Poslední kontrola: 30/01/2019

Požadavky na ekodesign

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

U některých výrobků je třeba dodržovat minimální požadavky týkající se energetické účinnosti. Jedná se o tzv. požadavky na ekodesign, jejichž cílem je snížit negativní dopady na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Před uvedením tohoto typu výrobku na trh EU je proto třeba zajistit, že tyto požadavky splňuje.

V současnosti se tato pravidla vztahují na výrobky spotřebovávající energii (ohřívače vody, počítače, domácích spotřebiče atd.). Úplný seznam je uveden níže:

Výrobky, které musejí splňovat požadavky na ekodesign

Osvětlení pro domácnosti a odvětví služeb

 • směrové a nesměrové světelné zdroje (včetně ultrafialového záření)
 • zářivky bez integrovaného předřadníku
 • vysoce intenzivní výbojky
 • předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek

Elektrické přístroje a zařízení

 • počítače a servery
 • herní konzole
 • jednoduché/komplexní set-top boxy
 • pohotovostní režim pro zařízení připojená na síti
 • televizory

Domácí spotřebiče

 • sporáky
 • myčky nádobí
 • mrazničky
 • chladničky
 • sušičky
 • pračky
 • vysavače

Zařízení pro vytápění a chlazení

 • klimatizační zařízení
 • topná tělesa
 • domácí ventilátory
 • topná tělesa
 • průmyslové ventilátory
 • lokální topidla
 • lokální topidla na tuhá paliva
 • kotle na tuhá paliva
 • větrací jednotky
 • ohřívače vody

Další výrobky

 • čerpadla
 • elektromotory
 • spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu
 • externí zdroje napájení
 • zobrazovací zařízení
 • výkonové transformátory
 • profesionální chladicí zařízení
 • vodní čerpadla

Další informace o předpisy týkající se ekodesignu konkrétních produktů najdete v sekci s odkazy na konci stránky.

Druhy požadavků

Směrnice o ekodesignu stanoví dva druhy požadavků:

Zvláštní požadavky

U zvláštních požadavků se stanoví přesné hodnoty a je dán i limit. Například maximální spotřeba energie nebo minimální množství recyklovaného materiálu, jež mají být při výrobě použity.

Obecné požadavky

Obecné požadavky nestanoví mezní hodnoty, ale mohou vyžadovat:

Zavedení nových minimálních požadavků může vést k zákazu prodeje všech nevyhovujících výrobků v zemích EU. Jako příklad lze uvést klasické žárovky, které byly od roku 2009 postupně stahovány z prodeje a nahrazeny úspornými.

Harmonizované normy

Harmonizované normy jsou pravidla přijatá evropskými orgány pro normalizaci ( CENELECen a CEN).

Využívání harmonizovaných norem umožňuje zajistit předpoklad shody. To znamená, že u výrobků testovaných podle harmonizované normy se předpokládá, že jsou v souladu s požadavky prováděcích opatření.

Postupně se vytvářejí další harmonizované normy EU, o něž se opírají dosud přijatá opatření v oblasti ekodesignu.

Vnitrostátní kontaktní místa

Další informace o provádění směrnice o ekodesignu na vnitrostátní úrovni získáte od pracovníků vnitrostátních kontaktních místen .

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Národní kontaktní místa pro ekodesignen

Informace o směrnici, prováděcích opatřeních a harmonizovaných normách v jednotlivých zemích.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: