Available languages:

Poslední kontrola: 11/03/2019

Zeměpisná označení – Česko

Česká republika chrání zeměpisná označení zemědělských i nezemědělských výrobků na základě zákona č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a na základě příslušných nařízení EU.

Bližší informace najdete v příslušné části internetových stránek Úřadu průmyslového vlastnictví a v publikaci Ministerstva průmyslu a obchodupdfen .

Úřad průmyslového vlastnictví spravuje veřejně přístupnou databázi zapsaných označení původu a zeměpisných označení .

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictví

Bezplatné poradenství a školení v oblasti správy duševního vlastnictví u projektů spolufinancovaných Evropskou unií nebo mezinárodních obchodních transakcí.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: