Ostatnio sprawdzono : 30/01/2019

Etykietowanie energetyczne w UE

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie w skali od A do G. Klasa A (oznaczona kolorem zielonym) oznacza najmniejsze zużycie, a klasa G (kolor czerwony) – największe. Kiedy już większość urządzeń danego typu osiągnie zużycie klasy A, obecnie skalę można powiększyć o kolejne trzy klasy: A+, A++ i A+++.

Ze względu na większą efektywność energetyczną wielu produktów, coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++. Jednak taka klasyfikacja efektywności energetycznej jest dla konsumentów często myląca, dlatego podjęto decyzję o stopniowym wycofaniu jej w ciągu najbliższych sześciu lat. W nowym systemie klasyfikacji wrócimy do pierwotnej skali od A do G (bez klas A+, A++ i A+++). Przez okres przejściowy nowe etykiety energetyczne będą stosowane równolegle do starych etykiet, do czasu ich całkowitego wycofania.

Jakie są korzyści?

Etykiety energetyczne umożliwiają konsumentom wybór produktu, który zużywa mniej energii, co pozwala im zaoszczędzić pieniądze. Etykiety mogą również zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w opracowywanie energooszczędnych produktówen.

Które produkty muszą być w ten sposób oznakowane?

Etykiety energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich sprzętów sprzedawanych w UE, w odniesieniu do których istnieje tego rodzaju wymóg (lub przepisy). Informacja o klasie energetycznej musi zostać umieszczona w widocznym miejscu na każdym takim urządzeniu wystawionym w punkcie sprzedaży.

Dlatego firmy produkujące lub importujące sprzęt gospodarstwa domowego muszą sprawdzić, czy spełnia on wymogi określone w odpowiedniej dyrektywie oraz w powiązanych z nią aktach prawnych (zobacz: „Co trzeba zrobić?" poniżej).

Produkty, które wymagają etykiety energetycznej

 • Klimatyzatory
 • Urządzenia do gotowania (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Zmywarki (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Ogrzewacze (pomieszczeń i wody)
 • Lampy (kierunkowe oraz LED)
 • Lampy (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Lampy (fluorescencyjne)
 • Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń
 • Urządzenia chłodnicze (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Urządzenia chłodnicze (sprzęt profesjonalny)
 • Kotły na paliwo stałe
 • Telewizory
 • Suszarki
 • Odkurzacze
 • Systemy wentylacyjne (mieszkalnictwo)
 • Pralki (sprzęt gospodarstwa domowego)

Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu gospodarstwa domowego i innych produktów, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na zużycie energii, a potencjalnie również zużycie innych zasobów (tzw. produkty związane z energią). Dyrektywa nie ma zastosowania do produktów używanych ani do środków transportu towarów lub osób.

Co muszę zrobić?

Każdy sprzęt, który firma sprzedaje i dla którego istnieje etykieta, musi zostać opatrzony taką etykietą z informacją o tym, ile zużywa energii. Firma musi również opublikować dokumentację techniczną (zobacz: „Co to są akty delegowane?" poniżej).

Etykiety i informacje o produkcie należy przekazywać dystrybutorom bezpłatnie. Dystrybutorzy muszą umieścić etykietę na urządzeniu tak, aby była widoczna i czytelna.

Etykiety można stworzyć za pomocą internetowej aplikacji Energy Label Generatoren. Można także skorzystać z modeli etykiet energetycznych w formacie InDesignen .

Co należy zrobić w przypadku sprzedaży internetowej lub katalogowej itp.?

W przypadku sprzedaży na odległość, na przykład przez internet, należy w jakiś sposób udostępnić klientom informacje o produkcie określone w dyrektywie i powiązanych z nią aktach prawnych.

W przypadku sprzedaży przez internet, należy przestrzegać następujących zasad:

„Zagnieżdżone strzałki" i etykiety energetyczne można tworzyć za pomocą wymienionych powyżej narzędzi (Energy Label Generator i wzory InDesign).

Co to są akty delegowane?

Akty delegowane dotyczące etykietowania sprzętu gospodarstwa domowego określają, jakie kryteria produkt musi spełniać, aby mógł zostać uznany za zgodny z dyrektywą w sprawie etykietowania produktów. Kryteria te obejmują dotyczą m.in. następujących kwestii:

Na wyżej wymienionej stronie internetowej zamieszczono również przydatne szablony, które można wykorzystać przy drukowaniu etykiet energetycznych.

W niektórych przypadkach sektor przemysłu przejmuje inicjatywę i sam formułuje dobrowolne uzgodnienia dla danej grupy produktów. Uzgodnienia te mogą w praktyce przyczynić się do szybszej i oszczędniejszej realizacji celów politycznych, niż obowiązkowe wymogi określone przez prawodawców.

Producent musi również sprawdzić, czy produkt jest objęty zakresem europejskich norm dotyczących ekoprojektu i etykiet energetycznych . Normy te pomogą dostosować się do wymogów określonych w dyrektywie.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Formularz kontaktowy dotyczący etykietowania

Wszelkie pytania prosimy wysyłać przy użyciu formularza kontaktowego dotyczącego etykietowania.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: