Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 14/03/2018

Zgłaszanie nieprawidłowości

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jeżeli bierzesz udział w przetargu i uważasz, że doświadczasz dyskryminacji lub że wystąpiły nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, masz kilka możliwości dochodzenia roszczeń.

Kontrola

Każdy, kto złożył ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, ma prawo żądać przeprowadzenia kontroli całego postępowania. Kraje UE mogą wymagać, aby osoba zainteresowana wystąpiła najpierw z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli do urzędu, który prowadził dany przetarg - taki wniosek spowoduje niezwłoczne zawieszenie postępowania przetargowego.

Kiedy niezależny organ rozpatruje wniosek o przeprowadzenie kontroli, organ publiczny nie może zawrzeć umowy z oferentem przed zakończeniem kontroli.

Na złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli oferent musi mieć co najmniej 10 dni od dnia, w którym faksem lub pocztą elektroniczną otrzymał decyzję odmowną (15 dni, jeżeli decyzja została przesłana pocztą). Jest to okres zawieszenia, podczas którego organ publiczny nie może zawrzeć umowy.

Okres zawieszenia nie ma zastosowania, gdy:

  • nie była wymagana uprzednia publikacja ogłoszenia o zamówieniu
  • zamówienie zostało udzielone jedynemu oferentowi
  • zamówienie wynikało z umowy ramowej.

Nieskuteczne umowy

Niezależny organ odwoławczy uzna udzielone zamówienie za nieskuteczne, jeżeli:

  • organ publiczny udzielił zamówienia, nie publikując wcześniej ogłoszenia o zamówieniu, co było wymagane
  • oferenci, którzy nie zostali wybrani, nie otrzymali żadnej możliwości dochodzenia roszczeń (np. nie był przestrzegany okres zawieszenia)
  • istnieją dowody na dyskryminację odrzuconych oferentów.

Na poinformowanie organu odwoławczego zajmującego się kontrolą udzielania zamówień musisz mieć co najmniej 30 dni kalendarzowych (okres ten może wynosić maksymalnie 6 miesięcy) od chwili publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W niektórych krajach UE zamówienia mogą pozostać ważne nawet wtedy, gdy organ odwoławczy stwierdzi istnienie nieprawidłowości i gdy w większości przypadków uznałby taką umowę za nieskuteczną - na przykład jeżeli uważa, że wykonanie umowy leży w ogólnym interesie publicznym. W takich przypadkach na organ publiczny powinny zostać nałożone inne kary (np. grzywny) albo powinien zostać skrócony czas trwania umowy.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.