Τελευταίος έλεγχος: 22/05/2019

Ενεργειακές ετικέτες

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Οι ενεργειακές ετικέτες δείχνουν την κατάταξη μιας συσκευής στις κατηγορίες Α έως G, ανάλογα με το πόση ενέργεια καταναλώνει. Η κατηγορία Α (πράσινη) καταναλώνει τη λιγότερη ενέργεια και η κατηγορία G (κόκκινη) την περισσότερη. Σήμερα, όταν οι περισσότερες συσκευές ενός συγκεκριμένου τύπου φθάσουν στην κατηγορία Α, μπορούν να προστεθούν μέχρι 3 επιπλέον κλίμακες: A+, A++ και A+++.

Λόγω της βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης πολλών προϊόντων, όλο και περισσότερες συσκευές κατατάσσονται στις κλίμακες A+, A++ και A+++. Επειδή έχει αποδεδειγμένα προκληθεί σύγχυση στους καταναλωτές, από το 2021 και μετά οι κλίμακες αυτές θα καταργηθούν σταδιακά για τις παρακάτω ομάδες προϊόντων:

Το νέο σύστημα θα χρησιμοποιεί μόνο την κατάταξη Α-G (χωρίς A+, A++ ή A+++).

Ποια είναι τα οφέλη;

Με τη βοήθεια της ενεργειακής ετικέτας ο καταναλωτής μπορεί να επιλέγει λιγότερο ενεργοβόρα προϊόντα και κατά συνέπεια να εξοικονομεί χρήματα. Η ετικέτα αποτελεί επίσης κίνητρο για τις επιχειρήσεις ώστε να αναπτύσσουν ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και να επενδύουν στον σχεδιασμό ενεργειακών αποδοτικά προϊόντωνen.

Για ποια προϊόντα απαιτείται ενεργειακή ετικέτα;

Η ενεργειακή ετικέτα είναι υποχρεωτική για όλες τις συσκευές που πωλούνται στην ΕΕ και για τις οποίες ισχύει απαίτηση (ή κανονισμός) επισήμανσης. Πρέπει να τοποθετείται εμφανώς πάνω σε κάθε συσκευή, στο σημείο πώλησης.

Επομένως, αν είστε κατασκευαστής ή εισαγωγέας οικιακών συσκευών βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας και της συναφούς νομοθεσίας.

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται ενεργειακή ετικέτα

 • Κλιματιστικά
 • Συσκευές για μαγείρεμα (οικιακές)
 • Πλυντήρια πιάτων (οικιακά)
 • Θερμαντήρες (θερμαντήρες χώρου και νερού)
 • Λυχνίες
 • Τοπικοί θερμαντήρες χώρου
 • Ψυκτικές συσκευές (οικιακές)
 • Ψυκτικές συσκευές (επαγγελματικές)
 • Λέβητες στερεού καυσίμου
 • Τηλεοράσεις
 • Στεγνωτήρια ρούχων
 • Ελαστικά επίσωτρα
 • Μονάδες εξαερισμού (οικιακές)
 • Πλυντήρια ρούχων (οικιακά)

Οι κανόνες της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση εφαρμόζονται στις συσκευές και σε κάθε άλλο προϊόν που θα μπορούσε κατά τη χρήση του να έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων, δηλαδή, στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Οι κανόνες αυτοί δεν εφαρμόζονται σε μεταχειρισμένα προϊόντα ή σε μέσα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων.

Τι πρέπει να κάνω;

Αν είστε:

πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλες οι προς πώληση συσκευές (εφόσον πρέπει να φέρουν ενεργειακή ετικέτα) φέρουν τη σωστή ετικέτα όπου αναγράφεται πόση ενέργεια καταναλώνουν. Θα πρέπει επίσης να δημοσιοποιείτε τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής. Πρέπει να προμηθεύετε δωρεάν τις ετικέτες και τις πληροφορίες για το προϊόν στους εμπόρους (βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες που έχουν τοποθετηθεί στα προϊόντα είναι ευδιάκριτες και ευανάγνωστες).

Μπορείτε να δημιουργείτε ενεργειακές ετικέτες χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό δημιουργό ενεργειακής ετικέταςen. Έχετε επίσης πρόσβαση σε υποδείγματα ενεργειακών ετικετών σε μορφότυπο InDesignen.

Καταχώριση των προϊόντων σας στη βάση δεδομένων EPREL 

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, όλα τα προϊόντα που διοχετεύονται στην αγορά της ΕΕ (εφόσον πρέπει να φέρουν ενεργειακή ετικέτα) πρέπει να έχουν καταχωριστεί στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων για ενεργειακή επισήμανση (EPREL)en, προτού πωληθούν. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε για τη βάση δεδομένων θα βρείτε στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων για ενεργειακή επισήμανσηen.

Εάν έχετε διαθέσει οποιοδήποτε προϊόν (που απαιτεί ενεργειακή ετικέτα) στην αγορά της ΕΕ μεταξύ της 1ης Αυγούστου 2017 και της 1ης Ιανουαρίου 2019, πρέπει να ταξινομήσετε το προϊόν στη βάση δεδομένων EPREL πριν από την 1η Ιουλίου 2019.

Η βάση δεδομένων EPREL αποτελείται από δύο μέρη, έναν δημόσιο ιστότοπο (από τον Απρίλιο του 2019) και την πύλη για τη συμμόρφωση.

Δημόσιος ιστότοπος

Ο δημόσιος ιστότοπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που υπόκεινται στην υποχρέωση ενεργειακής επισήμανσης και είναι προσβάσιμος σε όλους. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σημείο αυτό δεν διαγράφονται.

Πύλη για τη συμμόρφωση

Η πύλη για τη συμμόρφωση διαθέτει μία ασφαλή βάση δεδομένων για όλα τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και σε αυτή θα ταξινομήσετε τα προϊόντα σας. Οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, οι οποίες αποθηκεύονται εδώ, διατηρούνται για 15 έτη.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ειδικό χώρο εργασίαςen και στις κατευθυντήριες γραμμές για την καταχώριση οργανισμώνen. Για τυχόν ερωτήσεις επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης στη διεύθυνση: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu

Πώληση προϊόντων μέσω διαδικτύου ή εξ αποστάσεως

Αν πραγματοποιείτε πωλήσεις μέσω διαδικτύου ή εξ αποστάσεως, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου ή καταλόγου, πρέπει και στις περιπτώσεις αυτές να παρέχετε στους πελάτες σας τις πληροφορίες του προϊόντος.

Για τις διαδικτυακές πωλήσεις, θα πρέπει:

Τα ένθετα βέλη και οι ενεργειακές ετικέτες μπορούν να δημιουργηθούν μέσω του δημιουργού ενεργειακής ετικέταςen και των υποδειγμάτων InDesignen.

Τι είναι οι κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμοί; 

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες ενεργειακής επισήμανσης της ΕΕ, οι κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί για την επισήμανση των συσκευών εξηγούν ποια κριτήρια πρέπει να πληροί το προϊόν σας. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν:

Για ορισμένες ομάδες προϊόντων, η βιομηχανία ενδέχεται να αποφασίσει τη σύναψη εθελοντικών συμφωνιών. Οφείλετε να ελέγχετε κατά πόσον υπάρχουν τέτοιες συμφωνίεςen.

Πρέπει επίσης να ελέγχετε κατά πόσο το προϊόν σας καλύπτεται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης. Τα πρότυπα θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους κανόνες της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Δελτίο επικοινωνίας για θέματα επισήμανσης

Επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα επισήμανσης μέσω του σχετικού δελτίου επικοινωνίας.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: