Senest tjekket : 20/09/2018

Energimærker

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Energimærker viser, hvor et apparat ligger på en skala over energiforbrug, der går fra A til G. Energiklasse A (grøn) er den mest energieffektive og klasse G (rød) den mindst energieffektive. Når de fleste apparater af en bestemt type når op i energiklasse A, kan der i øjeblikket føjes yderligere tre klasser til skalaen: A+, A++ og A+++.

Da mange produkter bliver mere energieffektive, gives bedømmelsen A+, A++ og A+++ til stadig flere apparater. Det har vist sig at være forvirrende for forbrugerne, så det er blevet besluttet, at disse mærker skal udfases i de kommende år. Det nye mærkningssystem går tilbage til A til G (uden A+, A++ og A+++), men den gamle skala kører videre sammen med den nye i et stykke tid, før den fjernes fuldstændig.

Hvad er fordelene?

Energimærker giver forbrugerne mulighed for at vælge produkter, der bruger mindre energi, og dermed spare penge. Mærkerne kan desuden tilskynde virksomheder til at udvikle og investere i energieffektivt produktdesignen.

Hvilke produkter skal have energimærker?

Energimærker er obligatoriske for alle apparater, der sælges i EU, som der findes energimærker (eller regulering) for. De skal vises tydeligt på hvert apparat på salgsstedet.

Hvis du fremstiller eller importerer husholdningsapparater, skal du sikre dig, at de overholder det relevante direktiv og relateret lovgivning (se: "Hvad skal jeg gøre?" nedenfor).

Hvilke produkter skal have energimærker?

 • Klimaanlæg
 • Kogeapparater (husholdningsbrug)
 • Opvaskemaskiner (husholdningsbrug)
 • Varmeapparater (rum- og vandvarmere)
 • Lamper (retningsbestemte og LED)
 • Lamper (husholdningsbrug)
 • Lamper (lysstofrør)
 • Produkter til lokal rumopvarmning
 • Køleapparater (husholdningsbrug)
 • Kølesystemer (erhvervsbrug)
 • Kedler til fast brændsel
 • Fjernsyn
 • Tørretumblere
 • Støvsugere
 • Ventilatorer (boligejendomme)
 • Vaskemaskiner (husholdningsbrug)

Direktivet gælder apparater og andre produkter, der kan forventes at have en direkte eller indirekte betydning for forbruget af energi eller andre ressourcer under brugen, dvs. energirelaterede produkter. Det gælder ikke brugte produkter eller midler til transport af personer eller varer.

Hvad skal jeg gøre?

Ethvert apparat, du sælger, som der findes et energimærke for, skal være forsynet med dette mærke med oplysninger om, hvor meget energi det bruger. Du skal også offentliggøre teknisk dokumentation (se "Hvad er delegerede forordninger?" nedenfor).

Forhandlere skal have energimærker og produktoplysninger gratis. Hvis du er forhandler, skal du sætte energimærkerne på, så de er synlige og læselige.

Du kan også hente energimærker online med værktøjet Energy Label Generatoren. Du kan desuden få adgang til energimærkeskabeloner i InDesign-formaten .

Hvad nu, hvis jeg sælger mine varer på internettet eller gennem et katalog?

Hvis du laver fjernsalg – f.eks. på internettet – skal du på en eller anden måde give dine kunder de produktoplysninger, der er beskrevet i direktivet og dertil knyttet lovgivning.

Ved salg på internettet gælder følgende regler:

Den "indlejrede pil" og energimærker kan oprettes med de værktøjer nævnt ovenfor (Energy Label Generator og InDesign-skabeloner)

Hvad er delegerede forordninger?

De delegerede forordninger for mærkning af husholdningsapparater forklarer, hvilke kriterier dit produkt skal opfylde for at være i overensstemmelse med direktivet om energimærkning. Dette omfatter:

På den side, der er linket til ovenfor, finder du også skabeloner til energimærker, du kan printe ud.

Sommetider tager industrien initiativ til frivillige aftaler om en bestemt produktgruppe. Sådanne aftaler kan føre til gennemførelse af de politiske målsætninger hurtigere og billigere end obligatoriske krav.

Du skal også tjekke, om dit produkt er omfattet af EU-standarder for miljøvenligt design og energimærkning . Standarderne kan hjælpe dig med at overholde direktivet.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Kontaktformular vedrørende mærkning

Stil et spørgsmål ved hjælp af kontaktformularen vedrørende mærkning.

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: