Τελευταίος έλεγχος: 13/02/2019

Οικολογικό σήμα της ΕΕ

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Αν πιστεύετε ότι τα προϊόντα που κατασκευάζετε έχουν ιδιαίτερα υψηλά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, τότε ίσως μπορούν να λάβουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Σήμερα, πάνω από 37.000 προϊόντα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ, που σημαίνει ότι πληρούν αυστηρά οικολογικά κριτήρια.

Κριτήρια χορήγησης του οικολογικού σήματος της ΕΕ έχουν καθοριστεί για πολλές κατηγορίες προϊόντων. Δείτε αν υπάρχουν για το προϊόν σας en .

Οφέλη

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ:

Πώς να το ζητήσετε;

Πρέπει να ακολουθήσετε μια διαδικασία αίτησης 7 σταδίων en . Το σήμα χορηγείται από τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό en (αρμόδιος φορέας) που εξετάζει την αίτησή σας.

Τέλη

Ένα κατ΄ αποκοπή τέλος αίτησης και ένα ετήσιο τέλος καταβάλλονται στον αρμόδιο φορέα που εξετάζει την αίτηση.

Η αίτηση χορήγησης του οικολογικού σήματος της ΕΕ κοστίζει:

Παρέχεται 30% έκπτωση σε εταιρείες καταχωρισμένες στο EMAS ή 15% σε εταιρείες πιστοποιημένες υπό το πρότυπο ISO 14001. Οι εκπτώσεις δεν είναι σωρευτικές, και όταν ισχύουν αμφότερες οι προϋποθέσεις εφαρμόζεται μόνο η υψηλότερη έκπτωση.

Το μέγιστο ετήσιο τέλος για χρήση του οικολογικού σήματος της ΕΕ έχει οριστεί ως εξής:

Το ετήσιο τέλος μπορεί να είναι ένα κατ' αποκοπή ποσό ή να υπολογίζεται βάσει της αξίας των ετήσιων πωλήσεων εντός της ΕΕ του προϊόντος που φέρει το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Όταν το ετήσιο τέλος υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας των ετήσιων πωλήσεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,15% της εν λόγω αξίας. Για τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ή τους αιτούντες από αναπτυσσόμενες χώρες, το ετήσιο τέλος μειώνεται κατά 25% τουλάχιστον.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: