Ostatnio sprawdzono: 02/04/2019

Etykietowanie energetyczne

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie, które sprzedajesz lub produkujesz, w skali od A do G. Klasa A (oznaczona kolorem zielonym) oznacza najmniejsze zużycie, a klasa G (kolor czerwony) – największe. Kiedy już większość urządzeń danego typu osiągnie zużycie klasy A, obecnie skalę można powiększyć o kolejne trzy klasy: A+, A++ i A+++.

Ze względu na większą efektywność energetyczną wielu produktów, coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++. Okazało się, że oznaczenia te są mylące dla konsumentów, dlatego począwszy od 2021 r. klasy te zostaną wycofane w odniesieniu do następujących grup produktów:

Nowy system klasyfikacji będzie wykorzystywał tylko klasy od A do G (bez A +, A++ i A+++).

Jakie są korzyści?

Etykiety energetyczne umożliwiają konsumentom wybór produktu, który zużywa mniej energii, co pozwala im zaoszczędzić pieniądze. Etykiety mogą również zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w opracowywanie energooszczędnych produktówen.

Które produkty muszą być w ten sposób oznakowane?

Etykiety energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich sprzętów sprzedawanych w UE, w odniesieniu do których istnieje tego rodzaju wymóg (lub przepisy). Informacja o klasie energetycznej musi zostać umieszczona w widocznym miejscu na każdym takim urządzeniu wystawionym w punkcie sprzedaży.

Dlatego firmy produkujące lub importujące sprzęt gospodarstwa domowego muszą sprawdzić, czy spełnia on wymogi określone w odpowiedniej dyrektywie oraz w powiązanych z nią aktach prawnych.

Produkty, które wymagają etykiety energetycznej

 • Klimatyzatory
 • Urządzenia do gotowania (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Zmywarki (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Ogrzewacze (pomieszczeń i wody)
 • Lampy
 • Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń
 • Urządzenia chłodnicze (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Urządzenia chłodnicze (sprzęt profesjonalny)
 • Kotły na paliwo stałe
 • Telewizory
 • Suszarki
 • Opony
 • Systemy wentylacyjne (mieszkalnictwo)
 • Pralki (sprzęt gospodarstwa domowego)

Unijne przepisy dotyczące etykiet energetycznych mają zastosowanie do sprzętu gospodarstwa domowego i innych produktów, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na zużycie energii, a potencjalnie również zużycie innych zasobów (tzw. produkty związane z energią). Nie mają natomiast zastosowania do produktów używanych ani do środków transportu towarów lub osób.

Co muszę zrobić?

Jeśli jesteś:

powinieneś sprawdzić, czy każde urządzenie, które sprzedajesz (i które wymaga etykiety energetycznej), jest opatrzone poprawną etykietą zawierającą informacje o tym, ile energii zużywa. Powinieneś także udostępnić informacje o produkcie . Etykiety i informacje o produkcie muszą być udostępniane sprzedawcom nieodpłatnie (etykiety muszą być umieszczone w taki sposób, aby były widoczne i czytelne).

Etykiety można stworzyć za pomocą internetowego narzędzia Energy Label Generatoren. Można także skorzystać z modeli etykiet energetycznych w formacie InDesignen.

Rejestracja produktów w bazie danych EPREL 

Od 1 stycznia 2019 r. każdy produkt wprowadzony na rynek UE (wymagający etykiety energetycznej) musi zostać zarejestrowany przed sprzedażą w bazie danych EPRELen (European Product Database for Energy Labelling). W portalu na temat bazy danych EPRELen dowiesz się, jakie informacje należy podać podczas rejestracji.

Jeżeli wprowadziłeś do obrotu w UE produkt (wymagający etykiety energetycznej) w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 1 stycznia 2019 r., musisz zarejestrować go w bazie danych EPREL do dnia 1 lipca 2019 r.

Baza danych EPREL składa się z dwóch części: publicznej strony internetowej (dostępnej od kwietnia 2019 r.) i portalu służącego zapewnieniu zgodności z przepisami.

Publiczna strona internetowa

Strona internetowa zawiera informacje na temat produktów wymagających etykiety energetycznej i jest ogólnie dostępna. Informacje na niej przechowywane nie będą usuwane.

Portal służący zapewnieniu zgodności z przepisami

W portalu służącym zapewnieniu zgodności z przepisami dostępna jest bezpieczna baza wszystkich energooszczędnych produktów. To właśnie w tej bazie musisz zarejestrować swoje produkty. Przechowywane tu informacje o produkcie będą przechowywane przez 15 lat.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji możesz znaleźć w specjalnym obszarze roboczymen i w wytycznych, jak zarejestrować organizacjęen. Wszelkie pytania prosimy kierować do zespołu wsparcia: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu

Sprzedaż produktów przez internet lub na odległość

W przypadku sprzedaży przez internet lub na odległość, na przykład przez telefon lub korespondencyjnie, również musisz udostępnić klientom informacje o produkcie.

W przypadku sprzedaży przez internet:

Strzałki i etykiety energetyczne można tworzyć za pomocą Energy Label Generatoren i modeli InDesignen.

Co to są rozporządzenia delegowane?

Rozporządzenia delegowane dotyczące etykietowania sprzętu określają, jakie kryteria produkt musi spełniać, aby mógł zostać uznany za zgodny z unijnymi przepisami w sprawie etykietowania produktów. Kryteria te określają:

W przypadku niektórych grup produktów firmy same mogą zdecydować się sformułować dobrowolne uzgodnienia. Powinieneś sprawdzić, czy takie uzgodnieniaen istnieją.

Powinieneś również sprawdzić, czy produkt jest objęty zakresem europejskich norm dotyczących ekoprojektu i etykiet energetycznych. Normy te pomogą dostosować się do wymogów określonych w unijnych przepisach dotyczących etykietowania energetycznego.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Formularz kontaktowy dotyczący etykietowania

Wszelkie pytania prosimy nadsyłać przy użyciu formularza kontaktowego dotyczącego etykietowania.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: