Последна проверка: 13/02/2019

Екомаркировка на ЕС

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Ако произвеждате продукция, която според вас има изключителни екологични характеристики, тя може да отговаря на изискванията за използване на екомаркировката на ЕС. Днес повече от 37 000 продукта, продавани на пазара в ЕС, носят екомаркировката, което означава, че са съобразени със строги екологични критерии.

Критерии за екомаркировката са определени за разнообразни групи продукти. Проверете дали има такива за вашия продукт en .

Ползи

Екомаркировката на ЕС:

Как се кандидатства?

Процесът на кандидатстване се състои от 7 етапа en . Маркировката се присъжда от съответната национална организация en (компетентен орган), която проверява вашето заявление.

Такси

Еднократна такса за кандидатстване и годишна такса се заплащат на компетентния орган, който обработва заявлението.

За кандидатстване за екомаркировката на ЕС се изисква такса от:

За предприятия, регистрирани в рамките на Схемата на Общността за управление по околна среда и одит, има намаление от 30 %, а за предприятия, сертифицирани по ISO 14001 – 15%. Намаленията не са кумулативни. Когато някое предприятие е регистрирано и по двете системи, важи само по-голямото намаление.

Максималната годишна такса за използване на екомаркировката е ограничена до следното равнище:

Това може да е фиксирана такса или такса, определяна въз основа на годишната стойност на продажбите в ЕС на съответния продукт, на който е присъдена екомаркировката. В случаите, при които таксата се изчислява като процент от годишната стойност на продажбите, тя не трябва да надхвърля 0,15 % от тази стойност. За малки и средни предприятия, микропредприятия или кандидати от развиващи се страни максималната годишна такса се намалява поне с 25 %.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: