Ultima verificare: 13/02/2019

Eticheta ecologică a UE

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Firma dumneavoastră fabrică produse cu caracteristici pe care le considerați benefice pentru mediu? În acest caz, produsele respective ar putea primi eticheta ecologică a UE. În prezent, peste 37 000 de produse vândute pe piața din UE poartă această etichetă care atestă respectarea unor criterii ecologice riguroase.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice sunt stabilite pentru numeroase grupuri de produse. Verificați dacă produsul dumneavoastră se încadrează într-un astfel de grup en .

Avantaje

Eticheta ecologică a UE:

Cum puteți solicita acordarea etichetei?

Trebuie urmată o procedură alcătuită din 7 etape en . Eticheta este acordată de organismul național competent en , căruia îi revine sarcina de a vă analiza cererea.

Taxe

Va trebui să achitați organismului competent o taxă unică de analiză a dosarului și, ulterior, o taxă anuală.

Taxa de analiză a dosarului este de:

Se acordă o reducere de 30 % firmelor înregistrate în sistemul EMAS și una de 15 % celor certificate în conformitate cu standardul ISO 14001. Reducerile nu pot fi cumulate. Dacă întreprinderea se încadrează în ambele categorii, i se va acorda reducerea cu valoarea cea mai mare.

A fost stabilit un plafon maxim pentru taxa anuală percepută pentru utilizarea etichetei ecologice. Acest plafon este de:

Taxa anuală poate fi o sumă forfetară sau una bazată pe valoarea anuală a vânzărilor în Uniune ale produsului pentru care s-a acordat eticheta ecologică a UE. Dacă taxa anuală se calculează ca procent din valoarea vânzărilor anuale, acesta nu poate depăși 0,15 % din valoarea respectivă. În cazul IMM-urilor, al microîntreprinderilor sau al solicitanților din țările în curs de dezvoltare, taxa anuală este redusă cu cel puțin 25 %.

Teme conexe

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: