Tarkistettu viimeksi : 29/10/2018

EU:n energiamerkinnät

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

EU:n lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa kokonaisuudessaan 30.3.2019, jollei ratifioidussa erosopimuksessa vahvisteta muuta päivämäärää tai jolleivät EU:n neuvosto ja Yhdistynyt kuningaskunta yksimielisesti päätä pidentää kahden vuoden neuvotteluaikaa. Lisätietoa yrityksiin kohdistuvista oikeudellisista vaikutuksista:

Laitteen energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan se kuuluu energiankulutuksensa perusteella asteikolla A–G. A-luokan (vihreällä merkityt) tuotteet ovat energiatehokkaimpia ja G-luokan (punaisella merkityt) tuotteet vähiten energiatehokkaita. Kun suurin osa tietyn tyyppisistä laitteista on saavuttanut luokan A, asteikkoa voidaan kasvattaa kolmella lisäluokalla: A+, A++ ja A+++.

Koska monien tuotteiden energiatehokkuus on parantunut, yhä useammat laitteet ovat saaneet A+, A++ ja A+++ -merkinnän. Tämä on aiheuttanut sekaannusta kuluttajien keskuudessa, minkä vuoksi nämä luokat aiotaan poistaa vaiheittain lähivuosina. Uudessa energiamerkintäjärjestelmässä palataan takaisin A–G-asteikkoon (ilman A+, A++ ja A+++ -luokkia). Uutta asteikkoa käytetään jonkin aikaa rinnan nykyisten energiamerkintöjen kanssa, kunnes ne poistetaan kokonaan käytöstä.

Energiamerkinnän hyödyt

Energiamerkinnän ansiosta ostajat voivat valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ja säästää rahaa. Merkintöjen käyttö kannustaa myös yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluunen.

Tuoteryhmät

Kaikissa EU:ssa myytävissä laitteissa on oltava energiamerkintä, jos kyseiseltä tuoteryhmältä sellainen vaaditaan. Merkin on oltava selvästi näkyvissä jokaisessa myytävänä olevassa tuotteessa.

Jos yrityksesi valmistaa tai tuo maahan kodinkoneita, varmista, että ne ovat energiamerkintöjä koskevan direktiivin ja muiden asiaa koskevien säädösten mukaisia (ks. kohta Myyjän velvollisuudet).

Energiamerkintä vaaditaan seuraavilta tuotteilta

 • ilmastointilaitteet
 • paisto-, grillaus- ja keittolaitteet (kotitalouskäyttöön)
 • astianpesukoneet (kotitalouskäyttöön)
 • lämmittimet (tila- ja vedenlämmittimet)
 • lamput (suunnatut lamput ja LED-lamput)
 • lamput (kotitalouslamput)
 • lamput (loistelamput)
 • paikalliset tilalämmittimet
 • kylmäsäilytyslaitteet (kotitalouskäyttöön)
 • kylmäsäilytyslaitteet (ammattikäyttöön)
 • kiinteän polttoaineen kattilat
 • televisiovastaanottimet
 • kuivausrummut
 • imurit
 • ilmanvaihtokoneet (asuinrakennuksiin tarkoitetut)
 • pyykinpesukoneet (kotitalouskäyttöön)

Direktiiviä sovelletaan laitteisiin ja muihin tuotteisiin, joilla todennäköisesti on välitön tai välillinen vaikutus energian ja muiden voimavarojen kulutukseen tuotteen käytön aikana (nk. energiaan liittyvät tuotteet). Sitä ei sovelleta käytettyihin tuotteisiin eikä liikennevälineisiin, jotka on tarkoitettu henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen.

Myyjän velvollisuudet

Kaikissa yrityksesi myymissä tuotteissa, joita merkintävelvoite koskee, on oltava merkintä siitä, miten paljon energiaa tuote kuluttaa. Tuotteen mukana on toimitettava asianmukaiset tekniset asiakirjat (ks. kohta Delegoidut säädökset).

Merkit ja tuotetiedot on toimitettava jälleenmyyjien käyttöön veloituksetta. Jälleenmyyjien on kiinnitettävä merkit tuotteisiin näkyvällä ja selvällä tavalla.

Tuotteille voi laatia energiamerkit verkkotyökalunen avulla. Energiamerkkien mallit ovat saatavilla myös InDesign-muodossaen .

Verkkokauppa, postimyynti ja muu etämyynti

Myös etämyyntiä, esimerkiksi verkkokauppaa, harjoittavien myyjien on toimitettava kuluttajille direktiivissä ja muissa asiaa koskevissa säädöksissä vaaditut tuotetiedot.

Verkkokaupassa on noudatettava seuraavia sääntöjä:

Nuolimerkkejä ja energiamerkkejä voi laatia edellä mainitulla verkkotyökalulla ja InDesign-mallien avulla.

Delegoidut säädökset

Kodinkoneiden energiamerkintöjä koskevissa nk. delegoiduissa säädöksissä selostetaan, mitkä edellytykset tuotteen on täytettävä, jotta se olisi energiamerkintöjä koskevan direktiivin vaatimusten mukainen. Säädöksistä selviää muun muassa

Verkkosivulla, jonne edellä oleva linkki johtaa, on hyödyllisiä malleja, joita yritykset voivat käyttää tuotteidensa energiamerkintöjen pohjana.

Myös laitevalmistajat ovat tehneet vapaaehtoisia sopimuksia tiettyjen tuoteryhmien merkinnöistä. Tällaisten sopimusten avulla voidaan päästä tuloksiin nopeammin tai kustannustehokkaammin kuin pakollisilla vaatimuksilla.

Valmistajien on varmistettava myös, että tuotteet ovat ekologista suunnittelua ja energiamerkintöjä koskevien eurooppalaisten standardien mukaisia. Standardien avulla varmistetaan direktiivin noudattaminen.

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Yhteydenottolomake

Energiamerkintöihin liittyviä kysymyksiä voi esittää yhteydenottolomakkeella.

Paikalliset yritystukipalvelut - Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: