Tarkistettu viimeksi: 22/05/2019

EU:n energiamerkinnät

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yrityksesi myymän tai valmistaman laitteen energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan se kuuluu energiankulutuksensa perusteella asteikolla A–G. A-luokan (vihreällä merkityt) tuotteet ovat energiatehokkaimpia ja G-luokan (punaisella merkityt) tuotteet vähiten energiatehokkaita. Kun suurin osa tietyn tyyppisistä laitteista on saavuttanut luokan A, asteikkoa voidaan kasvattaa kolmella lisäluokalla: A+, A++ ja A+++.

Koska monien tuotteiden energiatehokkuus on parantunut, yhä useammat laitteet ovat saaneet A+, A++ ja A+++ -merkinnän. Tämä on aiheuttanut sekaannusta kuluttajien keskuudessa, minkä vuoksi nämä luokat aiotaan poistaa vaiheittain vuodesta 2021 alkaen seuraavien tuoteryhmien osalta:

Uudessa energiamerkintäjärjestelmässä palataan takaisin A–G-asteikkoon (ilman A+, A++ ja A+++ -luokkia).

Energiamerkinnän hyödyt

Energiamerkinnän ansiosta ostajat voivat valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ja säästää rahaa. Merkintöjen käyttö kannustaa myös yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluunen.

Tuoteryhmät

Kaikissa yrityksesi EU:ssa myymissä laitteissa on oltava energiamerkintä, jos kyseiseltä tuoteryhmältä sellainen vaaditaan. Merkin on oltava selvästi näkyvissä jokaisessa myytävänä olevassa tuotteessa.

Jos yrityksesi valmistaa tai tuo maahan kodinkoneita, varmista, että ne ovat energiamerkintöjä koskevan direktiivin ja muiden asiaa koskevien säädösten mukaisia.

Energiamerkintä vaaditaan seuraavilta tuotteilta:

 • ilmastointilaitteet
 • paisto-, grillaus- ja keittolaitteet (kotitalouskäyttöön)
 • astianpesukoneet (kotitalouskäyttöön)
 • lämmittimet (tila- ja vedenlämmittimet)
 • lamput
 • paikalliset tilalämmittimet
 • kylmäsäilytyslaitteet (kotitalouskäyttöön)
 • kylmäsäilytyslaitteet (ammattikäyttöön)
 • kiinteän polttoaineen kattilat
 • televisiovastaanottimet
 • kuivausrummut
 • renkaat
 • ilmanvaihtokoneet (asuinrakennuksiin tarkoitetut)
 • pyykinpesukoneet (kotitalouskäyttöön).

Energiamerkintöjä koskevia EU-sääntöjä sovelletaan laitteisiin ja muihin tuotteisiin, joilla todennäköisesti on välitön tai välillinen vaikutus energian ja muiden voimavarojen kulutukseen tuotteen käytön aikana (nk. energiaan liittyvät tuotteet). Niitä ei sovelleta käytettyihin tuotteisiin eikä liikennevälineisiin, jotka on tarkoitettu henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen.

Myyjän velvollisuudet

Jos yrityksesi on

sen on varmistettava, että kaikissa yrityksen myymissä tuotteissa, joita merkintävelvoite koskee, on oikea merkintä siitä, miten paljon energiaa tuote kuluttaa. Tuotteen mukana on toimitettava myös asianmukaiset tekniset asiakirjat . Merkit ja tuotetiedot on toimitettava jälleenmyyjien käyttöön veloituksetta. Jälleenmyyjien on kiinnitettävä merkit tuotteisiin näkyvällä ja selvällä tavalla.

Tuotteille voi laatia energiamerkit verkkotyökalunen avulla. Energiamerkkien mallit ovat saatavilla myös InDesign-muodossaen.

Tuotteiden rekisteröinti EPREL-tietokantaan 

Kaikki EU:ssa myytävät tuotteet, joita energiamerkintävelvoite koskee, on 1.1.2019 lähtien ennen niiden markkinoille saattamista rekisteröitävä energiamerkintöjen eurooppalaiseen tuotetietokantaan (EPREL)en. Lisätietoa rekisteröinnin edellyttämistä tuotetiedoista on EPREL-sivustollaen.

Kaikki EU:ssa myytävät tuotteet, joita energiamerkintävelvoite koskee ja jotka on saatettu EU:n markkinoille 1.8.2017 ja 1.1.2019 välisenä aikana, on rekisteröitävä EPREL-tietokantaan 1.7.2019 mennessä.

EPREL-tietokanta koostuu kahdesta osasta: julkisesta verkkosivustosta (käytettävissä huhtikuusta 2019 lähtien) ja vaatimusten noudattamista koskevasta osasta (tuoteportaali).

Julkinen verkkosivusto

Julkinen verkkosivusto tarjoaa tietoa tuotteista, joissa on oltava energiamerkintä. Tiedot ovat kaikkien saatavilla.

Tuoteportaali

Vaatimusten noudattamista koskevassa osassa (tuoteportaali) on energiatehokkaiden tuotteiden suojattu tietokanta, johon yritysten on rekisteröitävä tuotteensa. Tuotetietoja säilytetään 15 vuotta.

Lisätietoja

Lisätietoja on rekisterin wiki-sivuillaen ja organisaatioiden rekisteröitymistä koskevissa ohjeissaen. Kysymyksiä voi esittää myös käyttötuelle osoitteessa ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu

Verkkokauppa ja muu etämyynti

Myös verkkokauppaa tai muuta etämyyntiä, kuten puhelinmyyntiä ja postimyyntiä, harjoittavien myyjien on toimitettava kuluttajille vaaditut tuotetiedot.

Verkkokaupassa

Nuolimerkkejä ja energiamerkkejä voi laatia edellä mainitulla verkkotyökalullaen ja InDesign-mallienen avulla.

Delegoidut säädökset 

Kodinkoneiden energiamerkintöjä koskevissa nk. delegoiduissa säädöksissä selostetaan, mitkä edellytykset tuotteen on täytettävä, jotta se olisi EU:n energiamerkintävaatimusten mukainen. Vaatimuksissa määritetään muun muassa

Joidenkin tuoteryhmien osalta yritykset voivat tehdä vapaaehtoisia sopimuksia. Tarkista, onko tällaisia sopimuksiaen tehty.

Valmistajien on varmistettava myös, että tuotteet ovat ekologista suunnittelua ja energiamerkintöjä koskevien eurooppalaisten standardien mukaisia. Standardien avulla varmistetaan EU:n energiamerkintävaatimusten noudattaminen.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Yhteydenottolomake

Energiamerkintöihin liittyviä kysymyksiä voi esittää yhteydenottolomakkeella.

Paikalliset yritystukipalvelut - Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: