Τελευταίος έλεγχος : 30/11/2018

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Τι είναι η διανοητική ιδιοκτησία;

Πρόκειται για προϊόντα, έργα ή διαδικασίες που έχετε επινοήσει εσείς και που σας παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υπάρχουν 3 υποκατηγορίες:

Πώς μπορώ να προστατέψω τη διανοητική ιδιοκτησία μου;

Μπορείτε να την προστατέψετε μέσω των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που καθορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ). Η μορφή προστασίας εξαρτάται από το είδος της ΔΙ:

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εξακολουθούν να προστατεύονται κυρίως από την εθνική νομοθεσία και όχι από τη νομοθεσία της ΕΕ. Η προστασία τους σε κάθε χώρα της ΕΕ χωριστά μπορεί να αποβεί περίπλοκη και δαπανηρή. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα προστατεύοντας τη διανοητική σας ιδιοκτησία σε επίπεδο ΕΕ.

Εάν ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα σε περισσότερες από μία χώρα της ΕΕ, μία και μόνο καταχώριση εμπορικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος σάς παρέχει προστασία και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Μπορείτε να καταχωρίσετε το εμπορικό σας σήμα ή σχέδιο σε οποιαδήποτε από τις 23 γλώσσες της ΕΕ με της υποβολή μίας και μόνο αίτησης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης κοστίζει 850 ευρώ για ένα εμπορικό σήμα και 350 ευρώ για ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μιας χώρας της ΕΕ ή για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO). Ωστόσο, ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να επικυρωθεί από το εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίαςen σε κάθε χώρα στην οποία απαιτείται προστασία. Ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε χώραςen, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε μεταφράσεις ή να καταβάλετε τέλη εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις διαδικασίες από γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας 30 ευρωπαϊκών χωρών διατίθενται εδώ .

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε χώρα:

Επιλέξτε χώρα
 • Αυστρίαatdeen
 • Βέλγιοbedeenfrnl
 • Βουλγαρίαbgbgen
 • Γαλλίαfrenfr
 • Γερμανίαdedeen
 • Δανίαdkdaen
 • Ελλάδαgrel
 • Εσθονίαeeenet
 • Ηνωμένο Βασίλειοgben
 • Ιρλανδίαieen
 • Ισλανδίαisen
 • Ισπανίαesenes
 • Ιταλίαitenit
 • Κάτω Χώρεςnlennl
 • Κροατίαhrenhr
 • Κύπροςcyelen
 • Λετονίαlvlv
 • Λιθουανίαltenlt
 • Λιχτενστάινlien
 • Λουξεμβούργοludeenfr
 • Μάλταmtenmt
 • Νορβηγίαnoen
 • Ουγγαρίαhuenhu
 • Πολωνίαplenpl
 • Πορτογαλίαptenpt
 • Ρουμανίαroenro
 • Σλοβακίαskensk
 • Σλοβενίαsiensl
 • Σουηδίαseensv
 • Τσεχίαczcsen
 • Φινλανδίαfienfisv

* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Η παραποίηση/απομίμηση (μη επιτρεπόμενη αναπαραγωγή επώνυμου αγαθού) και η πειρατεία (μη επιτρεπόμενη αντιγραφή είδους που καλύπτεται από δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας) έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με σοβαρές επιπτώσεις στην καινοτομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση, καθώς και στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Ανάλογα με το δίκαιο της σχετικής χώρας της ΕΕ και τον δράστη της παραποίησης/απομίμησης, αρμόδιες αρχές είναι: τα τελωνεία, οι αρχές εποπτείας της αγοράς (υπηρεσία εμπορικών προτύπων), η αστυνομία ή τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων.

Προστασία από την παραποίηση/απομίμηση

Οι τελωνειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα σύνορα της ΕΕ. Μπορείτε να τους ζητήσετε να πραγματοποιήσουν κατάσχεση εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας υποβάλλοντας αίτηση παρέμβασηςfrdeen στις αρμόδιες εθνικές τελωνειακές αρχές.

Παρότι οι αιτήσεις παρέμβασης υποβάλλονται σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Έντυπαfrdeen και οδηγόςfrdeen για να υποβάλετε αίτηση παρέμβασης στις τελωνειακές αρχές.

Βλέπε επίσης:

Σχετικά Θέματα

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης ΔΔΙen

Δωρεάν συμβουλές και κατάρτιση όσον αφορά τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή για διεθνείς επιχειρηματικές συμφωνίες

Γραφείο υποστήριξης ΜΜΕ για θέματα ΔΔΙen

Δωρεάν παροχή συμβουλών και επιχειρηματικά εργαλεία για τη διαχείριση των δικαιωμάτων της διανοητικής σας ιδιοκτησίας στην Κίνα, τη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία

InnovAccessen

Εθνικά μέτρα στήριξης, διαδικασίες καταχώρισης και πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία από τις υπηρεσίες θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) 30 ευρωπαϊκών χωρών

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: