Τελευταίος έλεγχος : 20/09/2018

Ενεργειακό σήμα

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Το ενεργειακό σήμα δείχνει την κατάταξη μιας συσκευής στην κλίμακα Α έως G, ανάλογα με το πόση ενέργεια καταναλώνει. Η κατηγορία Α (πράσινη) καταναλώνει τη λιγότερη ενέργεια και η κατηγορία G (κόκκινη) την περισσότερη. Σήμερα - όταν οι περισσότερες συσκευές ενός είδους κατατάσσονται στην κατηγορία Α, μπορούν να προστεθούν μέχρι τρεις επιπλέον κατηγορίες στην κλίμακα: A+, A++ και A+++.

Λόγω της βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης πολλών προϊόντων, όλο και περισσότερες συσκευές κατατάσσονται στις κατηγορίες A+, A++ και A+++. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές. Ως εκ τούτου λήφθηκε η απόφαση να καταργηθούν αυτές οι κατηγορίες κατά τα προσεχή έτη. Το νέο σύστημα κατάταξης θα επιστρέψει στις κατηγορίες από το Α έως το G (χωρίς το A+, A++ και A+++), αλλά θα ισχύει ταυτόχρονα με την τρέχουσα κλίμακα κατηγοριών για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη σταδιακή της κατάργηση.

Ποια είναι τα οφέλη;

Με τη βοήθεια του ενεργειακού σήματος, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέγει λιγότερο ενεργοβόρα προϊόντα και κατά συνέπεια να εξοικονομεί χρήματα. Το σήμα αυτό αποτελεί επίσης κίνητρο για τις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν ενεργειακά αποδοτικά προϊόνταen και να επενδύουν στον σχεδιασμό τέτοιων προϊόντων.

Για ποια προϊόντα απαιτείται ενεργειακό σήμα;

Το ενεργειακό σήμα είναι υποχρεωτικό για όλες τις συσκευές που πωλούνται στην ΕΕ και για τις οποίες υπάρχει απαίτηση (ή κανονισμός) για τέτοιο σήμα. Πρέπει να τοποθετείται εμφανώς πάνω σε κάθε συσκευή, στο σημείο πώλησης.

Επομένως, αν είστε κατασκευαστής ή εισαγωγέας οικιακών συσκευών βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας και της συναφούς νομοθεσίας (βλ.: «Τι πρέπει να κάνω;» παρακάτω).

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται ενεργειακό σήμα

 • Κλιματιστικά
 • Συσκευές για μαγείρεμα (οικιακές)
 • Πλυντήρια πιάτων (οικιακά)
 • Θερμαντήρες (θερμαντήρες χώρου και νερού)
 • Λαμπτήρες (κατευθυντικοί λαμπτήρες και λαμπτήρες LED)
 • Λαμπτήρες (οικιακοί)
 • Λαμπτήρες (φθορισμού)
 • Τοπικοί θερμαντήρες χώρου
 • Ψυκτικές συσκευές (οικιακές)
 • Ψυκτικές συσκευές (επαγγελματικές)
 • Λέβητες στερεού καυσίμου
 • Τηλεοράσεις
 • Στεγνωτήρια ρούχων
 • Ηλεκτρικές σκούπες
 • Μονάδες εξαερισμού (οικιακές)
 • Πλυντήρια ρούχων (οικιακά)

Η οδηγία εφαρμόζεται στις συσκευές και κάθε άλλο προϊόν που θα μπορούσε να έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων κατά τη χρήση, δηλαδή στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Δενεφαρμόζεται σε μεταχειρισμένα προϊόντα ή σε μέσα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων.

Τι πρέπει να κάνω;

Κάθε συσκευή που διατίθεται προς πώληση και για την οποία έχει προβλεφθεί σήμα, πρέπει να φέρει τέτοιο σήμα με πληροφορίες για την ενέργεια που καταναλώνει κατά τη χρήση. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από έγγραφα με τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος (βλ: «Τι είναι οι κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί;» παρακάτω).

Το σήμα και οι πληροφορίες για το προϊόν πρέπει να παρέχονται δωρεάν στους εμπόρους. Αν είστε έμπορος, οφείλετε να φροντίζετε για την τοποθέτηση του σήματος με τρόπο εμφανή και ευανάγνωστο.

Μπορείτε να δημιουργείτε ενεργειακά σήματα χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο Energy Label Generatoren. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε υποδείγματα ενεργειακών σημάτων σε μορφότυπο InDesignen .

Τι ισχύει όταν πουλάω τα προϊόντα μου ηλεκτρονικά, μέσω καταλόγου κ.λπ.;

Αν πραγματοποιείτε πωλήσεις εξ αποστάσεως, π.χ. μέσω διαδικτύου, πρέπει να παρέχετε με κάποιο τρόπο στους πελάτες σας τα στοιχεία του προϊόντος τα οποία ορίζει η οδηγία και η σχετική νομοθεσία.

Για τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες:

Τα «ένθετα βέλη» και τα ενεργειακά σήματα μπορούν να δημιουργηθούν μέσω των δύο προαναφερόμενων εργαλείων (Energy Label Generator και υποδείγματα InDesign).

Τι είναι οι κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμοί;

Οι κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί για τη σήμανση των οικιακών συσκευών ορίζουν τα κριτήρια που πρέπει να πληροί το προϊόν σας προκειμένου να είναι σύμφωνο με την οδηγία για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας. Σ΄αυτά περιλαμβάνονται:

Στην αντίστοιχη ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης πολύ χρήσιμα υποδείγματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εκτύπωση του ενεργειακού σήματός σας.

Ορισμένες φορές, η βιομηχανία αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σύναψης εθελοντικών συμφωνιών για μια συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων. Οι συμφωνίες αυτές ενδέχεται να οδηγούν στην ταχύτερη επίτευξη των στόχων πολιτικής, ή σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος, απ'ό,τι οι υποχρεωτικές συμφωνίες.

Πρέπει επίσης να ελέγχετε κατά πόσο το προϊόν σας καλύπτεται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης . Τα πρότυπα θα σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε την οδηγία.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Δελτίο επικοινωνίας για θέματα επισήμανσης

Επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα επισήμανσης μέσω του σχετικού δελτίου επικοινωνίας.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: