Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Vastastikune tunnustamine

Paljude tootekategooriate puhul on kehtestatud kogu ELi hõlmavad normid ja tehnilised kirjeldusedEnglish . Kui teie too(de)te puhul on kehtestatud ELi kirjeldused, peavad teie tooted neile vastama enne, kui te nendega ELi turul vabalt kaubelda saate.

Kui kogu ELi hõlmavaid kirjeldusi ei ole kehtestatud, võidakse erinevates ELi liikmesriikides kohaldada erinevaid kirjeldusi. Sellisel juhul peate täitma vaid teie riigis kehtivaid eeskirju. Teised riigid ei saa keelata teie toote müüki või kohustada teid seda muutma või nõuda täiendavat testimist juhul, kui saate tõendada, et teie tooted vastavad kõigile tehnilistele ja kvaliteedinõuetele teie riigis ning pakuvad samaväärset ohutuse taset − seda nimetatakse vastastikuse tunnustamise põhimõtteks.

Kui teie tooteid ei tunnustata teises riigis, saate helistada meie abi- ja nõuandeteenistustele.

Nende toodete näidisloend, mille puhul ei kohaldata kogu ELi hõlmavaid norme ja kirjeldusiEnglish

Liikmesriikide eeskirjad võivad erineda eelkõige nõuete osas, mis on seotud:

  • suuruse/mõõtmetega;
  • kaalu/massiga;
  • koostisega;
  • märgistusega;
  • pakendamisega;
  • katsetamisega.

Selleks et teada saada, milliseid tehnilisi eeskirju kohaldatakse konkreetsete toodete suhtes igas liikmesriigis või asjaomase riigi pädevate ametiasutuste kontaktandmete leidmiseks, tutvuge palun toodete kontaktpunktideEnglish loeteluga.

Kui müüte teistele ettevõtjatele − ja mitte lõpptarbijatele − ei ole teie toodete puhul vaja kasutada asjaomase riigi keelt. Lõpptarbijatele müümisel võib teil olla kohustus kasutada selle riigi keelt/keeli, kuhu te soovite oma toodet/tooteid eksportida.

Kui tooted kujutavad ohtu üldsuse huvidele, ei saa te neid võib-olla vabalt eksportida. Teie tooted võivad olla keelatud juhul, kui riik, kuhu te soovite eksportida, saab tõendada, et tema tehnilised nõuded on vajalikud või kohustuslikud ning teie tooted ei ole ohutuse taseme poolest samaväärsed.

 

 

 

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi liikmesriigi turule.