Navigatsioonitee

Ajakohastatud 14/03/2018

Eeskirjade eiramisest teavitamine

Kui olete osalenud mõnel avalikul pakkumisel ning teile tundub, et teid on diskrimineeritud või olete märganud, et menetluse käigus ei ole eeskirjadest kinni peetud, on teil mitmeid võimalusi hüvitise taotlemiseks.

Läbivaatamine

Igaühel, kes on esitanud pakkumuse riigihankemenetluses, on õigus paluda kogu menetluse läbivaatamist.

ELi liikmesriigid võivad kehtestada korra, et esmalt peate taotlema läbivaatamist sellelt riiklikult ametiasutuselt, kes haldas menetlust. Sellisel juhul peatab teie läbivaatamise taotlus koheselt kogu hankemenetluse.

Kuni sõltumatu asutus vaatab teie taotlust läbi, ei saa riiklik ametiasutus enne selle lõppu lepingut sõlmida.

Teil peab olema läbivaatamise taotlemiseks aega vähemalt kümme päeva, arvestades päevast, mil saite äraütleva vastuse faksi või e-posti vahendusel (15 päeva, kui saite teate tavapostiga). See on ooteaeg, mille jooksul ei saa riiklik ametiasutus sõlmida lepinguid.

Ooteaega ei ole, kui:

  • tegemist ei olnud väljakuulutamisega hankemenetlusega
  • leping sõlmiti ainsa pakkujaga
  • leping tugines raamlepingule

Kehtetud lepingud

Sõltumatu läbivaatav asutus kuulutab juba sõlmitud lepingu kehtetuks, kui:

  • riiklik ametiasutus sõlmis lepingu, kasutamata selleks väljakuulutamisega hankemenetlust, kuigi see oli nõutav
  • valituks mitteosutunud pakkujatele ei antud võimalust taotleda hüvitamist (näiteks ei peetud kinni ooteaja nõudest)
  • ilmneb, et tagasilükatud pakkujaid on diskrimineeritud

Kui soovite menetluse läbivaatamist ning tõenäoliselt kehtetuks tunnistamist, peab teil olema läbivaatava asutuse teavitamiseks aega vähemalt 30 kalendripäeva (see periood võib olla maksimaalselt kuue kuu pikkune) alates lepingu sõlmimise teate avaldamisest.

Mõnedes ELi liikmesriikides võib leping jääda jõusse isegi siis, kui läbivaatav asutus tuvastab eeskirjade eiramise ning kuulutab tavapäraselt lepingu kehtetuks. Selline olukord võib tekkida, kui läbivaatav asutus leiab, et lepingu säilitamine on avalikes huvides. Sellistel juhtudel võib riiklikule ametiasutusele määrata alternatiivseid karistusi (näiteks trahv) või lühendada lepingu kehtivuse aega.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.