Navigációs útvonal

Frissítve 06/12/2017

Versenyszabályok

Az EU szigorú szabályokat alkalmaz annak érdekében, hogy biztosítsa a verseny szabadságát a belső piacon. Ezek a versenyjogi előírások tiltanak bizonyos módszereket.

Ha egy vállalkozás megszegi az EU versenyszabályait, a rá kirótt bírság a cég éves globális árbevételének akár 10%-át is elérheti. Egyes EU-országokban a jogsértő cégek vezetőire súlyos büntetés, adott esetben börtönbüntetés szabható ki.

Az uniós versenyjogi szabályok minden EU-országban közvetlenül alkalmazandók – az egyes tagállamok bíróságainak kell érvényt szerezniük ezeknek a jogszabályoknak. A versenyjogi előírások nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak, hanem minden olyan szervezetre is, amely gazdasági tevékenységet folytat (például a szakmai szövetségekre, az ágazati érdekvédelmi szervezetekre stb.).

A Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján szemléletes példákon keresztül több európai uniós versenypolitikai ügyet is ismertetünk.

A vállalkozások közötti jogellenes kapcsolatok és megállapodások

Ezeket a kartellnek nevezett megállapodásokat azért tiltja a törvény, mert korlátozzák a piaci versenyt. Többféle formában létezhet kartell, és a vállalkozások közötti hallgatólagos megállapodások is kartellnek tekinthetők. A jogellenes megállapodások leggyakoribb formái a következők:

 • árrögzítés,
 • a piac felosztása,
 • megállapodás a vevőkör felosztásáról,
 • megállapodás a termelés korlátozásáról,
 • forgalmazási megállapodás a szállítók és a viszonteladók között, mely alapján például a fogyasztó által fizetendő árat a szállító határozza meg.

Ha az Ön vállalkozása olyan megállapodást köt egy vagy több versenytársával, illetve olyan jellegű információt cserél velük, amelynek célja a stratégiai bizonytalanság csökkentése (a termelési költségek, a bevétel, a termelési kapacitás, az értékesítési stratégia stb. tekintetében), az versenykorlátozó magatartásnak minősülhet.

Már az is szabálysértő lehet, ha valamelyik vállalkozás egyoldalúan közöl ilyen stratégiai jellegű információt – levélben, telefonon vagy személyes találkozón.

Annak érdekében tehát, hogy biztosan jogszerűen járjon el:

 • tartózkodjon az árak vagy egyéb kereskedelmi feltételek rögzítésétől,
 • ne korlátozza a termelést,
 • ne ossza fel a piacot versenytársaival,
 • ne közöljön stratégiai jellegű információt vállalkozásáról.

Bizonyos megállapodások nem tilosak – feltéve, hogy azok a fogyasztók és a gazdaság egészének javát szolgálják. Ilyenek például a kutatásról és fejlesztésről vagy a technológiatranszferről szóló megállapodások. Ezeket az eseteket a csoportmentességi rendeletekEnglish tartalmazzák.

Erőfölénnyel való visszaélés

Ha az Ön vállalkozása nagy piaci részesedéssel rendelkezik, vagyis domináns piaci helyzetben van, Önnek különösen ügyelnie kell arra, hogy:

 • ne szabjon indokolatlanul magas árakat, visszaélve a fogyasztói kereslettel,
 • nem szabjon irracionálisan alacsony árakat, amelyekkel kiszoríthatja versenytársait a piacról,
 • ne alkalmazzon diszkriminációt a fogyasztók között,
 • ne kényszerítsen bizonyos kereskedelmi feltételeket üzleti partnereire.

A versenykorlátozó magatartás bejelentése

Ha tudomására jut olyan üzleti gyakorlat, amely feltételezhetően korlátozza a piaci versenyt, bejelentést tehet. Ha az eset az Ön országára vagy annak egy területére korlátozódik, vagy legfeljebb három másik EU-országot érint, lépjen kapcsolatba hazájának illetékes hatóságával.

Tagállami versenyhivatal:

 • AusztriaDeutschEnglish
 • BelgiumfrançaisNederlandsEnglish
 • BulgáriaбългарскиEnglish
 • HorvátországhrvatskiEnglish
 • CiprusΕλληνικάEnglish
 • Cseh KöztársaságčeštinaEnglish
 • DániaDanskEnglish
 • ÉsztországEestiEnglish
 • FinnországsuomiEnglish
 • FranciaországfrançaisEnglish
 • NémetországDeutschEnglish
 • Görögország
 • Magyarország
 • ÍrországEnglish
 • OlaszországitalianoEnglish
 • LettországLatviešuEnglish
 • LitvániaLatviešuEnglish
 • Luxemburgfrançais
 • MáltaEnglish
 • HollandiaNederlandsEnglish
 • LengyelországpolskiEnglish
 • PortugáliaportuguêsEnglish
 • RomániaromânăEnglish
 • SzlovákiaSlovenčinaEnglish
 • SzlovéniaSlovenščinaEnglish
 • Spanyolországespañol
 • SvédországsvenskaEnglish
 • Egyesült KirályságEnglish

Ha bizonytalan abban, hogy a feltételezett jogsértés milyen méreteket ölt, forduljon az Európai Bizottsághoz. E-mail cím: comp-market-information@ec.europa.eu

Postai cím: European Commission, Directorate General for Competition

Antitrust Registry

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgium

A kartellben vagy más versenykorlátozó tevékenységben részt vevő vállalatok közül az, amelyik elsőként bizonyítékokkal igazolja a kartell meglétét, teljes mentességben részesülhet az esedékes bírságok megfizetése alól (lásd: engedékenységi programEnglish).

Ilyen ügyekben közvetlenül az Európai Bizottsághoz lehet fordulni a következő faxszámon: +32 2 2994585, illetve telefonszámokon: +32 2 2984190 vagy +32 2 2984191.

Kártérítés igénylése

Ön kártérítésre jogosult, ha igazolni tudja, hogy vállalkozásának többletkiadásai keletkeztek vagy cége kevesebb bevételre tett szert más vállalatok kartellbe tömörülése vagy a piaci erőfölényükkel való visszaélés miatt. A kartelltevékenység jogi szempontból eleve károsnak vélelmezhető.

Mennyi időn belül kell benyújtani a kártérítési igényt?

A károsult cégnek (attól számítva, hogy tudomást szerzett a jogsértésről) 5 éve van arra, hogy kártérítési igényt nyújtson be, illetve 1 éve a versenyhivatal jogsértéssel kapcsolatos jogerős döntésének időpontjától számítva (bizonyos esetekben a tagállamok 1 évnél tágabb határidőt biztosíthatnak erre).

Bizonyítékok felfedése

Az uniós országok bíróságai kártérítési ügyben elrendelhetik az alperes cégnek, hogy bocsássa rendelkezésre az ügy szempontjából releváns bizonyítékokat – köztük azokat is, amelyek bizalmas üzleti információnak minősülnek. A bíróságnak átadott bizalmas üzleti adatokat védelem illeti meg.

Jogsértés bizonyítása más tagállamokban

Amikor egy nemzeti versenyhivatal jogerős döntést hoz egy jogsértési ügyben, ez a döntés más EU-országok bíróságai előtt bizonyítékként használható fel. Ez a kártérítésért folyamodó peres fél helyzetét erősíti.

Árnövelés áthárítása

Ön a jogsértést elkövető cég közvetett vevőjeként is benyújthat kártérítési igényt, ha a jogsértő cég közvetlen vevője – például kartell által érintett termékek viszonteladója – áthárítja Önre az ártöbbletet.

Bár Önnek bizonyítania kell, hogy ez milyen mértékű kárt okozott vállalkozásának, az ártöbblet áthárításának jogi vélelme az Ön javára szól.

Előfordulhat például, hogy egy vállalkozás veszteséget könyvel el az általa fizetendő magasabb árakból adódóan, és az így keletkezett veszteségét továbbhárítja vevőire.

Csoportos jogsértés

Kartell vagy más versenyellenes megállapodás esetében az abban részt vevő összes vállalkozás felelősséggel tartozik a károk összességéért. A felperes választhat, melyik jogsértő cég ellen indít kártérítési pert.

Egy jogsértő vállalkozás a többi jogsértő vállalat által nyújtandó anyagi ellentételezésre jogosult, ha az általa fizetett kártérítés összeg meghaladja a rá eső részt. Arról, hogy a jogsértő cégek milyen arányban osztoznak a kártérítési kötelezettségen, a bíróság dönt a nemzeti jog rendelkezései alapján.

Vállalategyesülés (összeolvadás)

Ha az EU-ban tevékenységet folytató, bizonyos méretet meghaladó vállalatok (vagyis azok, amelyek összevont teljes forgalma világviszonylatban meghaladja a 2,5 milliárd eurót) egyesülni kívánnak, ehhez az Európai Bizottság jóváhagyását kell kérniük – függetlenül attól, hogy hol található a székhelyük. Az összeolvadás révén létrejövő vállalat várható piaci részesedésétől függ, hogy a Bizottság jóváhagyja-e a vállalategyesülést. A kisméretű vállalkozások összeolvadása rendszerint nem esik korlátozás alá.

Állami támogatás

Az uniós szabályok alapvetően tiltják az állami támogatást (amely lehet vissza nem térítendő támogatás, kamat- vagy adókönnyítés, hitelgarancia stb.), mert fennáll a veszélye, hogy a támogatott cégek előnyhöz jutnak versenytársaikkal szemben, ami versenytorzulást eredményezhet.

Az állami támogatás az alábbi esetekben lehet megengedett:

 • a kisvállalkozások támogatása,
 • a vállalkozói tevékenység ösztönzése,
 • a kutatás, fejlesztés és innováció elősegítése,
 • a regionális fejlesztés támogatása,
 • kockázati tőke formájában nyújtott támogatás,
 • a munkahelyteremtés elősegítése,
 • környezetvédelmi célú támogatás.

Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri, hogy az egyes tagországok milyen állami támogatásokat nyújtanak. Ha Önnek tudomására jut olyan állami támogatás, amely feltételezhetően jogellenes, arról bejelentést tehet az erre szolgáló panaszbejelentő űrlapon.

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Helyi vállalkozástámogatás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítség és tanácsadás

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek. Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt adja meg, hogy az Enterprise Europe Network helyi tanácsadója rövid időn belül megfelelő választ tudjon Önnek adni.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

IgenNem

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.