Pobyt a cestování
Poslední kontrola : 24/10/2018

Práva duševního vlastnictví

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Dne 30. března 2019 se všechny právní předpisy EU přestanou vztahovat na Spojené království, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo Evropská rada a Spojené království jednomyslně nerozhodnou o tom, že dvouleté období vyjednávání bude prodlouženo. Další informace o právních důsledcích pro podniky:

Co je duševní vlastnictví?

Duševní vlastnictví označuje výrobky, umělecká díla nebo postupy, které jste vytvořili a jež vám dávají konkurenční výhodu.

Dělí se do tří podkategorií:

Jak mohu své duševní vlastnictví chránit?

Své duševní vlastnictví můžete chránit na základě práv duševního vlastnictví stanovených Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO). Forma ochrany bude záležet na typu duševního vlastnictví:

Práva duševního vlastnictví jsou i nadále chráněna spíše právem jednotlivých členských států než právními předpisy EU. Pokud byste chtěli své duševní vlastnictví chránit v každém státě EU zvlášť, může to být poměrně složité a nákladné. Zajistíte-li si však jeho ochranu na úrovni EU, ušetříte si čas i peníze.

Podnikáte-li ve více než v jednom státě EU, získáte v rámci jednotné registrace ochranu ve 28 členských státech EU prostřednictvím ochranné známky Evropské unie a zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství . Svou ochrannou známku nebo vzor můžete zaregistrovat v jakémkoli z 23 jazyků EU, stačí, když podáte jednu žádost na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Žádost online pro ochranné známky stojí 850 eur a pro (průmyslové) vzory Společenství 350 eur.

Můžete si zažádat o vydání národního patentu u patentového úřadu v některé z členských zemí EU nebo si nechat vydat patent evropský u Evropského patentového úřadu (EPO). V druhém případě je však nutné nechat si evropský patent uznat národním patentovým úřademen v každé zemi, v níž ochranu duševního vlastnictví požadujete. V závislosti na zákonech dané zeměen budete muset dodat k žádosti překlad příslušných dokumentů, popř. uhradit v dané lhůtě příslušný poplatek. Další informace o nákladech a postupech úřadů průmyslového vlastnictví ve 30 evropských zemích jsou dostupné zde .

Hledejte dále v jednotlivých zemích:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Padělání (nezákonné napodobování značkového zboží) a pirátství (nedovolené kopírování produktu chráněného právem duševního vlastnictví) se rozšiřují znepokojivým tempem. Mají negativní dopad na inovace, hospodářský růst, zaměstnanost i zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

V případě, že se s podobným jednáním setkáte, můžete se v závislosti na právních předpisech dané členské země a původu padělaného zboží obrátit na: orgány celní správy, orgány tržního dohledu (dohlížející na obchodní normy), policii nebo patentový úřad či úřad pro ochranné známky.

Ochrana proti padělání

Ochranu vašich práv duševního vlastnictví na hranicích EU má na starost celní správa. Můžete se na její pracovníky obrátit a prostřednictvím žádosti o přijetí opatřenífrdeen je vyzvat, aby zadrželi zboží, u něhož existuje podezření na porušení práv duševního vlastnictví.

Přestože jde o žádost vnitrostátní, tedy předloženou v jedné členské zemi, může získat tentýž právní status i v ostatních zemích EU.

Formulářefrdeen žádostí a příručkafrdeen popisující, jak zažádat celní správu o přijetí opatření.

Viz také

Your Guide to IP in Europe (Váš průvodce právy duševního vlastnictví v Evropě)

Související témata

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictvíen

Bezplatné poradenství a školení na téma management duševního vlastnictví pro účely projektů s finanční účastí EU a nadnárodní obchodní transakce

IPR SME Helpdesken

Bezplatné poradenství a obchodní nástroje pro správu práv duševního vlastnictví v Číně, Latinské Americe a jihovýchodní Asii

InnovAccessen

Národní podpůrná opatření, registrační postupy a informace o právních předpisech poskytované příslušnými úřady z 30 evropských zemí

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: