000  400 000  400 000
UK 1 711 645 1 500 000  285 274  250 000

Кога влиза в сила вашето задължение за представяне на отчети?

„Вашата" страна членка определя праг, който е приложим за дадена календарна година.

 • Ако вашият износ/внос от предходната година надвишава този праг, трябва да представите отчет, започвайки от месец януари през тази година нататък.     

Пример: „вашата" страна членка определя праг за вноса за 2016 г. в размер на 100 000 евро. Ако през 2015 г. вашият внос е надхвърлил 100 000 евро, трябва да представите отчет от януари 2016 г. нататък.

 • Ако през предходната година вашият внос/износ не е надхвърлил прага, но през текущата това се е случило, трябва да започнете да представяте отчети от месеца, през който сте надхвърлили прага.

Пример: „вашата" страна членка определя праг за вноса за 2015 г. в размер на 100 000 евро. От януари до юни 2015 г. общият ви внос е на стойност 90 000 евро. През юли внасяте стоки за още 15 000 евро. Тъй като сте надхвърлили прага през юли 2015 г., трябва да започнете да представяте отчети от този месец нататък. В такъв случай вашата първа декларация в Intrastat ще бъде свързана с вноса през юли в размер на 15 000 евро.

Кой трябва да се отчита?

Предприятията и физическите лица, регистрирани по ДДС, които изпращат и/или получават стоки — когато изпратените или получените стоки надхвърлят определения годишен праг.

Можете да се обърнете към специализирана компания, която да ви представлява и да представя отчети от ваше име

Кога трябва да се отчитате?

 • Поне веднъж месечно за вашите търговски потоци от предния месец.
 • Срокът за изпращане на данните е определен от съответните национални органи.

Кои търговски потоци трябва да се отчитат?

Физическото движение на стоки от страната членка на изпращане до страната членка на получаване (и обратно).

Ако имате разрешение за митническата процедура на активно усъвършенстванеfrançaisDeutschEnglish и необработените/обработените стоки се движат между страните членки, вие сте задължени да представите отчети за тези движения (от май 2014 г.).

Забележка: Търговията с услуги, която не включва никакво трансгранично движение на стоки, не изисква представяне на отчети в системата Intrastat.

Какви данни трябва да се подават?

Вашите месечни отчети трябва да включват следните данни:

 • вашия идентификационен номер по ДДС;
 • периода (месеца), за който се отчитате;
 • направлението на търговския поток: изпращане или получаване;
 • 8-цифрения продуктов код в Комбинираната номенклатура (КН) (КН се публикува ежегодно в Официален вестник на ЕС);
 • кода на страната от ЕС, от която се изпращат/получават стоките;
 • стойността на стоките – без ДДС и акцизи

(ако стойността е свързана с преработвателни дейности, ще трябва да получите стойността на преработените стоки и след това да изчислите стойността на непреработените стоки плюс стойността, добавена по време на преработката, например за материали и заплащане).

Пример: имате договор за поставяне на покритие на метални тръби, които ви се изпращат от друга страна членка. Стойността, която трябва да посочите в отчета си за вашия внос, ще бъде стойността на тръбите преди поставянето на покритието; за вашия износ трябва да посочите в отчета стойността на тръбите след поставянето на покритието (тази стойност ще включва стойността на тръбите преди поставянето на покритието плюс всички допълнителни разходи: такси за услуги и материали).

 • количество на стоките в нетна маса (брутното тегло минус теглото на опаковката)
 • мерната единица съгласно КН (например литър, брой, квадратен метър)
 • код за характера на трансакцията (който обозначава дейност по покупка, продажба или преработка).

Може да поискат от вас да предоставите допълнителна информация, като условия за доставка съгласно вашето договорно споразумение (например франко завод, CIF цена, франко борд) или вид транспорт (например морски/автомобилен/железопътен).

Още по темата

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.