Navigācijas ceļš

Atjaunināts 06/12/2017

Ziņošana par nelikumībām

Ja pēc piedalīšanās publiskā iepirkuma konkursā jūtat, ka pret jums izturējušies negodīgi, vai esat pamanījis pārkāpumus konkursa procedūrā, jums ir dažādas iespējas, kā iesniegt pretenzijas.

Pārskatīšana

Ikvienam, kas iesniedzis piedāvājumu publiskā iepirkuma konkursā, ir tiesības pieprasīt visas procedūras pārskatīšanu. ES dalībvalstis var paredzēt, ka jums vispirms jāvēršas ar pārskatīšanas pieteikumu tajā valsts iestādē, kas vadīja procedūru. Tādā gadījumā jūsu pārskatīšanas pieteikums uzreiz apturēs visu līgumslēgšanas procedūru.

Jūsu procedūras pārskatīšanas pieteikumu izskatīs neatkarīga komisija, bet attiecīgā valsts iestāde nevarēs noslēgt līgumu, kamēr pārskatīšana nebūs galā.

Lai pieprasītu procedūras pārskatīšanu, jūsu rīcībā ir vismaz 10 dienas kopš datuma, kad pa faksu vai e-pastu saņēmāt lēmumu par noraidījumu (vai 15 dienas, ja lēmumu jums sūtīja pa pastu). Šajā nogaidīšanas termiņā publiskā sektora iestāde nedrīkst noslēgt līgumu.

Nogaidīšanas termiņa nav, ja:

  • nebija prasības, ka iepriekš jāpublicē paziņojums par līguma piešķiršanu,
  • līgumslēgšanas tiesības piešķīra vienīgajam pretendentam, kas piedalījās konkursā,
  • līgumu slēdza uz sadarbības pamatnolīguma pamata.

Līguma atzīšana par spēkā neesošu

Neatkarīgā komisija, kas izskata pārskatīšanas pieteikumu, pasludinās jau piešķirtu līgumu par spēkā neesošu, ja:

  • publiskā sektora iestāde piešķīra līgumu, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līguma piešķiršanu, lai gan bija prasība, ka tas jādara,
  • konkursā zaudējušajiem pretendentiem nebija iespējams iesniegt pretenzijas (piemēram, netika ievērots nogaidīšanas termiņš),
  • ir pierādījumi par noraidīto pretendentu diskrimināciju.

Ja vēlaties, lai procedūru pārskata un varbūt arī atzīst par spēkā neesošu, jūsu rīcībā pēc līguma piešķiršanas paziņojuma publicēšanas ir vismaz 30 kalendārās dienas (valstis var noteikt šā perioda garumu līdz 6 mēnešiem), lai iesniegtu pieteikumu pārskatīšanas komisijai.

Dažās ES dalībvalstīs noslēgtais līgums joprojām būs spēkā, pat ja pārskatīšanas komisija atklās pārkāpumus, kuru dēļ līgums būtu pasludināms par spēkā neesošu, - piemēram, ja pārskatīšanas komisija uzskata, ka līgumslēgšanas tiesību saglabāšana ir sabiedrības interesēs. Tādos gadījumos izlīdzas ar alternatīvu sodu (piemēram, sodanaudu), ko uz

iek valsts iestādei. Var arī samazināt līguma termiņu.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.