Ultima verificare : 19/02/2018

Norme privind concurența

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

În UE există norme stricte care protejează libera concurență. În baza acestor norme, sunt interzise o serie de practici.

Încălcarea normelor UE în materie de concurență v-ar putea aduce o amendă în valoare de 10% din cifra de afaceri realizată anual, la nivel mondial, de întreprinderea dumneavoastră. În unele țări din UE, administratorii firmelor care se fac vinovate de încălcarea normelor europene riscă sancțiuni grave, inclusiv pedeapsa cu închisoarea.

Normele UE în materie de concurență se aplică direct în toate țările din UE, iar instanțele din țara dumneavoastră trebuie să le impună. Aceste norme li se aplică nu numai întreprinderilor, ci tuturor organizațiilor implicate în activitatea economică (asociații profesionale, grupuri de întreprinderi etc.).

Puteți vedea câteva exemple de cauze UE în materie de concurență pe portalul DG Concurență.

Contacte și acorduri ilegale

Aceste acorduri sunt cunoscute sub denumirea de carteluri și sunt interzise pentru că restricționează concurența. Ele pot lua forme diverse și nu este nevoie să fie aprobate oficial de companiile implicate. Printre cele mai frecvente practici ilegale se numără:

Sunt considerate anticoncurențiale orice acorduri și schimburi de informații dintre o întreprindere și concurenții săi care au ca efect reducerea nesiguranței strategice a întreprinderii în cauză (în ceea ce privește costurile de producție, cifra de afaceri, capacitatea, planurile de marketing etc.).

Chiar și dezvăluirea unilaterală a acestor informații strategice, prin e-mail, telefon sau în cadrul unor reuniuni, poate fi considerată infracțiune.

Dacă doriți să evitați orice risc:

Unele acorduri nu sunt interzise, atâta timp cât se dovedește că aduc beneficii consumatorilor și economiei în ansamblu. Un exemplu în acest sens ar fi acordurile privind cercetarea și dezvoltarea și transferul de tehnologii. Aceste cazuri fac obiectul Regulamentelor de exceptare pe categoriien.

Abuzul de poziție dominantă

Dacă întreprinderea dumneavoastră deține o cotă importantă de piață, înseamnă că beneficiază de o poziție dominantă și trebuie să evite:

Cum puteți semnala comportamentele anticoncurențiale?

Dacă vă confruntați cu practici comerciale de natură să restricționeze concurența, le puteți semnala. În cazul în care situația respectivă se limitează la țara sau regiunea în care locuiți sau implică maxim alte 3 țări din UE, contactați autoritatea națională de reglementare în domeniul concurentei.

Autoritățile naționale din domeniul concurenței:


Dacă aveți incertitudini, vă puteți adresa Comisiei Europene, prin e-mail: comp-market-information@ec.europa.eu sau trimițând o scrisoare prin poștă:

European Commission, Directorate General for Competition

Antitrust Registry

B-1049 Bruxelles, Belgia

Dacă întreprinderea dumneavoastră face parte dintr-un cartel sau participă la alte acțiuni de natură să restricționeze concurența, este bine să știți că prima întreprindere care trimite dovezi referitoare la existența cartelului poate beneficia de imunitate totală cu privire la amenzi! (a se vedea programul de clemențăen).

Puteți contacta Comisia Europeană prin fax, la numărul +32 2 2994585 sau prin telefon la numărul +32 2 2984190 sau +32 2 2984191.

Solicitarea de despăgubiri

Puteți depune o cerere de despăgubire dacă sunteți în măsură să demonstrați că întreprinderea dumneavoastră a plătit mai mult sau a suferit o pierdere de venituri din cauza acțiunilor unui cartel sau a unui abuz de poziție dominantă pe piață. Există o prezumție legală că înțelegerile de tip cartel cauzează prejudicii.

Cât timp aveți la dispoziție pentru a depune o cerere de despăgubire?

Aveți la dispoziție 5 ani, din momentul în care ați aflat de încălcarea normelor sau 1 an din momentul în care devine finală hotărârea unei autorități în domeniul concurenței cu privire la cazul respectiv (în unele țări, puteți avea la dispoziție un interval mai mare de 1 an).

Divulgarea probelor

Instanțele naționale din țările UE pot obliga întreprinderile să divulge probe relevante atunci când victimele pretind despăgubiri. Dacă întreprinderea dumneavoastră trebuie să divulge probe, orice informații comerciale confidențiale pe care le furnizează vor fi protejate.

Proba încălcării normelor în context transfrontalier

Când autoritățile naționale din domeniul concurenței iau hotărâri finale cu privire la cazurile de încălcare a normelor, acestea pot fi prezentate ca probă în fața instanțelor naționale din alte țări ale UE. Acest lucru întărește argumentația dumneavoastră în momentul în care solicitați despăgubiri.

Transferul supraprețurilor

Chiar dacă sunteți client indirect al unei întreprinderi care încalcă normele, puteți cere despăgubiri pentru toate supraprețurile care au fost transferate asupra dumneavoastră de un client direct al întreprinderii care încalcă normele, de exemplu de un revânzător al produselor care fac obiectul cartelului.

Deși trebuie să demonstrați valoarea prejudiciului suferit în acest mod de întreprinderea dumneavoastră, beneficiați totuși de prezumția juridică de transfer.

Un exemplu de transfer de supraprețuri ar putea fi cazul în care pierderea este transferată către alte entități: întreprinderea efectuează o plată și apoi încearcă să recupereze suma respectivă, transferând-o ca datorie către clienții săi.

Coautorii încălcării normelor

Toate întreprinderile care participă la o înțelegere sau la un alt acord anticoncurențial sunt răspunzătoare pentru întreaga daună. Reclamanții pot alege întreprinderea împotriva căreia doresc să exercite o acțiune în despăgubire.

Un coautor al încălcării poate obține o contribuție de la un alt coautor al încălcării în cazul în care plătește mai mult decât cota sa relativă. Cota respectivă și criteriile care stau la baza stabilirii acesteia sunt determinate de instanță, în conformitate cu legislația națională.

Fuziuni

Întreprinderile de anumite dimensiuni (cu o cifră de afaceri totală de peste 2,5 miliarde EUR) care desfășoară activități comerciale în UE și doresc să fuzioneze trebuie să solicite aprobarea Comisiei Europene, indiferent de locul în care își au sediul. Aprobarea fuziunii depinde de cota de piață pe care ar urma să o aibă în UE întreprinderea care rezultă în urma fuziunii. În general, fuziunile între întreprinderi mici nu sunt restricționate.

Ajutoare de stat

În general, normele UE interzic acordarea ajutoarelor de stat (care se pot prezenta sub formă de subvenții, garanții pentru împrumuturi, scutiri de la plata unor impozite sau dobânzi), deoarece distorsionează concurența, oferindu-le întreprinderilor beneficiare un avantaj în raport cu firmele concurente.

Ajutorul de stat este permis când vizează:

Comisia Europeană monitorizează acest tip de sprijin. Dacă aveți informații despre un caz de încălcare a normelor privind acordarea ajutorului de stat, puteți înainta o plângere on-line.

Viitoarele regulamente ale UE

Consultaţii publice

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: