Available languages:

Posledná kontrola: 30/01/2019

Patenty – Slovensko

Tu môžete nájsť informácie o patentoch a validácii európskeho patentu na Slovensku:

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európska asistenčná služba pre otázky práv duševného vlastníctva

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava týkajúce sa riadenia práv duševného vlastníctva v projektoch spolufinancovaných EÚ alebo medzinárodných obchodných zmluvách.

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: