Utolsó frissítés:: 02/05/2019

Termékszabályok és -szabványok

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Számos termékkategóriáraen európai uniós szabványok és műszaki előírások vonatkoznak. Termékét Ön csak akkor hozhatja forgalomba az EU-ban, ha a kérdéses árucikk megfelel a rá vonatkozó uniós szintű követelményeknek.

Trade Helpdesk ügyfélszolgálat

Jelenleg a termékszabályok mintegy 85%-a uniós szinten harmonizált, vagyis mindegyik EU-országban ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelni. Ha tudni szeretné, milyen szabályok vonatkoznak az Ön termékére, utánanézhet a Trade Helpdesk ügyfélszolgálat adatbázisábanen.

Az adatbázisban a következőkről tájékozódhat:

Tagállami termékelőírások

Ha nincsenek hatályban EU-szintű előírások (a termékszabályok mintegy 15%-a uniós szinten nem harmonizált), az egyes tagországokban eltérő szabályok lehetnek érvényben. Ilyen esetben az Ön cégének csak a székhelye szerinti tagállam hatályos előírásait kell betartania. Más országok nem tilthatják Önnek, hogy termékét a területükön értékesítse, illetve nem kötelezhetik a termék átalakítására vagy kiegészítő vizsgálatok elvégzésére, ha Ön igazolni tudja, hogy terméke megfelel a saját országában hatályos összes technikai és minőségi követelménynek, és hasonló mértékben biztosítja a fogyasztók biztonságát. Ezt jelenti a kölcsönös elismerés elve.

Ha az Ön által forgalmazott terméket nem ismerik el egy másik uniós tagországban, forduljon hozzánk segítségért, tanácsért.

Az uniós tagországoknak közzé kell tenniük nemzeti előírásaikat. A nem harmonizált termékszabályokról és a kölcsönös elismerés elvéről a műszaki szabályok értesítési rendszerének (TRIS) adatbázisában lehet részletesebben tájékozódni.

A tagállami követelmények különösen az alábbiak tekintetében térhetnek el egymástól:

Ha meg szeretné tudni, milyen műszaki szabályok érvényesek az Ön termékére valamelyik tagállamban, vagy ha az ottani illetékes hatóságok elérhetőségére kíváncsi, forduljon a kérdéses országban működő termékinformációs kapcsolattartó ponthozen.

A termékek címkézésére használatos nyelvek

Ha valamely cég más vállalkozásoknak – nem végfogyasztóknak – értékesíti termékeit, semmiféle nyelvhasználati követelmény nem vonatkozik rá a termék forgalmazásával kapcsolatban. Végfogyasztók részére történő értékesítés esetén a forgalmazás helye szerinti célország előírhatja a helyi hivatalos nyelv(ek) használatát.

Tagállami szabályokon alapuló korlátozások

Ha az Ön által exportálni kívánt termék veszélyezteti a közérdeket (kiváltképp emberek, állatok vagy növények életét, illetve egészségét, a környezetet, a közbiztonságot vagy a közerkölcsöt), a célország korlátozhatja az árucikk behozatalát. A célország megtilthatja valamely termék ottani forgalmazását, ha bizonyítani tudja, hogy saját műszaki követelményei alapvető fontosságúak vagy kötelezőek, és a kérdéses árucikk nem tud ugyanolyan szintű termékbiztonságot garantálni, mint a belföldi követelményeknek megfelelően előállított termékek.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, és azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.

Helyi vállalkozástámogatás - Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Oldal megosztása: