Available languages:

Последна проверка: 24/10/2018

Учредяване на европейско дружество (SE) – България

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Единни звена за контакт

Национална информация за извършването на стопанска дейност в друга страна от ЕС.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: