Navigačný riadok

Aktualizované 30/01/2018

Vzájomné uznávanie

Normy platné pre celú EÚ a technické špecifikácie existujú pre mnohé kategórie výrobkovEnglish . Váš výrobok musí byť v súlade so špecifikáciami EÚ, ktoré sa naň vzťahujú, ak ho chcete voľne predávať v EÚ.

Ak neexistujú špecifikácie platné pre celú EÚ, jednotlivé krajiny uplatňujú vlastné špecifikácie. V takom prípade stačí, ak dodržíte predpisy platné vo vašej krajine. Iné krajiny nemôžu predaj vášho výrobku zakázať, ani požadovať jeho úpravu, resp. ďalšie skúšanie, ak preukážete, že spĺňa všetky technické a kvalitatívne požiadavky platné vo vašej krajine a poskytuje podobnú úroveň bezpečnosti. Ide o zásadu vzájomného uznávania.

V prípade problémov s uznaním vášho výrobku v inej krajine sa môžete obrátiť na naše poradenské služby.

Orientačný zoznam výrobkov, ktoré nepodliehajú celoeurópskym normám a špecifikáciámEnglish

Vnútroštátne predpisy sa môžu líšiť najmä v požiadavkách týkajúcich sa:

  • veľkosti/rozmerov,
  • hmotnosti,
  • zloženia,
  • označovania,
  • balenia,
  • testovania.

Podrobnosti o tom, ktoré technické pravidlá sa vzťahujú na konkrétne výrobky v danom členskom štáte, ako aj podrobnosti o príslušných orgánoch na jeho území, vám poskytnú kontaktné miesta pre výrobkyEnglish .

Ak predávate výrobky iným podnikom, a nie konečným spotrebiteľom, povinnosť používať príslušný jazyk na obaloch výrobkov sa vás netýka. V prípade predaja konečným spotrebiteľom sa vás pravdepodobne bude týkať povinnosť používať úradný(-é) jazyk(-y) štátu, do ktorého chcete výrobky vyvážať.

Ak vaše výrobky ohrozujú verejný záujem, je možné, že ich vývoz je obmedzený. Vaše výrobky by mohli byť zakázané, ak krajina, do ktorej chcete vyvážať, preukáže, že jej technické požiadavky sú zásadné alebo povinné a vaše výrobky nie sú rovnocenné, pokiaľ ide o požadovanú úroveň bezpečnosti.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inej krajine EÚ.