Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 14/03/2018

Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις απλουστεύονται όλες οι διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών, καθώς γίνονται αποτελεσματικότερες και διαφανέστερες, και παράλληλα βελτιώνεται η πρόσβαση των επιχειρήσεων στις ευκαιρίες της αγοράς.

Η μετάβαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τον Οκτώβριο 2018. Από τη στιγμή εκείνη, θα μπορείτε να υποβάλλετε προσφορές ηλεκτρονικά σε όλες τις αναθέτουσες αρχές στην ΕΕ. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία που απλουστεύουν την πρόσβασή σας σε δημόσιους διαγωνισμούς:

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ): μείωση της γραφειοκρατίας

Με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) μπορείτε να δηλώσετε την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας, την ικανότητα και την καταλληλότητα συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων (π.χ. ότι έχετε καταβάλει φόρους, έχετε επαρκή οικονομική επιφάνεια ή δεν έχετε ποινικό μητρώο). Το ΕΕΕΠ έχει γίνει υποχρεωτικό από τον Απρίλιο 2016. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έντυπη μορφή ή ως ηλεκτρονική υπηρεσία (eESPD), κατά περίπτωση:

Χρήση της υπηρεσίας eESPD

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό δελτίο και να το υποβάλετε ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά σας. Η υποβολή προσφοράς σε έντυπη μορφή είναι επίσης δυνατή μέχρι τις 18 Απριλίου 2018. Κατά την υποβολή προσφοράς με το ΕΕΕΠ, δεν χρειάζεται πλέον να επισυνάπτετε τα πρωτότυπα έγγραφα. Μόνο οι νικητές του διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομίζουν έγγραφα ως αποδεικτικά στοιχεία.

Αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δωρεάν την υπηρεσία eESPD για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς. Στο μέλλον, αναμένεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόζουν την εν λόγω υπηρεσία σε εθνικό επίπεδο.

Οι υποβάλλοντες προσφορά είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία, ή να υπόκεινται σε δίωξη, σε περίπτωση που, κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ, δηλώσουν σοβαρές ψευδείς πληροφορίες, αποκρύψουν πληροφορίες ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

E-certis: αποσαφήνιση των απαιτήσεων πιστοποίησης στις χώρες της ΕΕ

Η υπηρεσία eESPD είναι επίσης συνδεδεμένη με το εργαλείο χαρτογράφησης e-CertisEnglish, το οποίο σας βοηθά να εντοπίζετε και να συγκρίνετε διάφορα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ.

Χρήση της υπηρεσίας

Για αναζήτηση στη βάση δεδομένων e-CERTIS, πληκτρολογήστε την περιγραφή του εγγράφου που αναζητάτε και εν συνεχεία επιλέξτε την αντίστοιχη χώρα. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων παρέχονται από τις εθνικές αρχές και επικαιροποιούνται τακτικά.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.