Ostatnio sprawdzono : 30/11/2018

Prawa własności intelektualnej

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Czym jest własność intelektualna?

Własność intelektualna obejmuje produkty, utwory i procesy, które stworzyłeś i które dają Ci przewagę konkurencyjną.

Istnieją trzy kategorie własności intelektualnej:

W jaki sposób mogę chronić swoją własność intelektualną?

Swoją własność intelektualną możesz chronić za pomocą praw własności intelektualnej ustanowionych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Forma ochrony zależy od rodzaju własności intelektualnej. Ochronę zapewniają:

Prawa własności intelektualnej nadal chronione są najczęściej prawem krajowym, a nie unijnym. Zapewnienie egzekwowania ich w każdym kraju UE może być trudne i kosztowne. Możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, chroniąc swoją własność intelektualną na poziomie UE.

Jeśli prowadzisz działalność w więcej niż jednym kraju UE, znak towarowy Unii Europejskiej i zarejestrowany wzór wspólnotowy zapewnią Ci ochronę w 28 państwach członkowskich UE – wystarczy do tego jednorazowa rejestracja. Możesz zgłosić swój znak towarowy i wzór w dowolnym spośród 23 języków urzędowych UE na jednym formularzu w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Opłata za zgłoszenie online znaku towarowego wynosi 850 euro, a za zgłoszenie online wzoru wspólnotowego – 350 euro.

Możesz ubiegać się o patent krajowy w urzędzie patentowym kraju UE lub o patent europejski w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Patent europejski musi jednak zostać uznany przez krajowy urząd patentowyen w każdym kraju, w którym ma zapewniać ochronę. W zależności od prawa krajowegoen konieczne może okazać się przedłożenie tłumaczeń lub wniesienie opłat w konkretnym terminie. Więcej informacji o kosztach i procedurach urzędów ds. własności intelektualnej w 30 europejskich krajach można znaleźć tutaj .

Szukaj według kraju:

Wybierz kraj

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Podrabianie (nielegalna imitacja wyrobu markowego) i piractwo (nielegalna kopia produktu objętego prawem własności intelektualnej) to zjawiska, których nasilenie się w ostatnim czasie budzi niepokój, ponieważ mają one negatywny wpływ na innowacje, wzrost gospodarczy, zatrudnienie oraz zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.

W zależności od przepisów obowiązujących w danym państwie członkowskim oraz źródła, z jakiego pochodzą podrobione towary, organem, do którego należy się w konkretnym przypadku zwrócić, może być: urząd celny, organ nadzoru rynku (normy handlowe), policja lub biuro ds. patentów i znaków towarowych.

Ochrona przed podrabianiem

Twoich praw własności intelektualnej bronią przede wszystkim administracje celne, które stoją na pierwszej linii frontu, jaką są zewnętrzne granice UE. Możesz poprosić je o zatrzymanie towarów podejrzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej – musisz wtedy wystąpić z wnioskiem o podjęcie działańfrdeen do właściwych krajowych organów celnych.

Chociaż wniosek ten składa się w jednym państwie członkowskim, we wszystkich krajach UE może mu zostać przyznany taki sam status prawny.

Formularzefrdeen i podręcznikfrdeen dotyczące złożenia wniosku o podjęcie działań przez organy celne

Zobacz także:

Powiązane tematy

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejski Punkt Informacyjny IPRen

Bezpłatne porady i szkolenia na temat zarządzania własnością intelektualną w przypadku projektów współfinansowanych przez UE oraz międzynarodowych transakcji handlowych

Punkt informacyjny w zakresie praw własności intelektualnej dla MŚPen

Bezpłatne porady i narzędzia do zarządzania prawami własności intelektualnej w Azji Południowo-Wschodniej

InnovAccessen

Informacje na temat krajowych środków wsparcia, procedur rejestracyjnych i przepisów prawnych pochodzące z urzędów ds. praw własności intelektualnej w 30 krajach Europy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: