Navigation path

Oppdatert: 06/12/2017

Urettferdige kontraktsvilkår

EU-retten oppstiller enkelte rimelighets- og åpenhetskrav til de kontrakter du inngår med forbrukere.

Hvilke kontraktsvilkår blir berørt?

Informasjonen nedenfor angår kun salg til forbrukere som kjøper utenfor sin profesjonelle sfære. Den gjelder ikke når du selger til andre forretningsdrivende.

EU-kravene gjelder for alle kontraktsvilkår som ikke er individuelt forhandlet med forbruker, så som vanlige standard kontraktsvilkår som er satt opp på forhånd. Både forhold som gjelder hovedtemaet for kontrakten og valuta for pengene er uttrykkelig unntatt.

Merk deg at dersom du ønsker å basere deg på det faktum at kontrakten er individuelt forhandlet, vil du måtte bevise dette.

Kontraktene må være rimelige

Standard kontraktsvilkår som brukes i dine forretninger, enten de kalles «avtalevilkår"» eller utgjør en del av en detaljert kontrakt, må være rimelige.

Ifølge EU-retten skal standardkontraktsvilkårene ikke:

  • være i strid med kravet om god tro;
  • være ugunstig for forbrukerne (med hensyn til rettigheter og forpliktelser) i forhold til selgere/leverandører.

Du må opptre i god tro, og ta hensyn til forbrukernes legitime interesser, ved å handle rimelig og rettferdig med dem.

Urimelige kontraktsvilkår er ikke bindende

Hvis spesifikke vilkår i en kontrakt er urimelige, er de ikke bindende for forbrukerne og du kan ikke basere deg på dem, selv om forbrukeren har signert kontrakten.

Forutsatt at det urimelige vilkåret ikke er et vesentlig element i kontrakten, vil resten av kontrakten (men ikke det urimelige vilkåret) fortsette å være bindende for deg og forbrukeren.

Kontraktene må være tydelige

Kontraktsvilkårene må være utformet i et enkelt, forståelig språk. Kontraktsvilkårene må ikke bare være grammatisk tydelige, men forbrukeren må være i stand til å forstå deres økonomiske konsekvenser.

Vær klar over at enhver tvetydighet vil bli fortolket i forbrukerens favør.

Eksempler på potensielt urimelige vilkår

Foruten de generelle krav om «god tro» og «balanse», inneholder EU-reglene en liste over spesifikke kontraktsvilkår som vil kunne bedømmes som urimelige.

Her er noen situasjoner hvor kontraktsvilkårene vil kunne bedømmes som urimelige etter EU-reglene:

1. Ansvar når en forbruker dør eller blir skadet:

Vilkår som utelukker/begrenser ditt ansvar hvis en forbruker dør eller blir skadet på grunn av en handling/unnlatelse fra din side.

2. Kompensasjon hvis du ikke leverer:

Vilkår som uhensiktsmessig utelukker/begrenser forbrukernes rettigheter til kompensasjon hvis du ikke oppfyller din side av kontrakten.

3. Smutthull-klausul i din favør:

Vilkår som gjør det mulig for deg å unnslippe forpliktelsen til å yte en tjeneste bare fordi det ikke passer deg, men som fortsatt binder forbrukeren.

4. Ensidig kompensasjon for kansellering:

Vilkår som gjør det mulig for deg å beholde forhåndsinnbetalinger hvis forbrukeren kansellerer kontrakten uten å tillate tilsvarende kompensasjon til forbrukeren når du (den næringsdrivende) kansellerer.

5. Overdreven kompensasjon:

Vilkår som krever at en forbruker som ikke oppfyller en forpliktelse må betale et urimelig høyt beløp i kompensasjon.

6. Ensidig kansellering:

Vilkår som gjør det mulig for deg ensidig å avvikle en kontrakt, men hvor forbrukeren ikke har den samme retten.

7. Kansellering på kort varsel:

Vilkår som gir deg rett til på kort varsel å si opp en kontrakt uten fast sluttdato, unntatt når det er absolutt nødvendig.

8. Automatiske forlengelser av tidsbestemte kontrakter:

Vilkår hvor en forbruker er nødt til å gi melding om sin hensikt om å avslutte kontrakten, men hvor fristen for å melde fra er urimelig tidlig.

9. Skjulte vilkår:

Vilkår som binder forbrukerne selv om de ikke lett kunne ha kjent til dem før de signerte kontrakten.

10. Ensidige endringer i kontrakten:

Vilkår som gjør det mulig for deg å endre en kontrakt ensidig med mindre kontrakten angir en gyldig grunn til å gjøre det.

11. Ensidige endringer i et produkt eller en tjeneste:

Vilkår som gjør det mulig for deg å foreta endringer i produktet eller tjenesten som skal leveres, ensidig og uten en gyldig grunn.

12. Prisvariasjoner:

Vilkår hvor du kan fastsette eller øke sluttprisen ved levering – uten å gi forbrukerne valget om å kansellere kontrakten – hvis beløpet er mye høyere enn opprinnelig avtalt.

13. Ensidig fortolkning av kontrakten:

Vilkår hvor bare du har rett til å fortolke en klausul i kontrakten og bestemme om produktet eller tjenesten er i samsvar med kontrakten.

14. Ikke innfri uttalelser som er gitt av dine medarbeidere:

Vilkår hvor du vil kunne prøve å unngå forpliktelser som er gitt av dine medarbeidere eller hvor slike forpliktende utsagn er underlagt andre betingelser.

15. Ensidig overholdelse av forpliktelser:

Vilkår som forplikter forbrukerne til å oppfylle alle sine forpliktelser samtidig som du ikke trenger overholde dine

16. Overføring av kontrakter til andre næringsdrivende på mindre fordelaktige betingelser:

Vilkår som gjør det mulig for deg å overføre kontrakten uten forbrukerens samtykke og som vil kunne gi forbrukeren dårligere vilkår.

17. Begrensede rettigheter til rettslig søksmål:

Vilkår som begrenser hvordan og når forbrukerne kan fremme rettslige søksmål og som forplikter dem til å fremskaffe bevis som hører inn under ansvaret til den andre parten i kontrakten.

Detaljer om nasjonale regler

Vennligst merk deg at EU-reglene om urimelige kontraktsvilkår fastsetter en minstestandard som kan forsterkes ytterligere eller utvides gjennom nasjonale lover.

For detaljert informasjon om gjeldende regler, søk råd fra det Europeiske bedriftsnettverket i ditt land.

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning.

Lokal forretningsstøtte

Hjelpetjenester

Kom i kontakt med spesialiserte hjelpetjenester

Hjelpetjenester

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning. For å assistere rådgiveren I det lokale området med å respondere på en betimelig og riktig måte, må du oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

JaNei

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Hellas

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tsjekkia

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østerrike

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.