Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 16/07/2018

Produkty wadliwe

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadliwe produkty. Jeżeli wyrządzają szkodę klientom (śmierć, obrażenia ciała, szkody materialne w rzeczach osobistych przekraczające 500 euro), może on mieć z tego powodu poważne problemy.

Wadliwość produktów wynika z ich niezgodności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, którego konsumenci słusznie oczekują, a nie z przydatności tych produktów do użycia.

Należy zachować ostrożność przy:

 • wytwarzaniu produktu końcowego
 • wytwarzaniu elementów, które będą częścią składową innego produktu
 • imporcie produktu do UE w celu dalszej sprzedaży.

Jeżeli za bezpieczeństwo tego samego produktu odpowiada więcej niż jedna firma, strona poszkodowana może pozwać każdą z nich do sądu.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności mają zastosowanie także do energii elektrycznej i produktów rolnych. Umowa sprzedaży nie może zawierać zapisów ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy produkt.

Roszczenia odszkodowawcze

Aby dochodzić zadośćuczynienia za poniesione szkody, poszkodowana strona musi udowodnić:

 • szkodę
 • wadę produktu
 • związek przyczynowy między wadą a szkodą.

Kiedy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jeśli udowodni, że:

 • nie wprowadził produktu do obrotu
 • nie wyprodukował produktu w celu sprzedaży
 • wada, która spowodowała szkodę, nie istniała, gdy produkt był wprowadzany do obrotu
 • wada, wynikła tylko z tego, ze produkt musiał spełnić obowiązkowe wymagania techniczne
 • według najnowszych danych naukowych i norm technicznych nikt nie mógł przewidzieć wady w chwili wprowadzenia produktu do obrotu
 • wyprodukował tylko jedną część składową produktu, a wada była wynikiem produktu końcowego.

Strona poszkodowana ma 3 lata na wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie, począwszy od dnia, w którym dowiedziała się o:

 • szkodzie
 • wadzie
 • tożsamości producenta.

Odpowiedzialność sprzedawcy za szkody spowodowane przez dany produkt wygasa po upływie okresu 10 lat od daty wprowadzenia produktu do obrotu, o ile roszczenie nie dotyczy szkody powstałej w tym okresie.

Wyszukiwanie niebezpiecznych produktów: RAPEX

Organy krajowe państw UE mogą podejmować działania (wycofać produkty z rynku lub zakazać handlu nimi) związane z produktami, które stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów. Producenci również mogą wycofać z rynku swoje produkty. We wszystkich przypadkach podejmowane działania są rejestrowane w bazie danych RAPEXEnglish . Nie dotyczy to jednak produktów rolnych, produktów farmaceutycznych ani wyrobów medycznych.

Zgłoszenie produktu niezgodnego z przepisami

Każdy kraj UE ma własny organ krajowy odpowiedzialny za zapewnienie, by produkty wprowadzane do obrotu były zgodne z przepisami.

Jeśli producent, dystrybutor lub upoważniony przedstawiciel uważa, że jeden z produktów oferowanych przez niego w sprzedaży nie spełnia unijnych wymogów, może zgłosić ten problem swojemu organowi krajowemu za pośrednictwem portalu ostrzegającego przedsiębiorstwa handlowe o niebezpiecznych produktach Product Safety Business Alert GatewayEnglish.

Uwaga: to internetowe narzędzie do zgłaszania problemów z bezpieczeństwem produktów dostępne jest wyłącznie dla producentów, dystrybutorów lub upoważnionych przedstawicieli.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z tego narzędzia należy kontaktować się z krajowym punktem kontaktowympdfEnglish .

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.