Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 14/05/2018

Gwarancje konsumenckie

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

W przypadku zakupu towarów lub usług przez internet, na odległość (telefonicznie bądź mailowo) lub poza sprzedażą stacjonarną (od sprzedawcy obwoźnego) konsument ma prawo do zwrotu towaru lub odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Jest to tzw. okres karencji. Klient nie musi podawać powodu lub uzasadnienia takiej decyzji.

Zgodnie z przepisami UE sprzedawca musi udzielić co najmniej dwuletniej gwarancji prawnej (tzw. rękojmia) na wypadek, gdyby zakupiony towar okazał się wadliwy bądź nie wyglądał lub nie działał tak, jak przedstawiono w opisie. Jednak w niektórych państwach przepisy krajowe wymagają udzielenia dłuższej gwarancji.

Obowiązki sprzedawcy w przypadku wadliwych produktów

Jeżeli w trakcie obowiązywania gwarancji prawnej okaże się, że zakupiony produkt jest wadliwybądź nie wygląda lub nie działa tak, jak przedstawiono w opisie, odpowiedzialność ponosi sprzedawca. W niektórych krajach odpowiedzialność może spoczywać również na producencie lub importerze.

W jakich przypadkach klient ma prawo do odszkodowania?

Sprzedawca musi pamiętać, że jest prawnie związany publicznymi oświadczeniami (zwłaszcza w reklamie lub na etykietach) na temat swoich produktów.

Klient może wystąpić o odszkodowanie od sprzedawcy w ramach tzw. gwarancji prawnej przysługującej mu na mocy przepisów UE, jeśli towar:

 • nie odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę
 • ma inne cechy niż towar, który był przedmiotem reklamy lub został zaprezentowany klientowi
 • nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, lub do celu określonego przez kupującego (jeśli sprzedawca zaakceptował wymagania klienta)
 • nie cechuje się jakością i wykonaniem, które odpowiadają jakości i wykonaniu towarów tego samego rodzaju
 • nie został prawidłowo zamontowany przez sprzedawcę lub klienta z powodu niejasnych instrukcji montażu.

Jeśli klient został poinformowany o pewnych niedociągnięciach związanych z jakością kupowanego produktu, nie może żądać od sprzedawcy odszkodowania w odniesieniu do tej konkretnej wady.

Jakiego odszkodowania może żądać klient?

Klient ma prawo zażądać następujących rodzajów świadczonego bezpłatnie zadośćuczynienia (dotyczy to również kosztów wysyłki, robocizny, materiałów itp.):

 • naprawy produktu
 • wymiany produktu
 • obniżenia ceny
 • rozwiązania umowy i pełnego zwrotu poniesionych kosztów (w niektórych krajach umowy sprzedaży nie można rozwiązać, jeżeli wada produktu jest niewielka – np. rysa na opakowaniu płyty kompaktowej).

Naprawa lub wymiana

W większości krajów istnieje tzw. hierarchia środków zaradczych. Oznacza to, że klient musi najpierw poprosić o naprawę produktu lub, gdy naprawa nie jest możliwa (np. ze względu na wysoki koszt) – o wymianę produktu. Sprzedawca musi dokonać naprawy lub wymiany w rozsądnym terminie, nie narażając klienta na zbytnie niedogodności.

Obniżenie ceny lub pełen zwrot poniesionych kosztów

Klient może także zażądać obniżenia ceny lub pełnego zwrotu pieniędzy, jednak tylko w przypadku, gdy naprawa lub wymiana towaru:

 • nie jest możliwa
 • byłaby zbyt kosztowna ze względu na rodzaj produktu lub jego wadę
 • wiązałaby się ze znacznymi niedogodnościami dla klienta
 • nie może zostać dokonana przez sprzedawcę w rozsądnym terminie.

Dodatkowe gwarancje

Sprzedawca może również zaoferować konsumentowi dodatkową gwarancję handlową. Gwarancja taka może być uwzględniona w cenie produktu lub zostać zaoferowana za dodatkową opłatą. Nie zastępuje ona gwarancji prawnej (rękojmi), która zawsze obowiązuje przez co najmniej dwa lata. Sprzedawca musi poinformować klienta, że taka dodatkowa gwarancja nie wpływa na jego prawo do gwarancji prawnej.

Gwarancje prawne i gwarancje handlowe w poszczególnych krajach

Każdy kraj UE wdraża przepisy w nieco odmienny sposób. Więcej informacji na temat egzekwowania gwarancji prawnych i handlowych w poszczególnych krajach UE można uzyskać, klikając na link:

Wybierz kraj

Wybierz kraj


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Program Consumer Law Ready

Consumer Law Ready to ogólnounijny program oferujący bezpłatne kursy szkoleniowe z zakresu prawa konsumenckiego dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP. Możesz zgłosić się do udziału w kursie szkoleniowym w swoim kraju. Kurs taki pomoże Ci zagwarantować, że Twoja firma rozumie aktualne przepisy prawa konsumenckiego i ich przestrzega.

Możesz też wybrać naukę we własnym tempie. Zarejestruj sięEnglish, aby uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych. Na zakończenie możesz rozwiązać test online i uzyskać certyfikat ukończenia kursu.

Więcej informacji na temat rejestracjiEnglish znajdziesz w portalu programu Consumer Law ReadyEnglish.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.