Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 14/03/2018

Αναφορά παρατυπιών

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Αν έχετε συμμετάσχει σε διαγωνισμό για δημόσια σύμβαση και πιστεύετε ότι έχετε υποστεί διακριτική μεταχείριση, ή διαπιστώσατε παρατυπίες στη σχετική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή.

Διαδικασία προφυγής

Οποιοσδήποτε έχει υποβάλει προσφορά σε δημόσιο διαγωνισμό έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή για όλη τη διαδικασία. Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να απαιτήσουν να ασκήσετε κατ' αρχάς προσφυγή στη δημόσια αρχή που διεξήγαγε τη διαδικασία - στην περίπτωση αυτή, η άσκηση της εν λόγω προσφυγής συνεπάγεται την άμεση αναστολή της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Αν η εξέταση της προσφυγής σας ανατεθεί σε ανεξάρτητο όργανο, η δημόσια αρχή δεν μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής.

Πρέπει να έχετε προθεσμία τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημέρα που λάβατε την απόφαση απόρριψης μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (15 ημέρες αν η απόφαση εστάλη ταχυδρομικά) για να κινήσετε διαδικασία προσφυγής. Το διάστημα αυτό είναι η ανασταλτική προθεσμία κατά την οποία η δημόσια αρχή δεν μπορεί να συνάψει τη σύμβαση.

Δεν ισχύει ανασταλτική προθεσμία αν:  

  • δεν απαιτείτο προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού
  • η σύμβαση ανατέθηκε στον μοναδικό προσφέροντα
  • η σύμβαση βασιζόταν σε συμφωνία - πλαίσιο

Ανενεργές συμβάσεις

Το ανεξάρτητο όργανο προσφυγής θα κηρύξει ανενεργή μια σύμβαση που έχει ήδη ανατεθεί εφόσον:

  • η δημόσια αρχή ανέθεσε τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού, ενώ η δημοσίευση ήταν υποχρεωτική
  • οι μη επιλεγέντες προσφέροντες στερήθηκαν της δυνατότητας να ασκήσουν προσφυγή (π.χ. δεν τηρήθηκε ανασταλτική προθεσμία)
  • υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για διακρίσεις εις βάρος των απορριφθέντων υποψηφίων

Αν θέλετε να επανεξεταστεί και ενδεχομένως να κηρυχθεί ανενεργή μια διαδικασία, έχετε προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες (που μπορεί να αυξηθεί σε 6 μήνες κατ' ανώτατο όριο) μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης ανάθεσης της σύμβασης για να ενημερώσετε το όργανο προσφυγής.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ μια σύμβαση μπορεί να παραμείνει σε ισχύ ακόμη και αν το όργανο προσφυγής διαπιστώσει παρατυπίες που κανονικά θα το υποχρέωναν να κηρύξει τη σύμβαση ανενεργή - π.χ. όταν το εν λόγω όργανο κρίνει ότι η διατήρηση της σύμβασης σε ισχύ θα ήταν προς το γενικό δημόσιο συμφέρον. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επιβληθούν στη δημόσια αρχή εναλλακτικές κυρώσεις (όπως πρόστιμα) ή να μειωθεί η διάρκεια της σύμβασης.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.