Navigačný riadok

Aktualizované 06/12/2017

Oznamovanie nezrovnalostí

Ak ste sa zúčastnili verejnej súťaže a máte pocit, že ste boli diskriminovaný, alebo ste v postupe zistili nezrovnalosti, existuje niekoľko možností nápravy.

Preskúmanie

Každý, kto v rámci verejnej súťaže predložil ponuku, má právo požiadať o preskúmanie celého postupu. V niektorých krajinách EÚ sa môže vyžadovať, aby ste najprv požiadali o preskúmanie verejným orgánom, ktorý postup verejného obstarávania uskutočnil. V tomto prípade vaša žiadosť o preskúmanie tento postup okamžite pozastaví.Ak vašu žiadosť o preskúmanie skúma nezávislý orgán, verejný orgán nemôže uzavrieť zmluvu pred ukončením preskúmania.

Na predloženie žiadosti o preskúmanie by ste mali mať aspoň 10 dní odo dňa, kedy ste prostredníctvom faxu alebo e-mailu dostali zamietavé rozhodnutie (15 dní, ak toto rozhodnutie bolo zaslané poštou). Ide o odkladnú lehotu, počas ktorej verejný orgán nemôže uzavrieť zmluvu.

Odkladná lehota sa neuplatňuje, ak:

  • sa nevyžadovalo predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania;
  • zákazka bola zadaná jedinému uchádzačovi;
  • zákazka vychádzala z rámcovej dohody.

Neúčinnosť zmlúv

Nezávislý preskúmavací orgán vyhlási zadanú zákazku za neúčinnú, ak:

  • verejný orgán zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo povinné;
  • neúspešní uchádzači nedostali príležitosť na uplatnenie nápravy (napr. nedodržala sa odkladná lehota);
  • existuje dôkaz o diskriminácii zamietnutých uchádzačov.

Od uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania by ste mali mať aspoň 30 kalendárnych dní (táto lehota môže byť maximálne 6 mesiacov) na to, aby ste informovali preskúmavací orgán o tom, že chcete preskúmať postup a prípadne ho vyhlásiť za neúčinný.

V niektorých krajinách EÚ môže zmluva zostať naďalej v platnosti, aj keď preskúmavací orgán zistil nezrovnalosti a spravidla by mal vyhlásiť zmluvu za neúčinnú, ale napríklad sa domnieva, že je vo všeobecnom verejnom záujme, aby zmluva zostala platná. V takýchto prípadoch by verejnému orgánu mali byť uložené alternatívne sankcie (napríklad pokuty) alebo by trvanie zmluvy malo byť skrátené.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.