Senest tjekket: 22/05/2019

Energimærker

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Energimærker viser, hvor de apparater, du sælger eller fremstiller, ligger på en skala over energiforbrug, der går fra A til G. Energiklasse A (grøn) er den mest energieffektive og klasse G (rød) den mindst energieffektive. Når de fleste apparater af en bestemt type når op i energiklasse A, kan der i øjeblikket føjes yderligere tre klasser til skalaen: A+, A++ og A+++.

Da mange produkter bliver mere energieffektive, gives bedømmelsen A+, A++ og A+++ til stadig flere apparater. Det har vist sig at være forvirrende for forbrugerne, så fra 2021 vil disse bedømmelser blive udfaset for følgende produktgrupper:

Det nye mærkningssystem vil kun anvende bedømmelserne A til G (og ikke omfatte A+, A++ and A+++).

Hvad er fordelene ved energimærkning?

Energimærker giver forbrugerne mulighed for at vælge produkter, der bruger mindre energi, og dermed spare penge. Mærkerne kan desuden tilskynde virksomheder til at udvikle og investere i energieffektivt produktdesignen.

Hvilke produkter skal have energimærker?

Du skal benytte energimærker på alle de apparater, som du sælger i EU, og som der findes energimærker eller lovgivning for. De skal vises tydeligt på hvert apparat på salgsstedet.

Hvis du fremstiller eller importerer husholdningsapparater, skal du sikre dig, at de overholder det relevante direktiv og den relaterede lovgivning.

Produkter, som skal forsynes med energimærker

 • Klimaanlæg
 • Kogeapparater (husholdningsbrug)
 • Opvaskemaskiner (husholdningsbrug)
 • Varmeapparater (rum- og vandvarmere)
 • Lamper
 • Apparater til lokal rumopvarmning
 • Køleapparater (husholdningsbrug)
 • Kølesystemer (erhvervsbrug)
 • Kedler til fast brændsel
 • Fjernsyn
 • Tørretumblere
 • Dæk
 • Ventilatorer (husholdningsbrug)
 • Vaskemaskiner (husholdningsbrug)

EU-reglerne om energimærker gælder apparater og andre produkter, der kan forventes at have direkte eller indirekte betydning for forbruget af energi eller andre ressourcer under brugen, dvs. energirelaterede produkter. De gælder ikke brugte produkter eller transportmidler til personer og varer.

Hvad skal jeg gøre?

Hvis du er:

skal du sørge for, at man på alle de apparater, du sælger (som er omfattet af reglerne om energimærkning), tydeligt kan se det korrekte mærke med information om, hvor meget energi de bruger. Du skal også offentliggøre den tekniske dokumentation for produktet. Du skal stille mærkerne og produktinformationerne gratis til rådighed for forhandlerne (og sikre dig, at mærkerne bliver placeret på en synlig og læsbar måde).

Du kan også hente energimærker online med værktøjet til generering af energimærkeren. Du kan desuden få adgang til energimærkeskabeloner i InDesign-formaten.

Registrering af dine produkter i EPREL-databasen 

Alle de produkter (som er omfattet af reglerne om energimærkning), som markedsføres på det europæiske marked, har siden den 1. januar 2019 skullet registreres i databasen European Product Database for Energy Labelling (EPREL),en før de må sælges. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger du skal registrere i databasen, på portalen for EPREL-databasenen.

Hvis du har markedsført et produkt (som er omfattet af reglerne om energimærkning) i EU mellem den 1. august 2017 og den 1. januar 2019, skal du registrere produktet i EPREL-databasen inden den 1. juli 2019.

EPREL-databasen er inddelt i to dele: et offentligt website (tilgængeligt fra april 2019) og portalen for overholdelse.

Det offentlige website

Det offentlige website indeholder information om produkter, som er omfattet af reglerne om energimærkning, og er tilgængeligt for alle. De oplysninger, som opbevares her, bliver ikke slettet.

Portalen for overholdelse

Portalen for overholdelse indeholder en sikker database over alle energieffektive produkter, og det er her, du skal registrere dine produkter. De produktoplysninger, som registreres her, bliver opbevaret i 15 år.

Yderligere information

Du kan finde mere information på den tilhørende arbejdsplatformen og i retningslinjerne for registrering af organisationeren. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte supportteamet på: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu

Salg af produkter online eller ved fjernsalg

Hvis du sælger online eller ved fjernsalg, for eksempel pr. telefon eller postordre, skal du også give dine kunder produktoplysninger.

Ved salg på internettet:

Den indlejrede pil og energimærker kan oprettes med værktøjet til generering af energimærkeren eller InDesign-skabelonerneen.

Hvad er delegerede forordninger? 

For at sikre, at EU-reglerne om energimærkning overholdes, er der vedtaget delegerede forordninger om mærkning af apparater, som forklarer, hvilke kriterier dine produkter skal overholde. Der er kriterier for:

For visse produktgrupper kan de involverede virksomheder vælge selv at indgå frivillige aftaler. Vi anbefaler, at du undersøger, om der findes sådanne aftaleren.

Det er også en god idé at tjekke, om dit produkt er omfattet af EU-standarder for miljøvenligt design og energimærkning. Standarderne gør det nemmere for dig at overholde EU-reglerne om energimærkning.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Kontaktformular vedrørende mærkning

Stil et spørgsmål ved hjælp af kontaktformularen vedrørende mærkning.

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: