Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2019-05-02

Gaminiams taikomos taisyklės ir specifikacijos

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Nuo 2019 m. kovo 30 d. Jungtinei Karalystei nustos galioti visa ES teisė, nebent ratifikuotame susitarime dėl išstojimo būtų nustatyta kita data arba Europos Vadovų Taryba ir JK vieningai nuspręstų pratęsti dvejų metų derybų laikotarpį. Daugiau informacijos apie teisinius padarinius įmonėms:

Nustatyti daugelio gaminių kategorijųen standartai ir techninės specifikacijos, galiojantys visoje ES. Jei esama jūsų gaminių ES specifikacijų, turite užtikrinti, kad jūsų gaminiai jas atitiktų, ir tik tuomet galite jais laisvai prekiauti ES.

Prekybos informacijos tarnyba ES reikalavimų gaminiams klausimais

Šiuo metu ES suderinta apie 85 % gaminiams taikomų taisyklių. Tai reiškia, kad tos pačios taisyklės taikomos visose ES šalyse. Kokie reikalavimai taikomi jūsų gaminiui, galite sužinoti Prekybos informacijos tarnybos duomenų bazėjeen.

Prekybos informacijos tarnybos duomenų bazėje pateikiama informacija apie:

Gaminiams nacionaliniu lygmeniu taikomos taisyklės

Jei ES specifikacijų nenustatyta (ES nesuderinta apie 15 % gaminiams taikomų taisyklių), įvairiose ES šalyse gali būti taikomos skirtingos specifikacijos. Tokiais atvejais turite laikytis tik jūsų šalyje galiojančių taisyklių. Kitos šalys negali uždrausti prekiauti jūsų gaminiais, jūsų priversti juos keisti arba atlikti papildomus bandymus, jei galite įrodyti, kad jūsų gaminiai atitinka visus jūsų šalyje nustatytus techninius ir kokybės reikalavimus ir yra panašaus saugumo lygio. Tai tarpusavio pripažinimo principas.

Jei jūsų gaminiai kitoje šalyje nepripažįstami, galite kreiptis į mūsų pagalbos ir konsultavimo tarnybas.

ES šalys privalo skelbti savo nacionalines taisykles. Su jomis galite susipažinti ir daugiau sužinoti apie tarpusavio pripažinimo principą TRIS duomenų bazėje, skirtoje nesuderintoms gaminiams taikomoms taisyklėms.

Pagal įvairių šalių taisykles gali skirtis reikalavimai, susiję su:

Jei norėtumėte sužinoti, kokios techninės taisyklės taikomos konkretiems gaminiams kiekvienoje valstybėje narėje, arba valstybių narių kompetentingų institucijų duomenis, susipažinkite su gaminių kontaktinių centrųen sąrašu.

Gaminiams ženklinti vartojamos kalbos

Jei parduodate kitai įmonei, o ne galutiniams vartotojams, informacijos apie gaminius neprivalote pateikti tos šalies kalba. Jei gaminius parduodate galutiniams vartotojams, jums gali būti taikomas reikalavimas vartoti šalies, į kurią eksportuojate, kalbą (-as).

Apribojimai pagal nacionalines taisykles

Jei jūsų gaminiai kelia grėsmę viešajam interesui (visų pirma žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatos ir žmonių bei gyvūnų gyvybės, taip pat aplinkos apsaugai, viešojo saugumo arba visuomenės dorovės užtikrinimui), jums gali būti neleidžiama jų laisvai eksportuoti. Jūsų gaminiai gali būti uždrausti, jei šalis, į kurią norite eksportuoti, gali įrodyti, kad jos techniniai reikalavimai yra esminiai arba privalomi, o jūsų gaminiai neatitinka reikalaujamo saugumo lygio.

Susijusios temos

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Gaminių kontaktinis centras

Gaminių kontaktiniai centrai jums gali suteikti informacijos apie nacionalinius su gaminiais susijusius teisės aktus ir padėti patekti į nacionalinę kitos ES šalies rinką.

Paramos verslui vietos punktas - Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: