Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2019-05-22

Energijos vartojimo efektyvumo etiketės

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Energijos vartojimo efektyvumo etiketėse nurodoma, kuriai iš A–G energijos suvartojimo klasių priskiriamas jūsų parduodamas ar gaminamas prietaisas. A klasei (žalia spalva) priklauso energiją efektyviausiai vartojantys produktai, o G klasei (raudona spalva) – neefektyviausiai. Dabar, kai dauguma tam tikros rūšies prietaisų yra A klasės, į skalę gali būti įtraukta papildomų klasių (ne daugiau kaip 3): A+, A++ ir A+++.

Dėl didesnio daugelio produktų energijos vartojimo efektyvumo, vis daugiau buitinių prietaisų suteikiamos A+, A++ ir A+++ klasės. Vartotojus tai klaidino, todėl nuo 2021 m. tokia klasifikacija palaipsniui bus nebetaikoma šių produktų grupėms:

Pagal naująją klasifikavimo sistemą bus naudojamos tik A–G klasės (nebeliks A+, A++ ir A+++).

Ar tai naudinga?

Energijos vartojimo efektyvumo etiketės suteikia vartotojams galimybę rinktis mažiau energijos vartojančius produktus ir taip sutaupyti. Be to, tokios etiketės skatina įmones investuoti į efektyviai energiją vartojančių gaminių kūrimąen.

Kuriuos gaminius būtina ženklinti etiketėmis?

Energijos vartojimo efektyvumo etiketėmis privaloma ženklinti visus ES parduodamus prietaisus, kuriems yra nustatytas ženklinimo reikalavimas (arba taikomas reglamentas). Pardavimo vietoje jos turi būti aiškiai matomos ant kiekvieno prietaiso.

Taigi, jei gaminate arba importuojate buitinius prietaisus, patikrinkite, ar jie atitinka atitinkamą direktyvą ir susijusius teisės aktus.

Gaminiai, kuriuos reikia ženklinti energijos vartojimo efektyvumo etiketėmis:

 • oro kondicionieriai
 • maisto gaminimo prietaisai (buitiniai)
 • indaplovės (buitinės)
 • šildytuvai (patalpų ir vandens)
 • šviestuvai
 • vietiniai patalpų šildytuvai
 • šaldymo įrenginiai (buitiniai)
 • šaldytuvai (profesinei veiklai)
 • kieto kuro katilai
 • televizoriai
 • džiovyklės
 • padangos
 • ventiliacijos įrenginiai (gyvenamųjų patalpų)
 • skalbyklės (buitinės)

Energijos vartojimo efektyvumo etikečių taisyklės taikomos prietaisams ir visiems kitiems gaminiams, kuriuos naudojant gali būti daromas tiesioginis arba netiesioginis poveikis energijos ir kitų išteklių vartojimui, t. y. su energija susijusiems gaminiams. Jos netaikomos naudotiems gaminiams arba transporto priemonėms, skirtoms keleiviams arba prekėms vežti.

Ką turiu daryti?

Jeigu esate:

turite užtikrinti, kad bet kuris jūsų parduodamas prietaisas (jei jį reikia paženklinti energijos vartojimo efektyvumo etikete) būtų paženklintas tinkama etikete su informacija apie tai, kiek jis suvartoja energijos. Be to, turėsite paskelbti techninius dokumentus . Etiketes ir produkto informaciją prekiautojams turite pateikti nemokamai (užtikrinti, kad pritvirtintos etiketės būtų matomos ir įskaitomos).

Energijos vartojimo efektyvumo etiketes galima sukurti pasinaudojus internetine energijos vartojimo efektyvumo etikečių kūrimoen priemone. Taip pat galima naudotis energijos vartojimo efektyvumo etikečių „InDesign" formato šablonaisen.

Jūsų gaminių registravimas EPREL duomenų bazėje 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. bet koks ES rinkai tiekiamas jūsų gaminys (jei jį reikia paženklinti energijos vartojimo efektyvumo etikete) iki pardavimo turi būti registruojamas Europinėje gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL)en Daugiau informacijos apie tai, kokius duomenis turite pateikti toje duomenų bazėje, rasite Europinės gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazės portaleen.

Jeigu kokį nors gaminį (kurį reikia paženklinti energijos vartojimo efektyvumo etikete) ES rinkai pateikėte nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d., jį turite užregistruoti EPREL duomenų bazėje iki 2019 m. liepos 1 d.

EPREL duomenų bazė sudaryta iš dviejų dalių: viešos svetainės (bus prieinama nuo 2019 m. balandžio mėn.) ir atitikties portalo.

Vieša svetainė

Viešoje svetainėje galima rasti visiems prieinamos informacijos apie gaminius, kuriuos reikia paženklinti energijos vartojimo efektyvumo etikete. Joje saugoma informacija nebus pašalinta.

Atitikties portalas

Atitikties portale yra saugi visų energiją taupančių gaminių duomenų bazė, kurioje registruosite savo gaminius. Joje esanti informacija bus saugoma 15 metų.

Papildoma informacija

Specialioje platformojeen rasite daugiau informacijos ir organizacijos registravimo gairesen. Kilus bet kokiam klausimui, kreipkitės į pagalbos tarnybą adresu ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu

Prekyba gaminiais internetu arba nuotolinė prekyba

Jei plėtojate prekybą internetu arba nuotolinę prekybą, pavyzdžiui, naudodamiesi telefonu arba katalogais, turite suteikti savo klientams informaciją apie gaminius.

Jeigu prekiaujate internetu, turėtumėte:

Įdėtines rodykles ir energijos vartojimo efektyvumo etiketes galima sukurti naudojantis energijos vartojimo efektyvumo etikečių kūrimo priemoneen ir „InDesign" šablonaisen.

Kas yra deleguotieji reglamentai? 

Deleguotuosiuose buitinių prietaisų ženklinimo reglamentuose paaiškinama, kokius kriterijus jūsų gaminys turi atitikti, kad būtų užtikrinama atitiktis ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo taisyklėms. Tarp jų įtrauktini šie kriterijai:

Susijusios bendrovės gali nuspręsti sudaryti savanoriškus susitarimus dėl tam tikrų produktų grupių. Turėtumėte patikrinti, ar nėra tokių susitarimųen.

Taip pat turite patikrinti, ar jūsų gaminiui taikomi ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo Europos standartai. Šie standartai jums padės laikytis ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo taisyklių.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Užklausos dėl ženklinimo forma

Užduokite klausimą naudodamiesi užklausos dėl ženklinimo forma.

Paramos verslui vietos punktas - Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: