Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 06/12/2017

Standards fl-Ewropa

Il-pubblikazzjonijiet dwar l-istandards u standardizzazzjoni oħrajn huma linji gwida volontarji li jipprovdu speċifikazzjonijiet tekniċi għall-prodotti, is-servizzi u l-proċessi - mill-elmi tas-sikurezza industrijali jew iċ-ċarġers tat-tagħmir elettroniku, għal-livelli tas-servizz ta' kwalità fit-trasport pubbliku). L-istandards huma żviluppati minn organizzazzjonijiet privati ta' standardizzazzjoni ġeneralment fuq l-inizjattiva ta' partijiet ikkonċernati li jaraw il-ħtieġa li japplikaw standard.

Minkejja li l-istandards huma volontarji, l-użu tagħhom jagħti prova li l-prodotti u s-servizzi tiegħek jilħqu ċertu livell ta' kwalità, sikurezza u affidabbiltà.

F'ċerti każijiet, l-istandards huma riferenzjati fil-leġiżlazzjoni bħala mod preferut jew anki bħala rekwiżit mandatarju biex jikkonformaw mal-liġijiet speċifiċi (jiġifieri l-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza jew ir-rekwiżiti tal-interoperabilità).

Benefiċċji prinċipali tal-użu tal-standards

Il- kwalità standardizzata u s- sikurezza tal-prodotti jgħinu lin-negozju tiegħek jibni l-fiduċja tal-konsumaturi. Pereżempju, l-għodda u t-tagħmir iddisinjat u ttestjat skont l-istandards biex tingħata protezzjoni aħjar għal professjonisti bħall-ħaddiema tat-tifi tan-nar u l-persunal tal-isptar.

Servizzi ddisinjati skont l-istandards tas-servizziEnglish, p.e. il-korsijiet tal-iddajvjar bl-iskuba, jiżguraw livell għoli ta' kwalità u ta' sikurezza għall-konsumatur.

L-istandards jgħinu jipproteġu l-ambjent u s- saħħa tal- konsumatur. Pereżempju, l-istandards jipprovdu metodi ta' kejl biex jiġi ssorveljat u kkontrollat it-tniġġis tal-arja. L-istandards tal-iġjene tal-ikel jipprovdu klassifikazzjoni u metodi ta' ttestjar għal materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel.

Aċċess aħjar għas-swieq: l-istandards jistgħu jiftħu s-swieq billi jagħmlu l-prodotti jew is-servizzi tiegħek kompatibbli u komparabbli. 

L-istandards jistgħu jgħinu sabiex tittejjeb l- interoperabilità bejn il-prodotti jew is-servizzi. Pereżempju, l-istandards jagħtu parir dwar id-daqs tal-linji ferrovjarji biex jiżguraw is-sikurezza tal-ferroviji

Standards Ewropej

L-istandards Ewropej jiġu adottati minn waħda mit-3 organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni (ESOs):

 • Il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni ( CENEnglish)
 • Il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika ( CenelecEnglish)
 • L-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni ( ETSIEnglish)

Fil-livell nazzjonali, l-istandardizzazzjoni hi mmaniġġjata mill- korpi tal-istandardizzazzjoni nazzjonali (NSBs) li jadottaw u jippubblikaw standards nazzjonali. L-NSBs jittrasponu wkoll l-istandards Ewropej kollha bħala standards nazzjonali identiċi u jirtiraw kwalunkwe standards nazzjonali konfliġġenti.

Agħżel pajjiż biex issib il-korp nazzjonali tal-istandardizzazzjoni rilevanti:

Agħżel il-pajjiż:

 • FranzaEnglish
 • MaltaEnglish
 • Spanjaespañol
 • id-DanimarkaEnglish
 • il-BelġjuEnglish
 • il-BulgarijaEnglish
 • il-Finlandjasuomi
 • il-GreċjaEnglish
 • il-KroazjaEnglish
 • il-LatvjaEnglish
 • il-LitwanjaEnglish
 • il-Lussemburgufrançais
 • il-Pajjiżi l-BaxxiEnglish
 • il-PolonjaEnglish
 • il-PortugallEnglish
 • il-ĠermanjaEnglish
 • in-NorveġjaEnglish
 • ir-Renju UnitEnglish
 • ir-Repubblika Ċekačeština
 • ir-RumanijaEnglish
 • is-SlovakkjaEnglish
 • is-SlovenjaEnglish
 • l-AwstrijaEnglish
 • l-EstonjaEnglish
 • l-IrlandaEnglish
 • l-IslandaEnglish
 • l-IsvezjaEnglish
 • l-IsvizzeraEnglish
 • l-ItaljaEnglish
 • l-UngerijaEnglish
 • ĊipruEnglish

L-istandards Ewropej jiġu żviluppati f'kooperazzjoni mill-qrib mal-industrija u l-imsieħba jew membri rilevanti oħra tal-ESOs.

Intrapriżi żgħar u medji huma rappreżentati fil-proċess tat-tiswir tal-istandard mill- tal-Istandards tan-Negozji Żgħar.English

Standards armonizzati

L-istandards armonizzatiEnglish huma kategorija speċifika ta' standards Ewropej żviluppati mill-ESO wara talba, magħrufa bħala "mandat", mill-Kummissjoni Ewropea.  Madwar 20% tal-istandards Ewropej kollha huma żviluppati skont talba ta' standardizzazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea.

Tista' tuża l-istandards armonizzati biex tipprova li l-prodotti jew is-servizzi tiegħek jikkonfermaw mar-rekwiżiti tekniċi tal-liġi rilevanti tal-UE.

Ir- rekwiżiti tekniċi mogħtija fil-leġiżlazzjoni tal-UE huma mandatarji, filwaqt li l-użu tal-istandards armonizzati hu ġeneralment volontarju. 

L-istandards armonizzati jistabblixxu speċifikazzjonijiet tekniċi li huma kkunsidrati adatti jew suffiċjenti sabiex tikkonferma mar-rekwiżiti tekniċi mogħtija fil-leġiżlazzjoni tal-UE.

F'ħafna każijiet, l-użu tal-istandards armonizzati hu volontarju. Bħala manifattur jew provveditur ta' servizz tista' tagħżel soluzzjoni teknika oħra li tissodisfa r-rekwiżiti legali.

Kif issib standard

Biex tfittex għal standard Ewropew tista' tuża wieħed mill-muturi tat-tfittxija fil-portals tal-organizzazzjonijiet tal-istandardizzazzjoni Ewropej:

 • CenelecEnglish għall-istandards elettrotekniċi
 • ETSIEnglish għall-istandards tat-telekomunikazzjoni
 • CENEnglish għall-istandards l-oħrajn kollha tas-settur

Kull wieħed mill-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni (NSBs) għandu l-magna tat-tiftix tiegħu. Biex tiskopri aktar dwar l-istandards validi f'kull pajjiż, agħżel pajjiż mil-lista hawn fuq u segwi l-istruzzjonijiet.

Ara wkoll:

 • Leħen il-konsumatur Ewropew fl-istandardizzazzjoniEnglish (ANEC)
 • Organizzazzjoni Ambjentali taċ-Ċittadini Ewropej fil-qasam tal-IstandardizzazzjoniEnglish (ECOS)
 • Istitut Ewropej tat-TrejdjunjinsEnglish (ETUI)

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Punt ta' Kuntatt tal-Prodott

Il-Punt ta' Kuntatt tal-Prodott tiegħek jista' jinformak dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tikkonċerna l-prodott u jgħinek taċċessa suq nazzjonali ieħor fl-UE.