Navigačný riadok

Aktualizované 06/12/2017

Európske normy

Normy a iné normalizačné publikácie sú dobrovoľné usmernenia, v ktorých sa uvádzajú technické špecifikácie výrobkov, služieb a procesov (od pracovnej ochrannej prilby či nabíjačky na elektronické zariadenia po úroveň kvality služieb vo verejnej doprave). Normy sú vytvárané súkromnými normalizačnými organizáciami zvyčajne z iniciatívy zainteresovaných strán, ktoré vidia potrebu v ich uplatňovaní.

Hoci samotné normy sú dobrovoľné, ich používanie dokazuje, že vaše výrobky a služby dosahujú určitú úroveň kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti.

Na normy sa v niektorých prípadoch v právnych predpisoch odkazuje ako na uprednostňovaný spôsob alebo dokonca povinnú požiadavku dodržiavania osobitných právnych predpisov (t. j. právnych predpisov týkajúcich sa požiadaviek v oblasti bezpečnosti a interoperability).

Hlavné výhody používania noriem

Kvalita a bezpečnosť výrobkov podliehajúca normám pomáha vášmu podniku budovať dôveru spotrebiteľov. Napríklad, nástroje a zariadenia, ktoré sú navrhnuté a testované v súlade s normami zabezpečujú lepšiu ochranu pracovníkov, ako sú hasiči a nemocničný personál.

Služby, navrhnuté v súlade normami v oblasti služiebEnglish (napríklad kurzy potápania), zabezpečujú spotrebiteľom vysokú úroveň kvality a bezpečnosti.

Pomocou noriem sa prispieva k ochrane životného prostredia a zdravia spotrebiteľov. Existuje napríklad norma, v ktorej sa stanovuje metóda merania na kontrolu znečistenia ovzdušia. Normy týkajúce sa hygieny potravín poskytujú klasifikáciu materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a metódy ich testovania.

Jednoduchší prístup na trhy: normy môžu uľahčiť prístup na trh tým, že vaše výrobky alebo služby sa vďaka nim stanú kompatibilnými a porovnateľnými. 

Normy zároveň prispievajú k zvýšeniu interoperability výrobkov alebo služieb. Poskytujú napríklad usmernenia o veľkosti železničnej trate na zaistenie bezpečnosti vlakov.

Európske normy

Európske normy prijíma jedna z troch európskych normalizačných organizácií (ESO):

 • Európsky výbor pre normalizáciu ( CENEnglish)
 • Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike ( CENELECEnglish)
 • Európsky inštitút pre telekomunikačné normy ( ETSIEnglish)

Na vnútroštátnej úrovni vykonávajú normalizáciu vnútroštátne normalizačné orgány (NSB), ktoré prijímajú a uverejňujú vnútroštátne normy. Tieto orgány sú zároveň zodpovedné za transpozíciu všetkých európskych noriem na rovnaké vnútroštátne normy a odstraňovanie akýchkoľvek vnútroštátnych noriem, ktoré sú v rozpore s nimi.

Vyhľadať príslušný vnútroštátny normalizačný orgán:

Výber štátu:

 • BelgickoEnglish
 • BulharskoEnglish
 • ChorvátskoEnglish
 • CyprusEnglish
 • DánskoEnglish
 • EstónskoEnglish
 • FrancúzskoEnglish
 • Fínskosuomi
 • GréckoEnglish
 • HolandskoEnglish
 • IslandEnglish
 • LitvaEnglish
 • LotyšskoEnglish
 • Luxemburskofrançais
 • MaltaEnglish
 • MaďarskoEnglish
 • NemeckoEnglish
 • NórskoEnglish
 • PortugalskoEnglish
 • PoľskoEnglish
 • RakúskoEnglish
 • RumunskoEnglish
 • SlovenskoEnglish
 • SlovinskoEnglish
 • Spojené kráľovstvoEnglish
 • TalianskoEnglish
 • ÍrskoEnglish
 • Česká republikačeština
 • Španielskoespañol
 • ŠvajčiarskoEnglish
 • ŠvédskoEnglish

Európske normy sa vypracúvajú v úzkej spolupráci s príslušným odvetvím a ďalšími relevantnými členmi alebo partnermi organizácií ESO.

ZdruženieEnglish zastupuje malé a stredné podniky v procese vytvárania noriem.

Harmonizované normy

Harmonizované normyEnglish sú osobitnou kategóriou európskych noriem, ktorá bola vytvorená jednou z organizácií ESO na žiadosť („mandát") Európskej komisie.  Približne pätina všetkých európskych noriem sa vypracúva na základe žiadosti o normalizáciu, ktorú podáva Európska komisia.

Harmonizované normy sa používajú v prípade, keď je potrebné dokázať, že vaše výrobky alebo služby spĺňajú technické požiadavky príslušných právnych predpisov EÚ.

Technické požiadavky stanovené v právnych predpisoch EÚ sú povinné, zatiaľ čo používanie harmonizovaných noriem je zvyčajne dobrovoľné. 

Harmonizované normy obsahujú technické špecifikácie, ktoré sú považované za vhodné alebo dostatočné na to, aby boli splnené technické požiadavky stanovené v právnych predpisoch EÚ.

Používanie harmonizovaných noriem je vo väčšine prípadov dobrovoľné. Ako výrobca alebo poskytovateľ služieb sa môžete rozhodnúť, že na splnenie právnych požiadaviek použijete iné technické riešenie.

Ako vyhľadať normu

Príslušnú európsku normu vyhľadáte pomocou niektorého z vyhľadávačov na portáloch európskych normalizačných organizácií:

 • CENELECEnglish pre elektrotechnické normy
 • ETSIEnglish pre telekomunikačné normy
 • CENEnglish pre normy z iných odvetví

Každý vnútroštátny normalizačný orgán (NSB) má svoj vlastný vyhľadávač. Pre podrobnejšie informácie o platných normách v jednotlivých štátoch zvoľte štát zo zoznamu a postupujte podľa pokynov.

Pozri aj:

 • Hlas európskych spotrebiteľov v oblasti normalizácieEnglish (ANEC)
 • Európske environmentálne občianske združenie pre normalizáciuEnglish (ECOS)
 • Európsky odborový inštitútEnglish (ETUI)

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inej krajine EÚ.