Senest tjekket: 13/02/2019

EU's miljømærke

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Hvis du fremstiller produkter, som du mener har gode miljøegenskaber, kan de måske få EU's miljømærke. På det europæiske marked sælges der i dag over 37 000 produkter med EU's miljømærke, hvilket vil sige, at de overholder strenge økologiske kriterier.

Kriterierne for at få miljømærket er fastlagt for en lang række produktgrupper. Se om de findes for dit produkt. en

Fordele

EU's miljømærke:

Hvordan ansøger man?

Der er 7 trin i ansøgningsprocessen en . Miljømærket får du af den relevante national organisation en (kompetent organ), der gennemgår din ansøgning.

Gebyrer

Der skal betales et engangsansøgningsgebyr og et årligt gebyr til det kompetente organ, som behandler din ansøgning.

Gebyrer ved ansøgning om EU's miljømærke:

Reduceret gebyr for virksomheder, som er registreret under EMAS (30 %) og virksomheder, som er certificeret under ISO 14001 (15 %). Reduktionerne kan ikke lægges sammen, og hvis begge systemer gælder, anvendes kun den højeste reduktion.

Der er fastsat et loft over det årige gebyr for anvendelse af miljømærket på:

Det årlige gebyr kan være en fast takst eller et gebyr baseret på den årlige salgsværdi i EU af det produkt, som har fået tildelt EU-miljømærket. Hvis gebyret beregnes som en procentdel af den årlige salgsværdi, må det ikke være større end 0,15 % af denne værdi. I tilfælde af SMV'er, mikrovirksomheder eller ansøgere fra udviklingslande nedsættes det årlige gebyr med mindst 25 %.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: