Življenje in potovanje
Nazadnje pregledano: 10/03/2020

Uporaba, shranjevanje in prenos podatkov

Ali ima brexit posledice za vas?

Fizične osebe, podjetja in organizacije lahko uporabljajo, zbirajo, obdelujejo, prenašajo in upravljajo neosebne podatke ter uporabljajo podatkovne centre in storitve v oblaku kjer koli v EU (V tem primeru 28 držav članic EU ter Islandija, Norveška in Lihtenštajn).

S tem se lahko izognejo morebitnemu podvajanju stroškov, denimo s centraliziranjem IT infrastrukture v eni državi EU, četudi poslujejo v več državah.

Kaj so neosebni podatki

Neosebni podatki so informacije, ki jih ni mogoče povezati z določeno ali določljivo osebo. Primeri:

Osebni podatki in mešani podatkovni nizi

Pravila za ravnanje z osebnimi podatki se razlikujejo od pravil za neosebne podatke. Več informacij o osebnih podatkih in pravilih o varstvu podatkov je na voljo na strani o splošni uredbi o varstvu podatkov.

Osebni in neosebni podatki se pogosto zbirajo in shranjujejo skupaj – temu pravimo mešani podatki. Za mešane podatkovne nize velja enaka raven varstva kot za osebne podatke. Več o mešanih podatkovnih nizih in njihovem upravljanju.

Poslovne podatke lahko shranite kjer koli v EU, tudi na strežnikih v oblaku

Razen izjemoma (glej spodaj) lahko sami izberete lokacijo za shranjevanje in obdelavo podatkov.

Če za shranjevanje podatkov uporabljate storitev v oblaku, morate imeti možnost, da zamenjate ponudnika storitev v oblaku ali da podatke prenesete v svoj informacijski sistem.

Več ponudnikov storitev v oblaku je v ta namen pristopilo h kodeksu ravnanja glede zamenjave ponudnika in prenosa podatkov. Več o tem tukajen.

Omejitve prostega pretoka podatkov v EU

Države EU lahko izjemoma omejijo lokacijo za shranjevanje določenih podatkov, vendar samo, če je to upravičeno za zagotovitev javne varnosti – kadar podatki denimo zadevajo tekoče protiteroristične preiskave ali kadar bi izguba podatkov lahko povzročila večjo prometno nesrečo (npr. podatki kontrole zračnega prometa).

Preverite, ali ima država, v kateri poslujete ali kamor nameravate razširiti svoje poslovanje, kakršne koli omejitve glede shranjevanja podatkov v tujini.

Izberite državo:

 • Avstrija*at
 • Belgija*be
 • Bolgarija*bg
 • Hrvaška*cr
 • Ciper*cy
 • Češka*cz
 • Danskadken
 • Estonija*ee
 • Finskafifisven
 • Francija*fr
 • Nemčija*de
 • Grčija*gr
 • Madžarska*hu
 • Islandija*is
 • Irska*ie
 • Italija*it
 • Latvija*lv
 • Lihtenštajn*li
 • Litva*lt
 • Luksemburg*lu
 • Malta*mt
 • Nizozemska*nl
 • Norveška*no
 • Poljskaplen
 • Portugalska*pt
 • Romunija*ro
 • Slovaška*sk
 • Slovenijasisl
 • Španijaeses
 • Švedskasesv
 • Švica*ch
 • Združeno kraljestvo *uk

Za dodatne informacije o drugih pravilih glede uporabe, shranjevanja in prenosa podatkov v posameznih državah ali o uredbi se obrnite na nacionalno kontaktno točko.

Izmenjava podatkov s pristojnimi organi

Če pristojni organ upravičeno zahteva dostop do vaših podatkov, mu jih morate dati na voljo, četudi se podatki upravljajo ali shranjujejo v drugi državi EU. V primeru nespoštovanja teh pravil se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo izreče kazen.

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Choose country

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: