Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 19/02/2018

Regoli tal-kompetizzjoni

L-UE għandha regoli stretti li jipproteġu l-kompetizzjoni ħielsa. Skont dawn ir-regoli, ċerti prattiki huma pprojbiti.

Jekk tikser ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE, tista' tispiċċa mmultat sa 10% tal-fatturat globali annwali tiegħek. F'xi pajjiżi tal-UE, maniġers individwali ta' impriżi li jiksru r-regoli jistgħu jiffaċċjaw penali serji, inkluż il-ħabs.

Ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE japplikaw direttament fil-pajjiżi kollha tal-UE - il-qrati f'pajjiżek se jimxu magħhom. Dawn ir-regoli japplikaw mhux biss għan-negozji iżda għall-organizzazzjonijiet kollha involuti f'attività ekonomika (bħall-assoċjazzjonijiet tan-negozju, ir-raggruppamenti industrijali, eċċ).

Tista' taqra dwar xi eżempji ta' każijiet tal-kompetizzjoni tal-UE fil-Portal tad-DĠ Kompetizzjoni.

Kuntatti u ftehimiet illegali

Dawn il-ftehimiet huma magħrufa bħala kartelli. Huma projbiti minħabba li jirrestrinġu l-kompetizzjoni. Dawn jistgħu jieħdu bosta suriet, u m'hemmx għalfejn ikunu approvati uffiċjalment mill-kumpaniji involuti. L-aktar eżempji komuni ta' dawn il-prattiki huma:

 • L-iffissar tal-prezzijiet
 • Il-qsim tas-suq
 • Ftehim dwar l-allokazzjoni tal-konsumaturi
 • Ftehim dwar il-limitazzjoni tal-produzzjoni
 • Il- ftehimiet ta' distribuzzjoni bejn il-fornituri u l-bejjiegħa fejn, pereżempju, il-prezz mitlub lill-konsumaturi huwa impost mill-fornitur.

Il-ftehimiet kollha u l-iskambji ta' informazzjoni bejnek u l-kompetituri tiegħek li jnaqqsu l-inċertezza strateġika fis-suq tiegħek (dwar l-ispejjeż tal-produzzjoni tiegħek, il-fatturat, il-kapaċità, il-pjanijiet ta' kummerċjalizzazzjoni, eċċ.) jistgħu jitqiesu bħala antikompetittivi.

Anki l-iżvelar ta' din it-tip ta' informazzjoni strateġika b'mod unilaterali permezz tal-posta elettronika, it-telefown jew laqgħat jista' jitqies bħala ksur ta' din ir-regola.

Biex tkun fiż-żgur:

 • Tiffissax il-prezzijiet jew kundizzjonijiet kummerċjali oħrajn
 • Tillimitax il-produzzjoni
 • Taqsamx is-swieq
 • Tiskambjax informazzjoni strateġika dwar il-kumpanija tiegħek

Xi ftehimiet mhumiex ipprojbiti - jekk ikunu jistgħu jiġu ġġustifikati bħala ta' benefiċċju għall-konsumatur u l-ekonomija b'mod ġenerali. Eżempju ta' dan huwa ftehim dwar ir-riċerka u l-iżvilupp u t-trasferiment tat-teknoloġija. Dawn il-każijiet huma koperti bir- Regolamenti dwar l-Eżenzjoni ta' KategorijaEnglish.

Abbuż minn pożizzjoni dominanti

Jekk il-kumpanija tiegħek għandha sehem kbir fis-suq, għandha pożizzjoni dominanti u għandek toqgħod attent li:

 • ma tiċċarġjax prezzijiet għoljin iżżejjed li jistgħu jisfruttaw il-konsumaturi
 • ma tiċċarġjax prezzijiet baxxi li ma jirrappreżentawx ir-realtà li jistgħu jitfgħu lill-kompetituri barra mis-suq
 • ma tiddiskriminax bejn il-konsumaturi
 • ma tinfurzax ċerti kundizzjonijiet ta' kummerċ lin-negozji sieħba miegħek.

Kif tirrapporta mġiba antikompetittiva?

Jekk tiltaqa' ma' prattiki ta' negozju li jistgħu jirrestrinġu l-kompetizzjoni, tista' tirraportahom. Jekk is-sitwazzjoni hi speċifika u limitata għall-pajjiż jew iż-żona fejn tgħix, jew ma tinvolvix aktar minn 3 pajjiżi oħra tal-UE, ibda billi tikkuntattja l-awtorità tal-kompetizzjoni nazzjonali tiegħek.

Awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni:

 • L-AwstrijaDeutschEnglish
 • Il-BelġjufrançaisNederlandsEnglish
 • Il-BulgarijaбългарскиEnglish
 • Il-KroazjahrvatskiEnglish
 • ĊipruΕλληνικάEnglish
 • Ir-Repubblika ĊekačeštinaEnglish
 • Id-DanimarkaDanskEnglish
 • L-EstonjaEestiEnglish
 • Il-FinlandjasuomiEnglish
 • FranzafrançaisEnglish
 • Il-ĠermanjaDeutschEnglish
 • Il-Greċja
 • L-UngerijamagyarEnglish
 • L-IrlandaEnglish
 • L-ItaljaitalianoEnglish
 • Il-LatvjaLatviešuEnglish
 • Il-LitwanjaLatviešuEnglish
 • Il-Lussemburgufrançais
 • MaltaEnglish
 • In-NetherlandsNederlandsEnglish
 • Il-PolonjapolskiEnglish
 • Il-PortugallportuguêsEnglish
 • Ir-RumanijaromânăEnglish
 • Is-SlovakkjaSlovenčinaEnglish
 • Is-SlovenjaSlovenščinaEnglish
 • Spanjaespañol
 • L-IżvezjasvenskaEnglish
 • Ir-Renju UnitEnglish

Jekk m'intix ċert dwar il-problema, tista' tikkuntattja lill-Kummissjoni Ewropea fuq: comp-market-information@ec.europa.eu jew ikteb lil:

European Commission, Directorate General for Competition

Antitrust Registry

B-1049 Brussels, Belgium

Jekk taħseb li l-kumpanija tiegħek hi involuta f'kartell jew attività oħra li tirrestrinġi l-kompetizzjoni, għandek tkun taf li l-ewwel kumpanija li tibgħat evidenza ta' kartell tista' tirċievi immunità totali mill-multi! (ara l-programm ta' klemenzaEnglish).

Il-kuntatt inizjali mal-Kummissjoni Ewropea għandu jsir bil-faks fuq +32 2 2994585 jew bit-telefown fuq +32 2 2984190 jew +32 2 2984191.

Talba għal kumpens

Tista' tagħmel talba għal kumpens jekk tista' turi li n-negozju tiegħek ikun ħallas iżżejjed jew ġarrab telf ta' dħul minħabba azzjonijiet minn kartell, jew abbuż ta' pożizzjoni dominanti fis-suq. Hemm preżunzjoni legali li l-kartelli jikkawżaw il-ħsara.

Kemm għandek żmien biex tagħmel talba?

Għandek 5 snin (minn meta ssir taf dwar il-ksur) biex titlob għad-danni, jew sena wara li deċiżjoni ta' awtorità tal-kompetizzjoni dwar il-ksur issir finali (f'xi każijiet, l-istati membri jistgħu jagħtuk aktar minn sena).

Żvelar ta' evidenza

Il-qrati nazzjonali fil-pajjiżi tal-UE jistgħu jordnaw lill-kumpaniji biex jiżvelaw evidenza rilevanti meta l-vittmi jitolbu kumpens. Jekk il-kumpanija tiegħek trid tiżvela evidenza, kwalunkwe informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali mogħtija f'konnessjoni mal-każ se tkun protetta.

Prova ta' ksur transkonfinali

Meta l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni jieħdu deċiżjonijiet finali dwar il-ksur, dawn jistgħu jiġu ppreżentati bħala evidenza quddiem il-qrati nazzjonali ta' pajjiżi oħra tal-UE. Dan isaħħaħ l-argument tiegħek meta titlob għad-danni.

Trasferiment ta' spejjeż żejda

Anke jekk int konsumatur indirett ta' kontraventur, tista' titlob kumpens għal kwalunke spejjeż żejda li ġew trasferiti fuqek minn konsumatur dirett ta' kontraventur, eż. rivenditur tal-prodotti tal-kartell.

Għalkemm għandek turi l-ammont ta' ħsara li ġarrab in-negozju tiegħek b'dan il-mod, inti megħjun mill-preżunzjoni legali ta' trasferiment.

Eżempju tat-trasferiment ta' spejjeż żejda jista' jkun meta telf jiġi trasferit lil ħaddieħor: in-negozju jagħmel pagament, u jitlob il-ħlas lura - in-negozju mbagħad jittrasferixxi dan bħala obbligazzjoni lill-konsumaturi tiegħu.

Kokontraventuri

Il-kumpaniji kollha li jipparteċipaw f'kartell jew ftehim antikompetittivi ieħor huma responsabbli għad-dannu kollu. Inti, bħala r-rikorrent, tista' tagħżel lil min tixtieq tfittex għall-kumpens.

Kokontraventur jista' jikseb kontribuzzjoni minn kokontraventur ieħor jekk dawn ikunu ħallsu kumpens ogħla mis-sehem relattiv tagħhom. Dak is-sehem u l-kriterji li fuqhom huwa bbażat għandu jiġi deċiż mill-qorti skont il-liġi nazzjonali.

Fużjonijiet

Il-kumpaniji b'fatturat ta' aktar minn ċerti limiti (li jibdew minn €2.5 biljun tal-valur tal-bejgħ globali totali aggregat) li jagħmlu negozju fl-UE u jixtiequ jingħaqdu f'fużjoni għandhom jitolbu lill- Kummissjoni Ewropea għall-approvazzjoni - irrispettivament minn fejn jinsabu l-kwartieri ġenerali tagħhom. L-approvazzjoni tal-fużjoni tiddependi fuq is-sehem tas-suq li l-kumpanija li tingħaqad f'fużjoni jkollha fl-UE. Il-fużjonijiet bejn in-negozji ż-żgħar ġeneralment ma jiġux ristretti.

Għajnuna mill-Istat

Ir-regoli tal-UE ġeneralment jipprojbixxu l-għajnuna mill-Istat (li tieħu diversi forom bħal għotjiet, interessi jew ħelsien mit-taxxa, garanziji għal xi self) minħabba li din tirriskja li tpoġġi ċerti negozji f'pożizzjoni vantaġġjuża fuq il-kompetituri tagħhom, u għaldaqstant ikun hemm xkiel fil-kompetizzjoni.

L-għajnuna mill-Istat tista' tiġi permessa f'dawn il-każijiet li ġejjin:

 • għajnuna għan-negozji ż-żgħar
 • promozzjoni tal-intraprenditorija
 • riċerka, żvilupp u innovazzjoni
 • żvilupp reġjonali
 • kapital ta' riskju
 • ħolqien tax-xogħol
 • ħarsien tal-ambjent.

Il-Kummissjoni Ewropea tissorvelja dan it-tip ta' appoġġ. Jekk int taf dwar għajnuna mill-Istat li tikser ir-regoli, tista' tagħmel rapport onlajn.

Konsultazzjonijiet pubbliċi

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.