Navigacijska pot

Posodobitev 16/03/2018

Pravila in postopki v zvezi z javnimi naročili

Podjetja, registrirana v EU, lahko konkurirajo na razpisih za javna naročila v drugih državah EU. Zakonodaja EU določa minimalna harmonizirana pravila, ki se uporabljajo za naročila nad določeno vrednostjo (glej spodnje mejne vrednosti)

Pri naročilih nižje vrednosti se uporabljajo nacionalna pravila, ki morajo spoštovati splošna načela zakonodaje EU. Postopki za naročila pod določenim zneskom se lahko poenostavijo v primerjavi z vseevropskimi naročili.

Za vsa naročila velja, da javni organi:

 • ne smejo diskriminirati podjetij, registriranih v drugi državi EU
 • pri navajanju značilnosti proizvodov in storitev, ki jih želijo kupiti, ne smejo navajati določenih znamk, trgovskih imen oziroma patentov
 • ne smejo zavrniti spremnih dokumentov (certifikatov, diplom itd.), izdanih v drugi državi EU, če zagotavljajo enako raven jamstva
 • morajo zagotoviti, da so vse informacije v zvezi z naročili na voljo vsem zainteresiranim podjetjem, ne glede na to, v kateri državi EU so registrirana

Javni organ lahko podjetje izključi iz javnega razpisa, če:

 • je podjetje v stečaju ali je prenehalo opravljati dejavnost
 • podjetje začasno ne posluje ali ga upravlja stečajni upravitelj
 • je bilo ugotovoljeno, da je v hudem prekršku
 • podjetje ni plačalo davkov ali prispevkov za socialno varnost
 • je podjetje javnemu organo dalo lažne navedbe

V posebnih primerih lahko javni organi dodelijo naročilo brez objave javnega razpisa:

 • izredne razmere zaradi nepredvidenih dogodkov
 • pogodbe, ki jih – zaradi tehničnih razlogov ali izključnih pravic – lahko izvaja samo določeno podjetje
 • pogodbe, ki so v skladu z zakonom izključene iz javnih naročil (nakup/oddaja obstoječih poslopij, pogodbe o zaposlitvi, programske vsebine za radiodifuzijo itd.)

Mejne vrednosti, za katere veljajo pravila EU

 Spodaj navedeni zneski ne vključujejo DDV

Vladni organi

≥ EUR 144 000

naročila blaga (na področju obrambe samo blaga, navedenega v Prilogi III Direktive 2014/24)

≥ EUR 221 000

naročila blaga s področja obrambe, ki ni navedeno v Prilogi III Direktive 2014/24

≥ EUR 443 000 naročila blaga in storitev v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev

≥ EUR 5 548 000

vsa naročila gradenj

Drugi javni organi

≥ EUR 221 000

vsa naročila blaga in storitev

≥ EUR 443 000 naročila blaga in storitev v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev

≥ EUR 5 548 000

vsa naročila gradenj

Za države EU, ki niso v evrskem območju, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti v lokalni valuti.

Pravila za javna naročila

Merila za dodelitev naročila

Javni organi lahko pri vrednotenju naročil uporabljajo različna merila, denimo najnižjo ponujeno ceno. V tem primeru morajo biti vsi ponudniki obveščeni o vrednotenju različnih meril (na primer cene, tehničnih značilnosti in okoljskih vidikov).

Objava

Pri nekaterih naročilih, ki presegajo mejno vrednost , za katero veljajo pravila EU, je treba objaviti določena obvestila:

 • obvestilo javnega naročila ali natečaja: javni organ sme objaviti obvestilo v domači državi, vendar ga mora tudi poslati Uradu za publikacije EU. Celotno besedilo obvestila se objavi v enem uradnem jeziku EU, njegov povzetek pa se prevede v druge jezike
 • obvestilo o dodelitvi naročila z rezultati javnega razpisa

Javni organi se lahko odločijo, ali bodo objavili druga informativna obvestila, denimo predhodno informativno obvestilo o morebitnem javnem razpisu. Ko se razpis po predhodnem in informativnem obvestilu objavi, se rok za oddajo in prejem ponudb lahko skrajša. Rok se lahko tudi skrajša, če je razpis objavljen v elektronski obliki.

Preglednost

Javni organi lahko začnejo z ocenjevanjem ponudb po preteku roka za oddajo. Vse ponudnike je treba čim prej obvestiti o rezultatih razpisa. Če podjetje ni bilo izbrano, ga je treba v obrazloženem obvestilu podrobno obvestiti o razlogih za zavrnitev ponudbe. Javni organ mora spoštovati stroga pravila o zaupnosti v zvezi z izmenjavo in shranjevanjem osebnih podatkov.

Tehnične specifikacije

Tehnične specifikacije določajo značilnosti storitev, blaga in gradenj, ki jih javni organ namerava kupiti. Lahko vsebujejo vidike okoljske uspešnosti, načrtovanja, varnosti, zagotavljanja kakovosti ali ocenjevanja skladnosti. Pri javnih naročilih gradenj lahko vsebujejo teste, inšpekcijske preglede in gradbene tehnike.

Vrste postopkov javnega naročanja

Odprti postopek

V odprtem postopku lahko ponudbo predloži katero koli podjetje. Najkrajši rok za oddajo ponudb je 35 dni od objave javnega razpisa. Če je bilo objavljeno predhodno informativno obvestilo, se rok lahko skrajša na 15 dni.

Omejeni postopek

V omejenem postopku lahko katero koli podjetje zaprosi za sodelovanje v razpisu, vendar so le predhodno izbrana podjetja povabljena, da predložijo svojo ponudbo. Ponudbe lahko predložijo v 37 dneh od objave javnega razpisa. Javni organ nato izbere najmanj 5 kandidatov z zahtevanimi zmogljivostmi, ki lahko nato predložijo svojo ponudbo v 40 dneh od datuma, ko je bilo poslano povabilo za sodelovanje na razpisu. Če je bilo objavljeno predhodno informativno obvestilo, se rok za oddajo ponudb lahko skrajša na 36 dni.

V nujnih primerih lahko javni organ določi 15-dnevni rok za prejem prijav za sodelovanje (ta rok se lahko skrajša na 10 dni za objave v elektronski obliki) in 10 dni za predložitev ponudb.

Postopek s pogajanji

V postopku s pogajanji javni organ povabi najmanj 3 podjetja, s katerimi se bo pogajal o pogojih naročila.

Ta postopek se večinoma uporablja samo v omejenem številu primerov, denimo za naročilo blaga, namenjenega izključno raziskavam ali preskušanju. Naročniki v vodnem, energetskem, prometnem in poštnem sektorju ga lahko uporabljajo kot standardni postopek.

Prijave za sodelovanje na razpisu se lahko oddajo v 37 dneh od objave obvestila o javnem razpisu. V izredno nujnih primerih se lahko rok skrajša na 15 dni oziroma 10 dni, če je obvestilo poslano elektronsko.

Pod nekaterimi pogoji se ta postopek lahko izbere tudi brez objave obvestila o javnem razpisu, denimo v primeru,

 • če v odprtem ali omejenem postopku ni bila predložena nobena ponudba
 • v zelo nujnih primerih
 • v primerih, kjer se zaradi tehničnih razlogov naročilo lahko dodeli samo enemu podjetju

Konkurenčni dialog

Ta postopek se pogosto uporablja za zahtevnejša naročila, denimo za večje infrastrukturne projekte, kjer javni organ ne more že na samem začetku opredeliti tehničnih specifikacij. Po objavi obvestila o javnem razpisu se lahko podjetja prijavijo za sodelovanje v 37 dneh. Javni organ mora povabiti najmanj 3 kandidate k dialogu, v katerem se določijo dokončni tehnični, pravni in ekonomski vidiki naročila. Po dialogu kandidati predložijo svoje končne ponudbe.

Konkurenčnega dialoga ne morejo uporabljati javne službe na področju vodnega, energetskega in prometnega sektorja ter sektorja poštnih storitev.

Elektronske dražbe

Javni organi lahko naročila dodelijo na elektronski dražbi. Pred začetkom dražbe mora organ v celoti oceniti ponudbe in k sodelovanju povabiti samo ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje. V povabilu k sodelovanju na dražbi mora navesti datum in uro dražbe ter število krogov zbiranja ponudb. Povabilo mora tudi vsebovati formulo, ki se uporablja za določitev avtomatičnih razvrstitev. Ponudnik mora v vsakem krogu zbiranja ponudb imeti možnost, da vidi svojo uvrstitev v primerjavi s konkurenčnimi ponudniki, ne da bi bila razkrita njihova identiteta.

Elektronske dražbe se ne morejo uporabiti za nekatere vrste javnih naročil – denimo projektiranje (arhitekturni načrti za zgradbe).

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Lokalna pomoč za podjetja

Pomoč in svetovanje

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Pomoč in svetovanje

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno. Vpišite kar največ informacij, ki bodo v pomoč svetovalcu v vašem območju in bo lahko odgovoril hitro in pravilno.

EEN-logo

Kontaktni obrazec

(Vsa polja so obvezna)
Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.
Navedite veljaven e-naslov.

Osebni podatki

Podatki o podjetju

DaNe

Avstrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bolgarija

Sofia

Češka republika

Praha

Ciper

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčija

Athens

Hrvaška

Zagreb

Irska

Dublin

Islandija

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalska

Lisboa

Romunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Združeno kraljestvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Podatki na tem obrazcu se pošljejo neposredno partnerju mreže Enterprise Europe Network. Osebni podatki se uporabijo samo za pomoč svetovalcu pri odgovoru na vaše vprašanje. Po zaključku zahtevka se ne hranijo več.