Cesta

Aktualizováno 06/12/2017

Nepřiměřené smluvní podmínky

Právní předpisy EU stanovují požadavky ohledně korektnosti a transparentnosti spotřebitelských smluv.

Kterých smluvních podmínek se to týká?

Níže uvedené informace se týkají pouze prodeje spotřebitelům, kteří nakupují mimo svou profesionální sféru. Nevztahují se na výrobky prodávané jiným podnikům.

Požadavky EU se vztahují na všechny smluvní podmínky, které nebyly sjednány individuálně se spotřebitelem. Jedná se např. o standardní smluvní podmínky, jež byly stanoveny předem. V takovém případě je výslovně vyloučen jak hlavní předmět smlouvy, tak poměr mezi kvalitou a cenou.

Upozorňujeme, že pokud byste se chtěli dovolávat skutečnosti, že smlouva byla sjednána individuálně, budete muset tuto skutečnost prokázat.

Smlouvy musí být korektní

Standardní smluvní podmínky, které při svém podnikání používáte (ať už se jedná o obecné podmínky nebo jsou součástí podrobné smlouvy), musí být spravedlivé.

Podle Právní předpisy EU standardní smluvní podmínky nesmí:

  • být v rozporu s požadavkem „dobré víry"
  • znevýhodňovat spotřebitele (z hlediska jejich práv a závazků), a to ve vztahu k prodejcům či dodavatelům.

Se spotřebiteli musíte jednat v dobré víře, spravedlivě a rovnocenně a vždy zohledňovat jejich oprávněné zájmy.

Nepřiměřené smluvní podmínky nejsou závazné

Pokud jsou konkrétní podmínky ve smlouvě nepřiměřené, nejsou pro spotřebitele závazné a nemůžete se na ně odvolávat, a to ani v případě, že spotřebitel smlouvu podepsal.

Jestliže nepřiměřená podmínka není zásadní součástí smlouvy, zbytek smlouvy (nikoli však nepřiměřená podmínka) i nadále zavazuje vás i spotřebitele.

Smlouvy musí být transparentní

Smluvní podmínky musí být napsány jednoduchým a srozumitelným jazykem. Musí být jasné z gramatického hlediska, aby byl spotřebitel schopen pochopit jejich ekonomické důsledky.

Upozorňujeme, že jakákoliv nejednoznačnost bude vykládána ve prospěch spotřebitele.

Příklady potenciálně nepřiměřených podmínek

Kromě obecných požadavků „dobré víry" a „rovnováhy" obsahují předpisy EU seznam konkrétních smluvních podmínek, které mohou být považovány za nepřiměřené.

Zde uvádíme pár případů, kdy lze podle předpisů EU považovat smluvní podmínky za nepřiměřené:

 

1. Odpovědnost, pokud zákazník zemře nebo je zraněn

Jedná se o podmínku, která vylučuje nebo omezuje vaši odpovědnost, pokud zákazník zemře nebo je zraněn z důvodu jednání či opomenutí z vaší strany.

2. Odškodnění, pokud nedodržíte smlouvu

Jedná se o podmínku, která nepřiměřeně vylučuje nebo omezuje práva spotřebitelů na náhradu škody, pokud nedodržíte svou část smlouvy.

3. Úniková doložka ve váš prospěch

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje neposkytnout služby, pokud se vám to nehodí, ale která je i nadále závazná pro spotřebitele.

4. Jednostranné odškodnění za zrušení smlouvy

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje ponechat si zálohu, pokud zákazník zruší smlouvu, aniž by existovala stejná možnost odškodnění pro spotřebitele, pokud smlouvu zrušíte vy jako obchodník.

5. Nadměrná kompenzace

Jedná se o podmínku, podle které musí zákazník, jenž nesplnil svou povinnost, uhradit jako kompenzaci nepřiměřeně vysokou částku.

6. Jednostranné zrušení smlouvy

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje jednostranně zrušit smlouvu, aniž by existovala stejná možnost pro spotřebitele.

7. Zrušení smlouvy ve velmi krátké lhůtě

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje ukončit smlouvu na dobu neurčitou ve velmi krátké lhůtě, pokud se nejedná o naprosto oprávněný případ.

8. Automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou

Jedná se o podmínku, podle níž musí zákazník oznámit svůj záměr ukončit smlouvu, avšak lhůta pro podání žádosti je nepřiměřeně krátká.

9. Skryté podmínky

Jedná se o podmínky, které zákazníka zavazují, ale kterých si nemusel být před podpisem smlouvy snadno vědom.

10. Jednostranná změna smlouvy

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje jednostranně změnit smlouvu, pokud k tomu není ve smlouvě uveden platný důvod.

11. Jednostranné změny produktu nebo služby

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje změnit produkt nebo službu, která má být poskytnuta jednostranně a bez řádného důvodu.

12. Změna ceny

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje upravit nebo zvýšit konečnou cenu až při dodání, aniž by měl zákazník možnost smlouvu zrušit, pokud je cena mnohem vyšší, než bylo dohodnuto.

13. Jednostranný výklad smlouvy

Jedná se o podmínku, kdy pouze vy máte právo interpretovat jakékoli ustanovení smlouvy a rozhodovat o tom, zda výrobek nebo služba vyhovuje smlouvě.

14. Nedodržení slova ze strany vašich zaměstnanců

Jedná se o podmínku, podle které se můžete snažit vyhnout závazkům ze strany vašich zaměstnanců nebo podle které se na tyto závazky vztahují další podmínky.

15. Jednostranné plnění povinností

Jedná se o podmínku, která zavazuje zákazníka k plnění jeho povinností, ale podle které vy nemusíte dodržovat své povinnosti.

16. Postoupení smlouvy jinému obchodníkovi za méně výhodných podmínek

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje převést smlouvu bez souhlasu zákazníka, což může být pro něj méně výhodné.

17. Omezené právo na žalobu

Jedná se o podmínku, která omezuje právo zákazníka podat žalobu a nutí ho poskytnout důkaz, což je odpovědnost druhé smluvní strany.

Informace o vnitrostátních předpisech

Nezapomeňte, že předpisy EU týkající se nepřiměřených smluvních podmínek stanovují pouze minimální normy, které lze dále posílit nebo rozšířit prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů.

Další informace o platných předpisech vám poskytnou pracovníci sítě Enterprise Europe Network ve vaši zemi.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.