Senast kontrollerat : 20/09/2018

Energimärkning

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Med hjälp av energimärkningen rankas en apparats energiförbrukning på en skala från A till G. Klass A (grön) är mest energieffektiv och klass G (röd) minst energieffektiv. För vissa produktgrupper finns för närvarande dessutom klasserna A+, A++ och A+++.

Tack vare bättre energieffektivitet klassas allt fler apparater som A+, A++ och A+++. Det har visat sig förvirra konsumenterna, så man har bestämt att de här klasserna ska fasas ut de närmaste åren. Det nya systemet kommer att återgå till skalan A–G (utan A+, A++ och A+++) men under en övergångsperiod kommer båda systemen att förekomma parallellt.

Vilka är fördelarna?

Energimärkningen hjälper konsumenten att spara pengar genom att välja produkter som förbrukar mindre energi. Märkningen uppmuntrar dessutom företagen att utveckla och investera i energieffektiv produktdesignen.

Vilka produkter ska vara märkta?

Alla apparater som säljs i EU och omfattas av krav på energimärkning måste märkas. I affären ska alla apparater vara tydligt märkta.

Om du vill tillverka eller importera hushållsapparater måste du förvissa dig om att de uppfyller kraven i direktivet och annan relevant lagstiftning (se "Vad måste jag göra?" nedan).

Följande produkter ska ha energimärkning

 • Luftkonditioneringsaggregat
 • Köksprodukter (hushållsbruk)
 • Diskmaskiner (hushållsbruk)
 • Pannor och värmepumpar (för rums- eller vattenuppvärmning)
 • Lampor (riktade ljuskällor och lysdioder)
 • Lampor (hembelysning)
 • Lysrör
 • Rumsvärmare
 • Kylskåp och frysar (hushållsbruk)
 • Kylskåp och frysar (yrkesmässigt bruk)
 • Fastbränslepannor
 • TV-apparater
 • Torktumlare
 • Dammsugare
 • Ventilationsenheter (i bostäder)
 • Tvättmaskiner (hushållsbruk)

Direktivet gäller all utrustning och andra produkter som genom sin användning direkt eller indirekt kan påverka förbrukningen av energi och andra resurser. Sådana varor kallas energirelaterade produkter. Begagnade produkter eller transportmedel för personer eller varor omfattas inte.

Vad måste jag göra?

Alla apparater som du säljer och som det finns en märkning för måste vara försedda med information om energiförbrukningen. Du ska också ta fram teknisk dokumentation (se "Vad är delegerade förordningar?" nedan).

Återförsäljarna ska få tillgång till märketiketten och produktinformationen utan kostnad. Som återförsäljare måste du fästa märkningen på produkten så att den är synlig och läsbar.

Du kan skapa dina etiketter med hjälp av vårt webbverktyg för energimärkningeneller våra Indesign-mallaren .

Vad gäller vid försäljning på nätet?

Om du säljer en vara på distans, t.ex. via internet, måste du på något sätt ge dina kunder den produktinformation som anges i direktivet och relevant lagstiftning.

Vid försäljning på nätet måste du antingen

För att ta fram symbolerna och energimärkningen kan du använda de verktyg som nämns ovan (energimärkningsverktyget och Indesign-mallarna).

Vad är delegerade förordningar?

I de delegerade förordningarna om märkning av hushållsapparater förklaras vilka kriterier som din produkt måste uppfylla enligt direktivet om energimärkning. Här ingår

Klicka på länken ovan för att få mallar som hjälper dig att trycka märketiketter.

Ibland reglerar sig industrin själv med hjälp av frivilliga avtal för en viss produktgrupp. Avtalen kan eventuellt uppnå de politiska målen snabbare eller till en lägre kostnad än obligatoriska krav.

Du bör också kontrollera om din produkt omfattas av EU:s standarder för ekodesign och energimärkning . Standarderna hjälper dig att uppfylla kraven i direktivet.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontaktformulär

Skicka en fråga med hjälp av vårt kontaktformulär.

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela dena sida: