Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 19/02/2018

Przepisy dotyczące konkurencji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

W UE obowiązują ścisłe przepisy dotyczące ochrony wolnej konkurencji. Zgodnie nimi niektóre praktyki są zakazane.

Jeśli naruszą unijne reguły konkurencji, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości sięgającej nawet 10 proc. swoich rocznych światowych obrotów. W niektórych krajach UE szefom firm naruszających przepisy mogą grozić surowe sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Unijne reguły konkurencji stosowane są bezpośrednio we wszystkich krajach UE, a sądy krajowe dbają o to, by były one przestrzegane. Do zasad tych muszą stosować się nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także wszystkie organizacje prowadzące działalność gospodarczą (takie jak stowarzyszenia handlowe, zrzeszenia branżowe itp.).

Z niektórymi przykładami spraw z zakresu polityki konkurencji UE można zapoznać się na stronie internetowej DG. ds. Konkurencji.

Kontakty i porozumienia niezgodne z prawem

Tego rodzaju porozumienia nazywamy kartelami. Są one zabronione, ponieważ ograniczają konkurencję. Mogą przybierać różne formy i nie muszą być oficjalnie zatwierdzone przez przedsiębiorstwa będące stronami takiego porozumienia. Najczęstsze przykłady praktyk kartelowych to:

 • ustalanie cen
 • podział rynku
 • porozumienia w sprawie podziału klientów
 • porozumienia w sprawie ograniczania wielkości produkcji
 • porozumienia dystrybucyjne między dostawcami a sprzedawcami, na podstawie których ceny oferowane klientom narzuca dostawca.

Wszelkie uzgodnienia lub wymiana informacji pomiędzy Tobą a Twoimi konkurentami, które zmniejszają strategiczną niepewność firmy na rynku (związaną z kosztami produkcji, wysokością obrotu, mocą produkcyjną, planami marketingowymi itp.) można uznać za szkodliwe dla konkurencji.

Nawet jednostronne ujawnianie tego rodzaju informacji strategicznych pocztą elektroniczną, telefonicznie lub podczas spotkań może zostać uznane za naruszenie tej zasady.

Aby postępować zgodnie z przepisami:

 • nie ustalaj cen ani innych warunków wymiany handlowej
 • nie ograniczaj produkcji
 • nie dziel rynków
 • nie przekazuj strategicznych informacji dotyczących swojej firmy.

Niektóre porozumienia nie są zakazane, jeśli można je uzasadnić jako korzystne z punktu widzenia konsumentów i całej gospodarki. Przykładem tego są np. porozumienia dotyczące badań naukowych i rozwoju oraz transferu technologii. Takie przypadki objęte są rozporządzeniami o wyłączeniach grupowychEnglish.

Nadużywanie pozycji dominującej

Jeśli Twoja firma ma duży udział w rynku, to posiada na tym rynku pozycję dominującą i musi zwrócić szczególną uwagę na to, by:

 • nie stosować wygórowanych cen, co byłoby nadużywaniem swojej pozycji w stosunku do klientów
 • nie stosować nierealistycznie niskich cen, co mogłoby służyć wyparciu konkurentów z rynku
 • nie dyskryminować klientów
 • nie wymuszać na kontrahentach określonych warunków handlowych.

Jak zgłosić zachowanie niezgodne z zasadami konkurencji?

Jeśli spotkasz się z praktykami handlowymi, które mogą ograniczać konkurencję, możesz o tym powiadomić odpowiedni urząd. Jeżeli przypadek jest szczególny i ogranicza się do kraju lub obszaru, na którym zamieszkujesz, bądź też dotyczy nie więcej niż trzech innych krajów UE, najpierw skontaktuj się ze swoim krajowym organem ds. konkurencji.

Krajowe organy ds. konkurencji:

 • AustriaDeutschEnglish
 • BelgiafrançaisNederlandsEnglish
 • BułgariaбългарскиEnglish
 • ChorwacjahrvatskiEnglish
 • CyprΕλληνικάEnglish
 • CzechyčeštinaEnglish
 • DaniaDanskEnglish
 • EstoniaEestiEnglish
 • FinlandiasuomiEnglish
 • FrancjafrançaisEnglish
 • NiemcyDeutschEnglish
 • Grecja
 • WęgrymagyarEnglish
 • IrlandiaEnglish
 • WłochyitalianoEnglish
 • ŁotwaLatviešuEnglish
 • LitwaLatviešuEnglish
 • Luksemburgfrançais
 • MaltaEnglish
 • HolandiaNederlandsEnglish
 • Polska
 • PortugaliaportuguêsEnglish
 • RumuniaromânăEnglish
 • SłowacjaSlovenčinaEnglish
 • SłoweniaSlovenščinaEnglish
 • Hiszpaniaespañol
 • SzwecjasvenskaEnglish
 • Wielka BrytaniaEnglish

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy rzeczywiście masz do czynienia z praktykami antykonkurencyjnymi, możesz skontaktować się z Komisją Europejską, wysyłając e-mail na adres: comp-market-information@ec.europa.eu, lub wysłać list na adres:

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji

Rejestr praktyk monopolistycznych

B-1049 Bruksela, Belgia

Jeśli podejrzewasz, że Twoja firma uczestniczy w kartelu lub w innych działaniach ograniczających konkurencję, pamiętaj o tym, że pierwsze przedsiębiorstwo, które przedstawi dowody na istnienie kartelu, może otrzymać całkowite zwolnienie z kar! (zobacz: program łagodzenia karEnglish)

Pierwszy kontakt z Komisją Europejską należy nawiązać, wysyłając faks na numer: +32 2 2994585 albo dzwoniąc pod numery telefonów: +32 2 2984190 lub +32 2 2984191.

Roszczenia o odszkodowanie

Możesz złożyć wniosek o odszkodowanie, jeśli jesteś w stanie udowodnić, że Twoja firma zapłaciła za dużo lub utraciła dochody z powodu działalności kartelu lub nadużycia pozycji dominującej na rynku. Istnieje prawne domniemanie, że działalność karteli powoduje szkody.

Ile masz czasu na złożenie wniosku?

Masz 5 lat (od momentu, kiedy dowiedziałeś się o naruszeniu) na złożenie wniosku o odszkodowanie lub rok od wydania przez organ ds. konkurencji decyzji kończącej postępowanie w tej sprawie (w niektórych przypadkach kraje członkowskie dopuszczają okres dłuższy niż rok).

Ujawnianie dowodów

Sądy krajowe w państwach członkowskich mogą nakazać przedsiębiorstwom ujawnienie istotnych dowodów, jeżeli ofiary domagają się odszkodowania. Jeśli Twoja firma ma obowiązek ujawnienia dowodów, wszelkie poufne informacje handlowe przekazane w związku ze sprawą znajdują się pod ochroną.

Dowody dotyczące naruszenia w skali międzynarodowej

Decyzje kończące postępowanie w sprawie naruszenia podjęte przez krajowe organy ds. konkurencji mogą zostać przedstawione jako dowód przed sądami krajowymi w innych państwach członkowskich UE. Wzmacnia to Twoją pozycję, jeżeli ubiegasz się o odszkodowanie.

Przerzucanie nadmiernych obciążeń

Nawet jeśli nie jesteś bezpośrednim klientem przedsiębiorstwa, które popełniło naruszenie, możesz ubiegać się o odszkodowanie za wszelkie nadmierne obciążenia, które przerzucił na Ciebie bezpośredni klient tego przedsiębiorstwa, np. dystrybutor towarów będących przedmiotem kartelu.

Chociaż musisz wykazać zakres szkody poniesionej w wyniku przerzucenia obciążeń, prawne domniemanie przerzucenia nadmiernego obciążenia chroni Twoje interesy.

Przykładem przerzucania nadmiernych obciążeń może być przeniesienie strat na inne podmioty: przedsiębiorstwo dokonuje wpłaty, a następnie domaga się zwrotu – przedsiębiorstwo przerzuca je jako zobowiązanie na swoich klientów.

Współsprawcy naruszenia

Wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczące w kartelu lub innym porozumieniu antykonkurencyjnym są odpowiedzialne za całość spowodowanej szkody. Jako skarżący możesz wybrać, którą firmę pozwiesz o odszkodowanie.

Współsprawca naruszenia może uzyskać od innego współsprawcy zwrot, jeżeli zapłaci odszkodowanie przekraczające jego udział. Decyzję co do tego, ile wynosi ten udział i na jakich kryteriach jest on oparty, podejmują sądy zgodnie z przepisami krajowymi.

Łączenie przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa określonej wielkości (począwszy od 2,5 mld euro łącznych światowych obrotów) i które prowadzą działalność w UE oraz planują połączenie, muszą zwrócić się o zgodę do Komisji Europejskiejbez względu na to, gdzie znajduje się ich siedziba. Zatwierdzenie połączenia firm będzie zależało od wielkości udziału w rynku, jaki będą mieć w UE połączone przedsiębiorstwa. Zasadniczo nie istnieją ograniczenia w odniesieniu do połączeń między małymi przedsiębiorstwami.

Pomoc państwa

Przepisy UE na ogół zabraniają pomocy państwa (która przybiera różne formy, takie jak dotacje, dopłaty do oprocentowania, ulgi podatkowe, gwarancje kredytowe), ponieważ stwarza ona ryzyko postawienia niektórych przedsiębiorstw w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do ich konkurentów, a tym samym powoduje zakłócenie konkurencji.

Dopuszcza się jednak pomoc państwa, jeśli dotyczy ona:

 • pomocy dla małych przedsiębiorstw
 • promowania przedsiębiorczości
 • badań, rozwoju i innowacji
 • rozwoju regionalnego
 • kapitału podwyższonego ryzyka
 • tworzenia miejsc pracy
 • ochrony środowiska.

Komisja Europejska nadzoruje tego rodzaju pomoc. Jeśli wiesz, że konkretny przypadek pomocy państwa narusza unijne przepisy, możesz to zgłosić za pośrednictwem internetu.

Konsultacje publiczne

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.