L-aħħar verifika: 22/05/2019

Tikketti tal-enerġija

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Mit-30 ta’ Marzu 2019, il-liġi kollha tal-UE mhux se tapplika aktar għar-Renju Unit, sakemm ftehim ta’ rtirar ratifikat ma jistabbilixxix data oħra, jew il-Kunsill Ewropew u r-Renju Unit jiddeċiedu b’mod unanimu li jestendu l-perjodu ta’ sentejn ta’ negozjati. Għal aktar informazzjoni dwar ir-riperkussjonijiet legali għan-negozji:

It-tikketti tal-enerġija juru kif l-apparati domestiċi li tbigħjew timmanifattura jikklassifikaw fuq skala minn A sa G skont il-konsum tal-elettriku. Klassi A (aħdar) huwa l-aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u l-Klassi G (aħmar) l-inqas. Attwalment - meta ħafna mill-apparat ta' tip partikolari jilħaq il-Klassi A - jistgħu jiżdiedu sa 3 klassijiet oħra mal-iskala: A+, A++ u A+++.

Minħabba titjib fl-effiċjenza tal-enerġija f'ħafna prodotti, aktar u aktar apparat domestiku qed ikun ikklassifikat fi ħdan l-iskali A+, A++ u A+++. Dan wera li qed joħloq konfużjoni għall-konsumaturi mill-2021 ‘l quddiem u għalhekk, dawn il-klassifikazzjonijiet se jiġu eliminati għal dawn il-gruppi ta' prodotti li ġejjin:

Is-sistema ta' klassifikazzjoni l-ġdida se tuża biss il-klassifikazzjonijiet A sa G (mingħajr A+, A++ u A+++).

X'inhuma l-benefiċċji?

It-tikketti tal-enerġija jippermettu l-klijenti jagħżlu prodotti li jaħlu l-inqas u b'hekk jiffrankaw il-flus. It-tikketti għandhom ukoll jinkoraġġixxu lill-kumpaniji biex jiżviluppaw u jinvestu fit- tfassil ta' prodotti effiċjenti fl-enerġijaen.

Liema prodotti jeħtieġu t-tikketti?

Inti għandek turi t-tikketti tal-enerġija għall-apparat domestiku kollu li tbigħ fl-UE li għalih jeżisti rekwiżit (jew regolament) għal tikketta. Dawn għandhom ikunu jidhru b'mod ċar fuq kull apparat fil-punt tal-bejgħ.

Għalhekk jekk tipproduċi jew timporta apparat domestiku kun ċert li tiċċekkja jekk jikkonformax mad-direttiva rilevanti u l-leġiżlazzjoni relatata.

Il-prodotti li jeħtieġu t-tikketti tal-enerġija

 • Kundizzjonaturi tal-arja
 • Apparat tat-tisjir (domestiku)
 • Magni tal-ħasil tal-platti (domestiċi)
 • Ħiters (ħiters tal-post u tal-ilma)
 • Lampi
 • Ħiters tal-post lokali
 • Apparat refriġeranti (domestiku)
 • Refriġerazzjoni (professjonali)
 • Bojlers tal-fjuwil solidu
 • Televixins
 • Magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ
 • Tajers
 • Unitajiet ta' ventilazzjoni (residenzjali)
 • Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ (domestiċi)

Id-Direttiva tapplika għal apparat domestiku u kwalunkwe prodotti oħra li x'aktarx għandhom impatt dirett jew indirett fuq il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra potenzjali waqt l-użu, jiġifieri prodotti relatati mal-enerġija. Dawn ma japplikawx għall-prodotti użati jew għall-mezzi tat-trasport ta' persuni jew merkanzija.

X'għandi nagħmel?

Jekk int:

int għandek tiżgura li kwalunkwe apparat li tbigħ (li jeħtieġ tikketta tal-enerġija tal-UE) juri t-tikketta korretta li fiha informazzjoni dwar kemm juża enerġija. Ikollok ukoll tippubblika dokumentazzjoni teknika . Inti għandek tipprovdi t-tikketti u l-informazzjoni dwar il-prodott lin-negozjanti mingħajr ħlas (ara li t-tikketti jitwaħħlu b'mod li jkunu viżibbli u leġibbli).

Tista' tagħżel li tiġġenera tikketti tal-enerġija billi tuża l-għodda online ġeneratur tat-tikketta tal-enerġijaen. Tista' wkoll taċċessa l-mudelli tat-tikketta tal-enerġija fil-format InDesignen.

Reġistrazzjoni tal-prodotti tiegħek fil-bażi tad-data EPREL 

Kwalunkwe prodott li tqiegħed fis-suq tal-UE (li jeħtieġ tikketta tal-enerġija) għandu bżonn li jiġi rreġistrat fil- Bażi ta' Data tal-Prodotti Ewropej għat-Tikkettar tal-Enerġija (EPREL)en qabel ma jinbiegħ, mill-1 ta' Jannar 2019. Tista' ssib aktar dwar l-informazzjoni li għandek bżonn tipprovdi għall- Bażi ta' data tal-Prodotti Ewropej għat-Tikkettar tal-Enerġijaen

Jekk poġġejt xi prodott (li jeħtieġ tikketta tal-enerġija) fis-suq tal-UE bejn l-1 ta' Awwissu 2017 u l-1 ta' Jannar 2019, trid tirreġistra l-prodott fil-bażi tad-data EPREL qabel l-1 ta' Lulju 2019.

Il-bażi tad-data EPREL hi magħmula minn żewġ partijiet, sit web pubbliku (disponibbli minn April 2019) u l- portal ta' konformità.

Sit web pubbliku

Is-sit web pubbliku joffri informazzjoni dwar prodotti soġġetti għal tikketti tal-enerġija u jista' jkun hemm aċċess għalih minn kulħadd. L-informazzjoni maħżuna hawnhekk mhix se titħassar.

Il-portal ta' konformità

Il-portal tal-konformità għandu bażi tad-data sikura għall-prodotti kollha li huma effiċjenti fl-enerġija u huwa fejn se tirreġistra l-prodotti tiegħek. L-informazzjoni dwar il-prodott maħżuna hawnhekk se tinżamm għal 15-il sena.

Informazzjoni addizzjonali

Tista' ssib aktar informazzjoni dwar l-ispazju amministrattiv dedikaten u l-linji gwida għar- reġistrazzjoni tal-organizzazzjonien. Għal kwalunkwe mistoqsija, ikkuntattja lit-tim ta' appoġġ fuq: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu

Bejgħ ta' prodotti online jew permezz ta' bejgħ mill-bogħod

Jekk tbigħ online jew permezz ta' bejgħ mill-bogħod, pereżempju bit-telefown jew b'katalgu, xorta għandek tipprovdi l-informazzjoni dwar il-prodott lill-klijenti tiegħek.

Għall-bejgħ fuq l-internet, għandek:

Il-vleġeġ ankrati u t-tikketti tal-enerġija jistgħu jinħolqu permezz tal- ġeneratur tat-tikketta tal-enerġijaen jew il-mudelli InDesignen.

X'inhuma r-regolamenti delegati? 

Sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli tal-UE dwar it-tikkettar tal-enerġija, ir-regolamenti delegati għat-tikkettar ta' apparati jispjegaw liema kriterji għandu jissodisfa l-prodott tiegħek. Dawn il-kriterji jinkludu:

Għal ċerti gruppi ta' prodotti, il-kumpaniji involuti jistgħu jiddeċiedu biex jiddefenixxu ftehimiet volontarji. Int għandek t iċċekkja biex tara jekk jeżistux xi ftehimieten.

Għandek tiċċekkja wkoll jekk il-prodott tiegħek hux kopert mill- istandards Ewropej tal-ekodisinn u tat-tikkettar enerġetiku. L-istandards se jgħinuk tikkonforma mar-regoli tal-UE dwar it-tikkettar tal-enerġija.

Suġġetti relatati

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Formola ta’ kuntatt dwar it-tikkettar

Ibgħat il-mistoqsija tiegħek permezz tal-formola ta' kuntatt dwar it-tikkettar.

Appoġġ għan-negozji lokali - Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Ikkondividi din il-paġna: