Navigačný riadok

Aktualizované 19/02/2018

Pravidlá hospodárskej súťaže

EÚ má prísne pravidlá na ochranu voľnej hospodárskej súťaže. Podľa týchto pravidiel sú určité postupy zakázané.

Ak porušíte pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, môžete dostať pokutu až do výšky 10 % vášho ročného celosvetového obratu. V niektorých krajinách EÚ môžu jednotliví radiaci pracovníci spoločností porušujúcich tieto pravidlá čeliť vážnym sankciám vrátane trestu odňatia slobody.

Pravidlá EÚ pre hospodársku súťaž platia priamo vo všetkých krajinách EÚ – súdy vo vašej krajine ich budú presadzovať. Tieto pravidlá platia nielen pre podniky, ale aj pre všetky organizácie zapojené do hospodárskej činnosti (napr. obchodné združenia, priemyselné zoskupenia atď.).

Niektoré z prípadov hospodárskej súťaže EÚ nájdete na portáli GR pre hospodársku súťaž.

Nezákonné kontakty a dohody

Tieto dohody sú známe ako kartely. Sú zakázané, pretože obmedzujú hospodársku súťaž. Môžu mať mnoho foriem a ich predpokladom nie je oficiálne schválenie zo strany zúčastnených spoločností. Najbežnejším príkladom týchto postupov je:

 • Stanovovanie cien
 • Rozdelenie trhov
 • Dohoda o rozdelení zákazníkov
 • Dohoda o obmedzení výroby
 • Distribučné dohody medzi dodávateľmi a maloobchodnými predajcami, keď napríklad ceny účtované zákazníkom stanoví dodávateľ.

Akékoľvek dohody a výmena informácií medzi vami a vašimi konkurentmi, ktoré znižujú vašu strategickú neistotu na trhu (v súvislosti s vašimi výrobnými nákladmi, obratom, kapacitou, marketingovými plánmi atď.), sa môžu považovať za protisúťažné konanie.

Dokonca aj sprístupnenie takýchto strategických informácií jednostranne prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo počas stretnutia by sa mohlo považovať za porušenie pravidla.

Ak si chcete byť istí, že neporušujete pravidlá:

 • Nestanovujte ceny alebo iné obchodné podmienky
 • Neobmedzujte výrobu
 • Nerozdeľujte si trhy
 • Nevymieňajte si strategické informácie o svojej spoločnosti.

Niektoré dohody nie sú zakázané, ak sú odôvodnené tým, že prinášajú prospech spotrebiteľom a hospodárstvu ako celku. Jedným z príkladov sú dohody o výskume a rozvoji a o prenose technológií. V týchto prípadoch sa uplatňujú nariadenia o skupinových výnimkáchEnglish.

Zneužívanie dominantného postavenia

Ak má vaša spoločnosť značný podiel na trhu, má dominantné postavenie a musí osobitne dbať na to, aby:

 • nestanovovala neprimerane vysoké ceny, ktoré by poškodzovali zákazníkov,
 • nestanovovala nereálne nízke ceny, ktoré môžu vyradiť konkurentov z trhu,
 • nediskriminovala zákazníkov,
 • nevnucovala určité obchodné podmienky svojim obchodným partnerom.

Ako oznámiť protisúťažné správanie?

Ak sa stretnete s obchodnými praktikami, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž, môžete ich oznámiť. Ak je daná situácia špecifická a týka sa len krajiny alebo oblasti, v ktorej žijete, resp. ak nezahŕňa viac ako 3 ďalšie krajiny EÚ, skontaktujte sa s vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže.

Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže:

 • RakúskoDeutschEnglish
 • BelgickofrançaisNederlandsEnglish
 • BulharskoбългарскиEnglish
 • ChorvátskohrvatskiEnglish
 • CyprusΕλληνικάEnglish
 • Česká republikačeštinaEnglish
 • DánskoDanskEnglish
 • EstónskoEestiEnglish
 • FínskosuomiEnglish
 • FrancúzskofrançaisEnglish
 • NemeckoDeutschEnglish
 • Grécko
 • MaďarskomagyarEnglish
 • ÍrskoEnglish
 • TalianskoitalianoEnglish
 • LotyšskoLatviešuEnglish
 • LitvaLatviešuEnglish
 • Luxemburskofrançais
 • MaltaEnglish
 • HolandskoNederlandsEnglish
 • PoľskopolskiEnglish
 • PortugalskoportuguêsEnglish
 • RumunskoromânăEnglish
 • Slovensko
 • SlovinskoSlovenščinaEnglish
 • Španielskoespañol
 • ŠvédskosvenskaEnglish
 • Spojené kráľovstvoEnglish

V prípade pochybností môžete kontaktovať Európsku komisiu e-mailom na: comp-market-information@ec.europa.eu alebo napísať na adresu:

European Commission, Directorate General for Competition

Antitrust Registry

B-1049 Brussels, Belgicko

Ak sa domnievate, že vaša spoločnosť je zapojená do kartelu alebo iných činností obmedzujúcich hospodársku súťaž, mali by ste vedieť, že prvá spoločnosť, ktorá predloží dôkaz o karteli, môže získať úplné oslobodenie od pokút. (pozri program zhovievavostiEnglish).

Prvý kontakt s Európskou komisiou by sa mal uskutočniť faxom na + 32 2 2994585 alebo telefonicky na + 32 2 2984190 alebo + 32 2 2984191.

Uplatňovanie si nároku na náhradu škody

Ak viete preukázať, že váš podnik zaplatil príliš vysokú sumu alebo utrpel stratu príjmov v dôsledku činností kartelu alebo zneužitia dominantného postavenia na trhu, môžete si uplatniť nárok na náhradu škody. Existuje právna domnienka, že kartely spôsobujú škody.

Koľko máte času na podanie žiadosti?

Na požiadanie o odškodnenie máte 5 rokov (od momentu, keď ste sa o porušení povinnosti dozvedeli) alebo 1 rok po tom, čo orgán na ochranu hospodárskej súťaže vydal rozhodnutie, že ide o porušenie povinnosti (v niektorých prípadoch členské štáty predlžujú túto lehotu na viac ako 1 rok).

Sprístupnenie dôkazov

Vnútroštátne súdy v krajinách EÚ môžu spoločnostiam nariadiť, aby sprístupnili relevantné dôkazy, keď poškodení žiadajú o uplatnenie nároku na náhradu škody. Ak musí vaša spoločnosť sprístupniť dôkazy, všetky dôverné obchodné informácie poskytnuté v súvislosti s prípadom budú chránené.

Dôkaz o porušení povinnosti na cezhraničnej úrovni

Ak vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže vydajú konečné rozhodnutia o porušení povinnosti, môžu byť predložené ako dôkaz pred vnútroštátnymi súdmi v iných krajinách EÚ. Zlepší sa tým vaša pozícia, ak žiadate o uplatnenie nároku na náhradu škody.

Prenesenie zvýšenia ceny

Ak aj nie ste priamym zákazníkom porušovateľa, môžete žiadať o uplatnenie nároku na náhradu škody, kedykoľvek na vás prenesie priamy zákazník porušovateľa zvýšenie cien, napr. ďalší predajca tovaru, ktorý je predmetom kartelu.

Hoci musíte preukázať výšku škody, ktorú týmto váš podnik utrpel, môže vám pomôcť právna domnienka, že ide o prenesenie.

Príkladom prenesenia zvýšenia ceny by mohla byť strata prenesená na iné subjekty: podnik uskutoční platbu, požaduje jej vrátenie – podnik ju prenesie ako záväzok na svojich zákazníkov.

Spoluporušitelia

Všetky podniky zúčastnené na karteli alebo inej protisúťažnej dohode nesú zodpovednosť za celú škodu. Ako žiadateľ si môžete vybrať, od koho chcete vymáhať náhradu škody.

Spoluporušiteľ môže získať príspevok od iného spoluporušiteľa, ak zaplatil vyššiu náhradu škody, ako jeho relatívny podiel. O tomto podiele a kritériách, z ktorých sa má vychádzať, rozhodne súd podľa vnútroštátneho práva.

Fúzie

Spoločnosti s obratom nad určitú hranicu (celkový kombinovaný celosvetový obrat od 2,5 miliardy EUR), ktoré podnikajú v EÚ a majú v úmysle sa zlúčiť, musia požiadať Európsku komisiu o schválenie bez ohľadu na to, kde sa nachádza ich hlavné sídlo. Schválenie fúzie závisí od podielu na trhu, ktorý by zlúčená spoločnosť mala v EÚ. Fúzie malých podnikov zvyčajne nie sú obmedzené.

Štátna pomoc

Právne predpisy EÚ vo všeobecnosti zakazujú štátnu pomoc (ktorá má rôzne podoby, ako napr. granty, odpustenie úrokov a daní, záruky na pôžičky), pretože môže niektoré podniky zvýhodniť voči konkurentom a narúšať tým hospodársku súťaž.

Štátna pomoc sa môže povoliť v týchto prípadoch:

 • podpora malých podnikov,
 • podpora podnikania,
 • výskum, vývoj a inovácie,
 • regionálny rozvoj,
 • rizikový kapitál,
 • vytváranie pracovných miest,
 • ochrana životného prostredia.

Európska komisia monitoruje tento druh podpory. Ak viete o štátnej pomoci, ktorá porušuje pravidlá, môžete ju oznámiť online.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.