Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 23/06/2022

Využívání, uchovávání a předávání údajů

Jako jednotlivec nebo podnik či organizace máte právo neosobní data využívat, ukládat, uchovávat, přenášet a spravovat a využívat datová centra a cloudové služby kdekoli v EU (v tomto případě 27 členských států EU).

To vám může pomoci vyhnout se případnému zdvojení nákladů. Můžete například centralizovat svou IT infrastrukturu do jedné země EU, a to i v případě, že působíte ve více zemích.

Co se považuje za osobní údaje?

Neosobní údaje jsou informace, které nelze spojit s konkrétní identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou, například:

Osobní údaje a smíšené datové sady

Pravidla nakládání s osobními údaji se liší od pravidel pro neosobní údaje. Další informace o osobních údajích a pravidlech ochrany dat najdete na stránce věnované GDPR.

Osobní a jiné než osobní údaje jsou často ukládány a uchovávány společně. Pak se označují jako smíšené údaje. Jestliže máte na starost smíšené soubory údajů, platí zde stejná úroveň ochrany jako pro osobní údaje. Další informace o smíšených datových sadách a jejich správě.

Své údaje můžete ukládat kdekoli v EU, a to včetně serverů služeb cloud computingu

Až na výjimečné případy, které jsou vysvětleny níže, si můžete umístění, kde budou data uložena nebo zpracována, vybrat.

Pokud k uchovávání údajů využíváte služeb cloud computingu, máte právo na hladký přechod k jinému poskytovateli těchto služeb a na přenesení údajů do vašich interních IT systémů.

Několik poskytovatelů se v této souvislosti zavázalo k dodržování Kodexu pro přechod mezi poskytovateli cloudových služeb a přenositelnost dat (Cloud Switching and Porting Data, SWIPO). Další informace najdete zde en .

Omezení volného pohybu údajů v EU

Ve výjimečných případech mohou země EU omezit možnosti umístění některých typů údajů, ale pouze tehdy, je-li to odůvodněno zájmy souvisejícími s ochranou veřejné bezpečnosti. Například pokud se dané údaje týkají probíhajících vyšetřování v rámci boje proti terorismu nebo pokud by ztráta údajů mohla způsobit závažnou dopravní nehodu (např. údaje o řízení letového provozu).

Ověřte si, zda v zemi, kde máte sídlo, nebo kam hodláte rozšířit svou obchodní činnost, neplatí nějaká omezení týkající se uchovávání údajů v zahraničí.

Máte otázku týkající se konkrétní země?

Potřebujete-li více informací o dalších pravidlech využívání, ukládání a předávání údajů v konkrétní zemi nebo o daném nařízení, obracejte se na národní kontaktní místa.

Sdílení údajů s příslušnými orgány

Pokud příslušný orgán legitimním způsobem požádá o přístup k vašim údajům – a to i v případě, že jsou údaje spravovány nebo uchovávány v jiné zemi EU – údaje musíte zpřístupnit. Za nedodržení těchto pravidel lze v souladu s vnitrostátními právními předpisy uložit sankce.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Choose country
 • Belgie
 • Bulharsko
 • Chorvatsko
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Irsko
 • Island
 • Itálie
 • Kypr
 • Lichtenštejnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Malta
 • Maďarsko
 • Nizozemsko
 • Norsko
 • Německo
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Česko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network  vám může zdarma poradit.

Kde získat další pomoc

Sdílet tuto stránku: