Последна проверка : 15/03/2018

Инструменти и бази данни

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

На равнище ЕС съществуват редица полезни услуги, свързани с тръжната процедура:

TED

Tenders Electronic Daily en (TED) е онлайн версията на „Притурка към Официален вестник на Европейския съюз", в която се публикуват търговете, попадащи в обхвата на правилата на ЕС. TED предоставя безплатен достъп до бизнес възможности и се актуализира пет пъти седмично с приблизително 1500 обявления за обществени поръчки.

Общ терминологичен речник (CPV)

Обявленията за обществени поръчки в TED посочват определени цифрови кодове. Тези кодове представляват Общия терминологичен речник (CPV), който е съставен от две части:

За съответствията между CPV и други номенклатури, моля, вижте таблицата на съответствиетоcslvltfrfiesdesletskitpthupldaen .

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: