Available languages:

Последна проверка: 24/10/2018

Започване на бизнес – България

За да започнете бизнес в България, трябва да се регистрирате в Търговския регистърen. Търговският регистър се управлява от Агенция по вписванията.

Онлайн търговски регистър ви позволява да учредявате, реорганизирате, преструктурирате и ликвидирате предприятие. Все още се извършва и регистрация с документи на хартиен носител, особено за предприятия, които не притежават удостоверение за електронен подпис.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Единни звена за контакт

Национална информация за извършването на стопанска дейност в друга страна от ЕС.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: