Available languages:

Poslední kontrola: 11/03/2019

Zeměpisná označení – Česko

Česká republika chrání zeměpisná označení zemědělských i nezemědělských výrobků na základě zákona č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a na základě příslušných nařízení EU.

Bližší informace najdete v příslušné části internetových stránek Úřadu průmyslového vlastnictví a v publikaci Ministerstva průmyslu a obchodupdfen .

Úřad průmyslového vlastnictví spravuje veřejně přístupnou databázi zapsaných označení původu a zeměpisných označení .

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: