Available languages:

Laatste controle: 17/03/2020

Octrooien – Nederland

Om uw Europees octrooi in Nederland te laten valideren, moet u binnen drie maanden nadat het is verleend, het volgende indienen bij het Octrooicentrum Nederlanden :

  1. een Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke Europese octrooiaanvraag
  2. een Engelse of Nederlandse vertaling van de beschrijving als de oorspronkelijke octrooiaanvraag niet in het Engels was opgesteld
  3. een administratieve taks van 25 euro

Heeft u binnen de termijn niet volledig aan deze eisen voldaan, dan is uw Europees octrooi niet geldig in Nederland. De termijn kan niet worden verlengd.

Meer over octrooiaanvragen in Nederlanden

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Europese IPR-helpdesk

Gratis advies en opleiding over beheer van intellectuele eigendom voor door de EU gecofinancierde projecten of transnationale zakelijke overeenkomsten.

Lokale steun voor ondernemers

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: