Τελευταίος έλεγχος : 19/02/2018

Κανόνες ανταγωνισμού

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Η EΕ διαθέτει αυστηρούς κανόνες για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, ορισμένες πρακτικές απαγορεύονται.

Αν τους παραβιάσετε, κινδυνεύετε να σας επιβληθούν πρόστιμα που μπορούν να ανέλθουν στο 10% του ετήσιου συνολικού κύκλου των εργασιών σας. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που παραβιάζουν τους σχετικούς κανόνες κινδυνεύουν να τους επιβληθούν σοβαρές κυρώσεις, ακόμη και φυλάκιση.

Καθώς οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ εφαρμόζονται άμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, τα δικαστήρια της χώρας σας οφείλουν να τους σέβονται. Οι κανόνες αυτοί δεν αφορούν μόνο επιχειρήσεις, αλλά και όλες τις οργανώσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα (όπως εμπορικές ενώσεις, βιομηχανικοί όμιλοι, κ.λπ.).

Μπορείτε να βρείτε ορισμένα παραδείγματα υποθέσεων ανταγωνισμού της ΕΕ στη διαδικτυακή πύλη της ΓΔ Ανταγωνισμού.

Παράνομες συμβάσεις και συμφωνίες

Οι συμφωνίες αυτές είναι γνωστές ως συμπράξεις (καρτέλ) και απαγορεύονται γιατί περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές και δεν είναι αναγκαίο να έχουν εγκριθεί επίσημα από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Τα συνηθέστερα παραδείγματα τέτοιων πρακτικών είναι:

Όλες οι συμφωνίες και ανταλλαγές πληροφοριών ανάμεσα σε εσάς και τους ανταγωνιστές σας, που μειώνουν τη στρατηγική αβεβαιότητά σας στην αγορά (αναφορικά με το κόστος παραγωγής σας, τον κύκλο εργασιών, την παραγωγική ικανότητα, τα σχέδια εμπορίας, κ.λπ.), μπορούν να θεωρηθούν ως αντιανταγωνιστικές.

Ακόμη και η κοινοποίηση αυτού του είδους στρατηγικών πληροφοριών μονομερώς μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή προσωπικής επαφής θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβιάζει αυτόν τον κανόνα.

Για να μην έχετε κανένα πρόβλημα:

Ορισμένες συμφωνίες δεν απαγορεύονται - αν μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι προς όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας γενικότερα. Ένα παράδειγμα είναι οι συμφωνίες στους τομείς έρευνας & ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας. Οι περιπτώσεις αυτές καλύπτονται από τους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορίαen.

Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Εάν η επιχείρησή σας έχει μεγάλο μερίδιο της αγοράς, τότε θεωρείται ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση και θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα:

Πώς να καταγγείλετε μια αντιανταγωνιστική συμπεριφορά;

Αν πέσουν στην αντίληψή σας επιχειρηματικές πρακτικές που ενδεχομένως περιορίζουν τον ανταγωνισμό, μπορείτε να τις καταγγείλετε. Αν πρόκειται για συγκεκριμένη υπόθεση που περιορίζεται στη χώρα ή την περιοχή όπου ζείτε, ή δεν αφορά περισσότερες από 3 άλλες χώρες της ΕΕ, απευθυνθείτε καταρχάς στην εθνική αρχή ανταγωνισμού της χώρας σας.

Εθνικές αρχές ανταγωνισμού:

 • Αυστρίαatdeen
 • Βέλγιοbefrnlen
 • Βουλγαρίαbgbgen
 • Κροατίαcrhren
 • Κύπροςcyel
 • Τσεχική Δημοκρατίαczcsen
 • Δανίαdkdaen
 • Εσθονίαeeeten
 • Φινλανδίαfifien
 • Γαλλίαfrfren
 • Γερμανίαdedeen
 • Ελλάδαgrel
 • Ουγγαρίαhuhuen
 • Ιρλανδίαieen
 • Ιταλίαititen
 • Λετονίαlvlven
 • Λιθουανίαltlven
 • Λουξεμβούργοlufr
 • Μάλταmten
 • Κάτω Χώρεςnlnlen
 • Πολωνίαplplen
 • Πορτογαλίαptpten
 • Ρουμανίαroroen
 • Σλοβακίαsksken
 • Σλοβενίαsislen
 • Ισπανίαeses
 • Σουηδίαsesven
 • Ηνωμένο Βασίλειοuken

Αν δεν είστε σίγουροι για το πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διεύθυνση: comp-market-information@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

European Commission Directorate General for Competition

Antitrust Registry

B-1049 Brussels, Belgium

Αν νομίζετε ότι η επιχείρησή σας εμπλέκεται σε σύμπραξη (καρτέλ) ή σε άλλη πρακτική που περιορίζει τον ανταγωνισμό, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πρώτη επιχείρηση που υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία για μια σύμπραξη μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από τα πρόστιμα! (βλέπε το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισηςen).

Η αρχική επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να γίνει με φαξ στον αριθμό +32 2 2994585 ή τηλεφωνικά στον αριθμό +32 2  2984190 ή +32 2 2984191.

Αξίωση αποζημίωσης

Μπορείτε να αξιώσετε αποζημίωση εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι η επιχείρησή σας υπέστη επιπλέον επιβάρυνση ή απώλεια εισοδήματος εξαιτίας σύμπραξης ή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Υπάρχει νομικό τεκμήριο ότι οι συμπράξεις προκαλούν ζημία.

Ποια είναι η μέγιστη προθεσμία για να προβάλετε αξίωση;

Έχετε 5 χρόνια (από τότε που διαπιστώσατε την παράβαση) για να διεκδικήσετε αποζημίωση, ή 1 χρόνο μετά την τελική απόφαση της αρχής ανταγωνισμού σχετικά με την παράβαση (σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να σας δώσουν πάνω από 1 χρόνο).

Κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων

Τα εθνικά δικαστήρια των χωρών της ΕΕ μπορούν να διατάσσουν τις επιχειρήσεις να κοινοποιήσουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία όταν τα θιγόμενα πρόσωπα αξιώνουν αποζημίωση. Εάν η επιχείρησή σας καλείται να κοινοποιήσει αποδεικτικά στοιχεία, κάθε εμπιστευτική επιχειρηματική πληροφορία που παρέχεται σχετικά με την υπόθεση θα προστατεύεται.

Απόδειξη της παράβασης σε διασυνοριακό επίπεδο

Οι τελικές αποφάσεις των εθνικών αρχών ανταγωνισμού σχετικά με παραβάσεις μπορούν να υποβληθούν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων άλλης χώρας της ΕΕ ως αποδεικτικά στοιχεία. Το γεγονός αυτό ενισχύει τη θέση σας όταν διεκδικείτε αποζημίωση.

Μετακύλιση της επιπλέον επιβάρυνσης

Ακόμη και αν είστε έμμεσος πελάτης ενός παραβάτη, μπορείτε να απαιτήσετε αποζημίωση για τυχόν μετακύλιση επιπλέον επιβάρυνσης σε εσάς από τον άμεσο πελάτη του παραβάτη, π.χ. τον μεταπωλητή των προϊόντων τα οποία αφορά η σύμπραξη.

Παρόλο που πρέπει να αποδείξετε το ύψος της ζημίας που υπέστη με αυτόν τον τρόπο η επιχείρησή σας, το νομικό τεκμήριο της μετακύλισης σας βοηθά.

Υφίσταται για παράδειγμα μετακύλιση της επιπλέον επιβάρυνσης όταν μια ζημία μετακυλίεται σε άλλους: η επιχείρηση πραγματοποιεί μια δαπάνη την οποία επιδιώκει να αντισταθμίσει αυξάνοντας την τιμή που χρεώνει στους πελάτες της.

Από κοινού παραβάτες

Όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε σύμπραξη ή άλλη αντιανταγωνιστική συμφωνία ευθύνονται για το σύνολο της ζημίας. Εσείς, ως ενάγων, μπορείτε να επιλέξετε εναντίον ποιου θέλετε να προσφύγετε για την αξίωση αποζημίωσης.

Εάν ένας από τους από κοινού παραβάτες έχει καταβάλει περισσότερα από το μερίδιο που του αναλογεί, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συνεισφορά των λοιπών από κοινού παραβατών. Το εν λόγω μερίδιο και τα κριτήρια στα οποία βασίζεται επαφίενται στην απόφαση του δικαστηρίου σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Συγχωνεύσεις

Οι επιχειρήσεις ορισμένου μεγέθους (με παγκόσμιο συνολικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και επιθυμούν να συγχωνευθούν πρέπει να απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση - ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η έδρα τους. Η έγκριση της συγχώνευσης εξαρτάται από το μερίδιο αγοράς στην ΕΕ το οποίο θα κατέχει η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγχώνευση. Δεν υπάρχουν συνήθως περιορισμοί όσον αφορά τις συγχωνεύσεις μεταξύ μικρών επιχειρήσεων.

Κρατικές ενισχύσεις

Συνήθως, οι κανόνες της ΕΕ απαγορεύουν τις κρατικές ενισχύσεις (οι οποίες λαμβάνουν διάφορες μορφές, όπως επιχορηγήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου και εγγυήσεις δανείων) επειδή υπάρχει κίνδυνος να θέσουν ορισμένες επιχειρήσεις σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους, και συνεπώς να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Οι κρατικές ενισχύσεις μπορεί να επιτρέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί αυτές τις μορφές ενισχύσεων. Αν γνωρίζετε κάποια περίπτωση κρατικής ενίσχυσης που παραβιάζει τους κανόνες, μπορείτε να την κοινοποιήσετε μέσω διαδικτύου.

Προσεχείς κανονισμοί της ΕΕ

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: